Translate

onsdag 9 maj 2012

Försvar av godhetstestet

I dag läste jag en kritik mot Ray Comforts metoder att använda lagen i evangelisation.
http://helapingsten.wordpress.com/2012/05/08/kritik-av-godhetstestet/
Att använda lagen när man förkunnar evangelium är absolut inget nytt och inget icke bibliskt heller.
Faktum är att om inte lag förkunnas så faller hela evangelium och det blir ett falskt evangelium.
De som förkunnar falskt evangelium är enligt Paulus under en förbannelse (Gal 1:8-10)

" Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt 9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10 för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - 11 detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig." - 1 Tim 8-11


I detta stycke ser vi helt klart Paulus hänvisa till att lagen är till för syndare.

Var i bibeln ser vi tio Guds bud förkunnas?
Vi ser det ofta i Jesu förkunnelse. Vi ser det även i Paulus förkunnelse i romarbrevet.

Paulus, Evangelisation och lagen

1. Första, Andra och fjärde budordet (Rom 1:20-25)
2. Sjunde budordet (Rom 1:26)
3. Femte, Sjätte, Nionde, Tionde budordet (Rom 1:29-31)
4. Gud rättvisa dom kommer att ske i enlighet med lagen (Rom 2:1-16)
5. Åttonde budordet (Rom 3:21)
6. Sjunde Budordet (Rom 3:22)
7. Tredje budordet (Rom 3:24)

JESUS, Evangelisation och lagen

A. Den samaritiska kvinnan (Joh 4:7-45)
1. Sjunde Budordet (Joh 4:16-18)
2. Lagens funktion är att peka på Jesus (Joh 4:13-14)


B. Fariseérnas och de skriftlärdas traditioner vs. Guds lag (Matt 15:1-20).
1. Gud har sagt... Men ni säger... (Matt 15:4-5; 2 mos 20:12; 21:17).
2. Männskliga traditioner orenar, “ Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud ” (Matt 15:8-9).
3. "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser" - Matt 15:19 Alla dessa saker Jesus räknar upp finns med i tio Guds bud.C. Jesus förkunnade lagen i bergspredikan

1. Mord – Sjätte budordet (Matt 5:21-24).


2. Äktenskapsbrott – Sjunde budordet (Matt 5:27-32).


3. Eder och lögner – Tredje och nionde budordet (Matt 5:33-37).

Som vi ser används lagen hela tiden av Jesus och även Paulus använde den för lagens funktion är att överbevisa människan om synd och att de är stora syndare. Lagens funktion är att föra folk till en frälsare. Därmed är lagen helt klart en av evangelium grundpelare. Tar man bort den  så har man tagit bort en av stöttes stenarna i evangelium och man har förvanskat evangelium och man förkunnar ett falskt evangelium på en gång.

“In its true and proper work and purpose it humbles a man and prepares him – if he uses the Law correctly – to yearn and seek for grace.” (Martin Luther)

“A gospel which merely says, ‘Come to Jesus,’ and offers Him as a friend, and offers a marvelous new life, without convincing of sin, is not New Testament evangelism. (The essence of evangelism is to start by preaching the Law; and it is because the Law has not been preached that we have had so much superficial evangelism.) True evangelism... must always start by preaching the law.” (Martin Lloyd-Jones)

“Lower the law and you dim the light by which man perceives his guilt. This is a very serious loss to the sinner rather than a gain, for it lessens the likelihood of his conviction and conversion.  You have also taken away from the law its power to shut us up to the faith of Christ. What is the law of God for? For us to keep in order to be saved by it? Not at all. It is sent in order to show us that we cannot be saved by works, and to shut us up to be saved by grace…” (Charles Spurgeon; Vol. 28: Spurgeon's Sermons, “The Perpetuity of the Law of God”)


"All this proceeds from the deepest ignorance of the nature of the properties and of the use of the Law, and proves that those who act thus either know not Christ, or are the strangers to living faith, or at least they're but babes in Christ, and as such unskilled in the Word of righteousness."- John Wesley
I