Translate

onsdag 2 maj 2012

George Whitefield om Utkorelsen

George Whitefield säger i sin predikan "Christ, the Believer's Wisdom, Righteousness, Sanctification, and Redemption".

"We should not then have so much disputing against the doctrine of election, or hear it 
condemned (even by good men) as a doctrine of devils. For my own part, I cannot see how true humbleness of mind can be attained without a knowledge of it"


Jag kan inget annat än att instämma med Whitefield och varför det ?
Innan Gud öppnade mina ögon hade jag ett synsätt som gjorde att man kunde berömma sig.
Mitt synsätt var att eftersom folk inte studerar bibeln tillräckligt så blir dem bedragna och de som inte omvänder sig såg jag ner på lite grann för jag kollade ju på min egna "omvändelse" och berömde mig själv av den.

Om man har rätt syn på utkorelsen finns det inget utrymme för att berömma sig på något sett över frälsningen. Det är ju det som är syftet med de också att Gud skall få 100% av äran och människan ingen ära alls.

i 1 Kor 1:26-31 ser vi denna sanningen så tydligt: 

"Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren."

Varför utväljer Gud idioten eller dåren till frälsning men inte de visa?
Varför utväljer Gud en del till frälsning men inte andra?
Jo, för att "för att ingen människa skall berömma sig inför Gud" v.29 och för att andra skall stå där med skam.

Det är totalt omöjligt att berömma sig själv för sin frälsning om man har samma syn på utkorelsen som Whitefield hade. 
Man kan helt enkelt inte säga "Jag, valde att acceptera Gud, jag valde Gud"
Nej vi valde inte honom utan Jesus sade "Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er"
Denna sanning ger sann ödmjukhet i fråga om frälsningen, man kan helt enkelt inte berömma sig av något.

När man får tag på denna sanning så försvinner all prestationsångest.
Man vet att det är Gud som gör verket och det är Gud som föder en människa på nytt.
Man kan bara förkunna och evangelium utan att använda männskliga metoder för att få folk att avgöra sig att ta emot Kristus.
Man kan förkunna evangelium i 60 år utan att se en enda omvända sig och ändå inte känna någon prestations ångest för man vet att ingen blir frälst om inte Gud utväljer dem och frälser dem.

Vi ser även dessa sanningar i bibeln att ingen kommer till Gud om inte Gud utväljer dem.
En människa som är bunden i synd vill helt enkelt inte komma till Gud utan vill följa sina syndiga begär.

I Joh 3:20 ser vi denna sanning så tydligt 

"Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas." 

Den som lever i synden vilket alla gör sedan födseln kommer alltså inte med sin egna vilja till Gud. Han vill helt enkelt inte utan njuter i stället av synden.

Andra bibelställen vi kan ta upp för att bevisa samma sanning är :

" Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom" - Joh 6:44

 "Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern." - Joh 6:65

" Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för" - Matt 11:27

Vi ser alltså utifrån skriften hur fördärvad en människa är i synd. De är såpass fördärvade att de söker inte Gud och vill inte ha med honom att göra. Ja, Paulus kallar dem till och med Guds hatare. Vi ser att ingen med sin egna "fria vilja" söker Gud utan enda orsaken till att en människa känner Gud är att Gud väljer att uppenbara sig själv för honom.

Den enda orsaken att en människa söker sig till Gud är för att Gud drar i dem för och först utväljer dem.

Betyder det att man automatiskt blir ödmjuk bara för att man tror så?

-Nej, absolut inte jag ser många som tror så som inte alls är speciellt ödmjuka utan ödmjukhet kommer bara när man är i Kristus.

Men den absolut totala ödmjukheten i frälsningen är svårt att hitta utanför detta synsätt.
För de som inte tror så kan ju berömma sig av att man valde att tro på Gud. 
Vilket även jag gjorde innan Gud öppnade mina ögon för denna sanning.
När vi ser att allt kommer i från Gud och inget i från oss, vad skall vi då berömma oss av?

Må Gud ödmjuka oss mer och mer dag för dag ty Herren är den som ödmjukar.
"HERREN gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer" - 1 Sam 2:7