Translate

tisdag 29 maj 2012

Benny Hinn gifter om sig

Med sin ex- fru Enligt Dagen. Det var ju bra. Bibeln säger att man inte skall skilja sig och gör man det skall man gå tillbaka till sin gamla fru.
Inte för att jag gillar Benny Hinn han är i mina ögon en falsk profet. Men det är ändå bra det han gör och flera borde göra som han i stället för att skaffa sig med en ny fru/man. Att gifta om sig är en synd och Både Paulus och Jesus talar emot sådant. 

"De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens:* En hustru får inte skilja sig från sin man - skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man - och en man får inte överge sin hustru." - 1 kor 7:10-11


"Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott." - Luk 16:18


Jag minns när jag var på ett Benny Hinn möte i Uppsala där han profeterade att regimen i Iran skulle falla år 2005 tror jag det var. Han hade fel och bibeln säger att alla som profeterar i Guds namn och det inte sker är en falsk profet.

"så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom" - 5 Mos 18:22

"Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar" - Matt 7:15


Paul Washer om Benny hinn och andra Falska profeter.

måndag 28 maj 2012

Gud ger dig tid till omvändelse

Omvändelse är inte bara att förändra sig i sina tankar utan att också ändra sin sätt att leva och överge synden.
Vad är det för omvändelse om man bara tänker rätt men handlar annorlunda.
Dessa ord om omvändelse kom till kyrkor under stark förföljelse. Till kristna som absolut levde med Gud.
Vi syndar ofta och behöver en bra dos av omvändelse i våra liv också-
Om vi inte omvänder oss skall Gud komma emot oss med sin vrede.

Se denna 7:49 minuters långa video där han predikar om detta.

fredag 25 maj 2012

Korset förändrar ens liv

Denna otroligt starka video ger en stark sanning att sann kristendom dör i från sig själv.
Har korset gjort ett verk i ditt liv? Eller lever du kvar helt för dig själv i din egna bubbla?
Jag hoppas att denna video kan öppna dina ögon för vad evangelium handlar om.tisdag 22 maj 2012

Prinsessan Estelles dop frälser henne inte!

Nu är dopet av prinsessan Estelle avklarat. Satt själv och kollade på det.
Kunde inte hjälpa att reagera när prästen sade att hon genom dopet får del i Kristi kyrka.
Så är det inte. Jesus sade"Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike". 
En människan måste alltså födas på nytt för att kunna ta del av Guds rike.
Detta sker inte genom lite vatten på huvudet utan sker endast genom att man först har sett sin syndfullhet och efter det börja söka frälsning.
Den frälsning som kommer genom tron och inte av gärningar.
Endast genom att först se sitt behov av en frälsare och sedan sätta all sin förtröstan på Jesus frälser människan. Detta resulterar i ett förvandlat liv. Gud blir ens allt.
Det är en total förändring av ens hjärta som sker vid pånyttfödelsen.
Detta sker inte genom dop av en 3 månaders baby.
Dopet i dig är bara en symbolisk handling och inget som frälser något.


Människan föds med en syndanatur och redan i tidig ålder kommer detta uppror fram.
Vi gör uppror mot våra föräldrar, vi gör uppror mot Gud, vi ljuger och stjäl, vi är korrumperade, vi är onda och skvallrar och talar illa om vår nästa.
Därför behöver vi en frälsare.
Om vi inte har en frälsare är vi under Guds vrede och på domens dag kommer vi bli dömda efter våra synder.
Ty om vi inte omvänder oss till Gud kommer vi alla gå under i våra synder.IIIII

söndag 20 maj 2012

Guds suveränitet och människans ansvar

Guds suveränitet och människans ansvar är en paradox som många har svårt för med ett annat ord kallar vi detta för "kalvinism" eller reformert teologi, vilket är en lära som säger att Gud är totalt suverän över människan i frälsningsverket och att alla som blir frälsta var förutbestämda till det för världens grund var lagd.
Frälsningen är helt ett Guds verk och Gud väljer vilka som skall bli frälsta och vilka som inte skall bli det.
Samtidigt tror man att människan är helt ansvarig för sina egna handlingar och skall dömas efter dem.
Motsägelse? Nej, detta är vad skriften lär. Jag hoppas alla dessa bibelord är tillräckliga för att överbevisa dig om John Calvins bibliska men så hatade teologi :-)


Guds suveränitet
(Gud är den som frälser!)
Människans ansvar
(Människan måste tro!)
De som blir frälsta har endast Gud att tacka.
De som går förlorade har endast sig  själva att skylla.

"Villigt kommer ditt folk när du samlar din här " (Psalm 110:3).
" Öppna din mun helt så att jag får fylla den. 
Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, 
de fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar!  !" (Psalm 81:11-14)
"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." (Matt 1:21).
"Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren." (Luk 2:10-11).
"Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för." (Matt 11:27).
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila." (Matt 11:28).
" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." 17 Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen." (Matt 16:16-17).
"Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder." (Joh 8:24).

"Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas." (Matt 24:22).
" Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Matt 23:37).
"Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er" (Joh 15:16).
"Han sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." (Matt 4:19-20).
"Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill." (Joh 5:21).
" Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. " (Joh 5:24).
"Alla som Fadern ger mig kommer till mig " (Joh 6:37a)

[" Alla som Fadern ger mig --se Joh 6:37,39; 17:2,6,9,11,12,24.]
".. och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. " (Joh 6:37b).
"Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom ....
Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern" (Joh 6:44,65).
"Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." (John 6:35).

"Men ni vill inte komma till mig för att få liv." (Joh 5:40).

" Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." (Apg 2:39).

"Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta." (Apg 2:47).
"När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" 38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. " (Apg 2:37-38).

"Låt er frälsas från detta bortvända släkte."  (Apg 2:40).

"När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. " (Apg 13:48).
"Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. " (Apg 13:38-39).
" En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade. " (Apg 16:14).

"Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?" 31 De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." (Apg 16:30-31)."ingen finns som söker Gud." (Rom 3:1).
"för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss ... och belönar dem som söker honom. " (Apg 17:27; Heb.11:6).
"Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre.* Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar.   ...  Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över.* 16 Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. ... Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han." (Rom 9:11,15-16,18).
" Men den som tror på honom skall inte stå där med skam ...  Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. ....  Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.* 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst." (Rom 9:33; 10:9,11-13).
"liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut" (Ef. 1:4-5).
"för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. " (Ef. 1:12-13).
"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det ...
"genom tron" (Ef. 2:8).
"Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. " (2 Thess. 2:13-14).
" och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten." (2 Thess 2:10,12).
"Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet " (2 Tim 1:9).
"Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende." (1 Tim 4:10).


"Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod." (1 Petr 1:2).
"ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.
22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.
" (1 Petr 1:21-22).
"De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende" (Upp. 17:14).


"De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning," - (Upp 17:8).
"Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet." (Upp. 22:17).

lördag 19 maj 2012

Guds helighet - 2 Moseboken

Del 2 ur serien om Guds helighet

"Men Mose sade: "Herre, jag ber dig: Sänd ditt budskap med vilken annan du vill."  Då upptändes HERRENS vrede mot Mose och han sade: "Har du inte din bror Aron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala".
4:13-14

Mose kallas av Gud att föra ut Israels folk ur Egypten. Mose vill inte men då blir Herren vred på honom.

" HERREN sade till Mose: "När du vänder åter till Egypten, se då till att du inför farao gör alla de under som jag har givit dig makt att utföra. Men jag skall göra honom hård till sinnes så att han inte släpper folket." - 4:21


Man kan ju undra varför Gud förhärdade Farao? Vad är det för vits med det? vill inte Gud frälsa alla?
Vi kan hitta svaret i romarbrevet på detta.


"Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han." - Rom 9:17-18


Syftet var alltså att visa sin makt och helighet. Farao var ju redan en syndare och har inte Gud då rätten att göra vad han vill med en sådan människa?  Han var redan ett vredens kärl från födseln och Gud använder honom för sina syften som i detta fall var att förstöra honom och hela hans armé för att visa sin makt till sitt egna folk. Vem han vill förhärdar han och vem han vill ger han barmhärtighet.


"Jag skall förhärda faraos hjärta och göra många tecken och under i Egyptens land. Farao kommer inte att lyssna på er, men jag skall lägga min hand på Egypten och föra mina härskaror, mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten genom stora straffdomar. " -7:3-4


Nu ser vi har Gud aktivt ser till att farao inte lyssnar på Mose.


"1 Och Gud talade alla dessa ord: 
2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 
3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 
4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. 
7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 
8 Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 9 Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11 Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. 
12 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. 
13 Du skall inte mörda. 
14 Du skall inte begå äktenskapsbrott. 
15 Du skall inte stjäla. 
16 Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 
17 Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa." 20:1-17


De tio budorden ges nu till folket. Notera att Gud har redan innan detta straffat folk för deras synder även om lagen inte fanns så dödade hans folk som gjorde ont.
Nu ges lagen och syftet med lagen var att visa på hans helighet och visa mänskligheten att ingen kommer att klara hålla dessa buden utan vad som behövs är en frälsare.

"Den som slår sin far eller sin mor skall straffas med döden" -21:15,17

För att visa sin helighet så ger han "hårda" straff för var och en som bryter mot lagen. Det blev dödsstraff på en gång om man ens slog sina föräldrar.

" En trollkvinna skall du inte låta leva. " - 21:18

Häxor skulle dödas för de var avgudadyrkare.

" En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. 22 Änkor och faderlösa skall ni inte behandla illa. 23 Om ni behandlar dem illa, skall jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig. 24 Min vrede skall upptändas och jag skall döda er med svärd, så att era egna hustrur blir änkor och era barn faderlösa. " - 22:21-24

Främlingar eller utlänningar, änkor och faderlösa skulle man behandla väl annars skulle Gud döda en.

"Ni skall hålla sabbaten, ty den är helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas med döden, ty var och en som på den dagen gör något arbete skall utrotas ur sitt folk. 15 Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden." - 31:14-15

Den som arbetade på en sabbat skulle dödas på en gång. Vi kommer se i nästa kapitel hur en kvinna som plockar pinnar på en sabbat omedelbart dödas.

"Var och en som tillhör HERREN skall komma hit till mig." Då samlades alla leviterna kring honom, 27 och han sade till dem: "Så säger HERREN, Israels Gud: Var och en skall spänna på sig svärdet, gå igenom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, och döda var och en sin bror, sin vän eller släkting." 28 Leviterna gjorde som Mose hade sagt och på den dagen föll omkring tretusen män av folket. " -32:26-28

På grund av deras synd med att dansa kring en guldkalv så dödade Gud den dagen 3000 personer. Allt på grund av sin helighet för att visa hur allvarligt han ser på synden.


I

måndag 14 maj 2012

Sann eller falsk omvändelse?

Bibeln talar om sanna och falska omvändelser.
Vi kan se på flera ställen i skriften hur folk skaror kom till "tro" på Jesus men Jesus vände sig till dem och kallade den "satans barn" Joh kapitel 8:30-47 är ett av några exempel på det.

" När han sade detta, kom många till tro på honom." vers 30. 
" Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra."  vers 44.


Bara för att någon kommer till tro på Jesus innebär det inte att han är frälst och på väg till himlen.
En del kommer till tro på grund av att de ser under och tecken. Andra på grund av att de vill ha hjälp.
Bara för att man går i kyrkan betyder det inte att man är frälst och på väg till himlen. Om du går in till MacDonalds förvandlas du då automatiskt till en hamburgare?
Bara för att man tror på Jesus är man inte frälst. Också Djävulen och hans demoner tror men de är ändå på väg till helvetet.
Men en sann omvändelse sker när en människa blir född på nytt.
Man ser sin vidrighet och sin syndfullhet och börjar söka en frälsare.
Ett resultat på en sann omvändelse är att man överger sitt gamla liv för att följa Jesus.

Ett exempel som utan tvekan är en sann omvändelse är denna rappare.
Jag kan säga det för han är en ödmjuk person som får en att börja gråta när man lyssnar på honom.
Han övergav också sin gamla livsstil. Även om han var en världskänd rappare så slutade han att rappa.
Han var inte längre intresserad av sitt gamla liv.
Se hans vittnesbörd här.


För några år sedan spreds det som en löpeld över internet att Korn gitarrist hade blivit "frälst".
En annan kändis som sägs ha blivit "frälst" Brian "Head" Welch i från korn är jag väldigt tveksam till om det är en sann omvändelse.
Jag hörde i från en på facebook som bor i samma stad som honom att han går till en megakyrka i USA som förnekar treenigheten och inte förkunnar evangelium utan är helt sökar vänliga.
Jag vill inte döma ut någon men jag är tveksam till att detta är en sann omvändelse. 
När man tittar på hans senaste video kan man ju verkligen undra om detta är en sann omvändelse?

   


söndag 13 maj 2012

Guds helighet - 1 Moseboken

Jag kommer gå igenom hela skriften och posta ett inlägg lite då och då om Guds helighet.
Syftet med detta är att visa på Guds helighet.
Dessa bibelord som vi nu kommer titta på kommer visa Guds attityd till synden.
Gud kan tyckas grym, hård och sträng och det är han också mot syndare eftersom han är helig.
Men han är också kärleksfull som gav en lösning på syndens problem.

 1 Moseboken

"Till kvinnan sade han: "Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig." - 3:16

Här ser vi syndens första konsekvens. Eva hade ätit av frukten och gett den till Adam i trädgården. Det kan synas vara en "liten" synd. Men den enda lagen de hade var att inte äta av den frukten. Allt annat fick de göra. Dock på grund av denna synd ser vi här i vers 16 att alla kvinnor måste lida när de föder barn.
Det är därför kvinnor skriker när de föder barn på grund av att Eva lockade Adam till att äta en enda frukt.
Tänk dig tusentals år efter denna händelse har kvinnor ännu ont när de föder barn. Allt detta på grund av en synd som någon begick för flera tusen år sedan och efter som både Adam och Eva hade syndat så hade alla människor som fanns syndat och därmed får alla människor i dag även lida. Detta visar hur fruktansvärt allvarligt Gud ser på synden. 
En enda synd! Tänk dig om du begår en enda liten "vit lögn" eller en enda stolt tanke. Hur mycket kommer Gud inte att straffa dig?
Det finns ingen som inte syndar och som inte förtjänar att dömas av Gud.
Romarbrevet säger att gud lagrar upp vrede inför vredens dag. 
Anledningen till att du inte ser Gud straffa dig ännu är på grund av att han lagrar upp vrede åt dig till domens dag.

"HERREN sade: "Människorna som jag har skapat skall jag utrota från jordens yta, ja, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem."
- 6:7


"Då förgicks allt levande på jorden: fåglar och boskapsdjur, vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, likaså alla människor." - 7:21


Här ser vi Guds helighet så starkt där han fullständigt utrotar hela jordens befolkning utom en enda familj på grund av folkets synder. Man vet inte hur många som bodde på jorden vid den tiden men jag har sett siffror på allt från 20 miljoner till några miljarder. Jag tror nog bara Gud vet. Men ett vet vi att alla på hela jorden blev utrotade utom en enda familj.
Allt detta skedde på grund av Guds helighet. Han är så helig så han måste straffa synden.
Lägg märke till att detta är innan Lagen ens fanns. Det fanns inte tio guds bud på den tiden.
Men ändå dödade Gud dem ändå på grund av deras synder.
"Då lät HERREN svavel och eld regna ner från himlen, från HERREN, över Sodom och Gomorra. Han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken." -  19:24-25


Man tror att det bodde runt 600-1200 i de städerna på den tiden. Igen ser vi samma sak. 2 hela städer utrotade på grund av sina synder.


"Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Och hon blev en saltstod." - 19:26


Gud hade sagt en sak Se er inte om när ni flyr i från staden. Man kan tycka att det är en små sak eller en "liten" synd. Men faktum är att synd är synd och för detta brott så gjorde Gud henne till en saltstod och hon dog.


"Men Er, Judas förstfödde, var ond i HERRENS ögon och HERREN dödade honom." - 38:7


Det står inget om vilken synd han begick utan bara att han var ond i Herren ögon och därför dödade Gud honom.


"Då sade Juda till Onan: "Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror." 9 Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. 10 Det Onan gjorde var ont i HERRENS ögon, och han dödade också honom". - 38:8-10 


Ytterligare en gång dödar Gud någon för vad som kan tyckas vara en småsak. Detta visar hur helig Gud är och hur allvarligt han tar på synden.


Detta borde få varje oomvänd människa att skaka i skräck för Gud är god som dömer allt ont. Problemet är att vi inte är det. Frälsningen börjar alltid vid att man ser Guds helighet. Har man inte sett den hur kan man då ens vara frälst? Man kan väl inte vara född på nytt om man inte har sett Guds helighet?
Hur kan man säga sig vara kristen om man inte ens har bävat och skakat inför Guds helighet och blivit så rädd att man söker en frälsare?


I