Translate

måndag 30 april 2012

Vikten av att förkunna Guds evangelium

Paulus säger i gal 1:8-10
"Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare."


Jag har mer och mer de senaste två åren, sedan jag kom i kontakt med killarna i den församling jag nu är med i, och även förkunnar i, insett vikten av evangelium.
Jag har ju ända sedan dagen jag blev frälst predikat någon form av "evangelium" även om jag för tio år sedan inte förkunnade så som jag gör i dag, så det ändå än form av "evangelium".
Det skulle vara intressant att lyssna på vad jag sade för tio år sedan för att kunna avgöra om det var ett falskt evangelium eller ej. 
Även om jag förkunnade för tusentals ungdomar både på skolor och på gator så anser jag det inte mer värt än att kasta i soptunnan om det inte var ett sant evangelium jag förkunnade.
Innehöll det inte samma saker som det evangelium Paulus förkunnade ja då vart minnsan allt förgäves.
Ju mer jag har insett vad Paulus faktiskt talar om, ju mer allvarligt har jag börja se det om man förkunnar ett falskt evangelium. 
Paulus sade till och med att man är under en förbannelse om man förvanskar evangelium.
Paulus leverarer en annan sanning om evangelium i vers 10 
"Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare."
Han säger om jag vore människor till lags skulle jag inte vara en kristi tjänare. 
Detta är så sant, för när man verkligen förkunnar evangelium bibliskt, ja, då blir man inte populär.
Jag har märkt det bara under det senaste året när man förkunnar evangelium för folk.
De springer fort bort eller blir arga. De gör det för att Jesus sade i joh 3:20 " var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas."
Därför kan ingen komma till Gud om inte fadern utväljer honom till frälsning Joh 6:44, Joh 6:65, Rom 8:7, Matt 11:27, Joh 3:20.
De kan inte komma för de vill inte komma. Människan i sitt fallna opånyttfödda tillstånd hatar Gud och vill inte veta av honom.
Bara guds utvalda kommer att komma till honom för Gud kommer göra sitt verk i dem så de kommer bli frälsta.


Jag har fått mottaga många glåpord, blivit kallad religiös hjärntvättad fanatiker och massor av saker.
Allt detta sker inte på grund av att man ställer sig in hos människor och säger vad de vill höra, utan för att man säger vad bibeln säger.


I går höll Joel Osteen en galakväll i Washington och allt han gjorde var att säga vad folket ville höra. Jag tror många förstår inte vilket falskt evangelium och under vilken förbannelse den mannen vilar. Absolut, skall vi följa Paulus ord om att man är under en förbannelse om man förkunnar ett falskt evangelium då är Joel Osteen absolut det.
För det är inte synd , omvändelse, Guds helighet, dom , människans fallenhet, frälsningen genom tro, samt syndernas förlåtelse som den mannen förkunnar utan bara massor av saker som kittlar i människans öron.
Vill du vara Gud till lags så kommer du inte få människor på din sida vilket Paulus också konstaterar. Varje människa som söker sitt eget och försöker bli populär bland folk är absolut ingen Guds tjänare.
Det spelar ingen roll hur mycket han ropar halleluja i kyrkan utan han är inget mera än en stor hycklare som behöver bli född på nytt och frälst från Guds vredesdom. 
Vi måste förkunna att varje människa är en syndare. Vi måste nämna synder vid namn, vi måste förkunna att på grund av sin synd är de under Guds vrede och dom och att en dag skall de stå inför en helig Gud och dömas. Vi måste förkunna Guds helighet och att han inte sopar synden under mattan utan faktiskt straffar den. Vi måste förkunna att ingen människa är god utan endast Gud är god. Vi måste helt enkelt förkunna evangelium så som bibeln framställer det för människor och inte förfalska eller förvanska det så att det inte stöter någon, bara för att vi inte skall bli av med våra "vänner" eller vårt "rykte".
Ditt rykte i denna världen spelar absolut ingen roll. Sade inte Jesus "den som vill vinna sitt liv i denna världen skall förlora det, men den som förlorar sitt liv för min skull skall vinna det"
Eller för att citera Paulus igen " Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare."
Vi har ingen rätt att förfalska Guds evangelium och ve oss om vi gör det!
Därför tycker jag Jannes predikan förra veckan var ett direkt profetiskt budskap rakt in till varje kristen människa som vi behöver ta till oss och lyda.
Missa inte denna otroligt viktiga predikan och tag vara på det profetiska budskapet och alla ve rop till dem som förkunnar ett falskt evangelium och inte omvänder sig.
IIIIII