Translate

torsdag 10 maj 2012

Biljettkontrollanten såg dig inte men det gjorde Gud

I GP i dag kan vi läsa om att västtrafik förlorade mycket pengar på att inte ha biljettkontrollanter.
Folk fusk åkte helt klart och tror att ingen ser dem.
Biljettkontrollanten såg dig inte på bussen eller spårvagnen under den tiden för han satt hemma i soffan och tittade på hockey.
Men Gud såg dig.
Han såg ditt fuskade. Han såg att du stal i från västtrafik.
Guds lag säger du skall inte stjäla. Ändå stal du genom att fusk åka.
Vilken rättvis domare som helst skulle straffa denna synd i denna världen.
På domens dag kommer Gud den allsmäktige domaren att straffa detta brottet.
Inte bara detta brott utan även alla brott mot hans lag.
Varje tjuv kommer att på domens dag att få vad de förtjänar av den rättvise Guden.
Du är redan i dag under hans vrede inte bara för denna synd utan för alla andra brott du har begått mot hans lag.
Du har inte bara stulit utan även ljugit, gjort till själv till din egna Herre. Varit högmodig mot honom och inte älskat din nästa.
Varför skulle en rättvis domare låta dig gå fri på domens dag?
Varför skulle han inte straffa den synd/ dessa synder?
Oh, min vän han kommer inte skona någon. Du kanske sparar lite pengar i denna världen genom att fuskåka. Men bedra inte sig själv ingen kan tjäna Gud och Mammon. Ingen kan komma nära honom med synd i sitt liv. Inga Goda gärningar kan kompensera detta brott. Rättvisan kräver ett straff.

De glada nyheterna är att Jesus tog våra synder på golgata kors.
Han plågades och pinades på korset för att vi skall kunna gå fria på domens dag.
Hans rättfärdiga liv gjorde vad vi själva in kunde klara av.
Var och en som tror på hans verk på korset skall bli frälst undan den kommande vredesdomen.
Hans straff gjorde det möjligt för oss att gå fria. Var och en som tror på hans verk kommer att på domens dag gå fri.

Sätt sin förtröstan på Jesus och inte på din egen "godhet" Din egen godhet kommer inte att frälsa dig utan att döma dig.

I