Translate

fredag 13 april 2012

Vad förkunnade väckelsepredikanterna?

I 10 år har jag har ett intresse för väckelser och dess predikanter.
Jag har läst många böcker och även ganska många av deras predikningar.
I dag tänkte jag svara på frågan vad de förkunnande.

Alla är dem lite olika i sin personlighet och i hur dem förkunnar men jag tycker mig kunna se ett mönster och en central förkunnelse och det är Paulus och Luthers lära om rättfärdiggörelse genom tro.
Men inte bara tro och sedan leva som demoner som de flesta i kyrkorna gör utan sann tro präglas av god frukt i en människas liv. Detta förkunnande men också.
I George Whitefields förkunnelse ser vi detta väldigt tydligt i väldigt många av hans predikningar.
Två predikningar av honom som jag just läste som hette "Marks of a true convertion" och "What think Ye of Christ"? Dessa var två predikningar han höll på åkrar utomhus för hedningar.
Innan metodistväckelsen drog igång levde England i misär och landet höll på att supa sig till döds.
Metodistväckelsen var Guds nåd från himlen över England och även icke kristna historiker erkänner att Wesley och Whitefield rädde England från att helt förfalla.

Så tillbaka till förkunnelsen. För att kunna bli frälst och ens söka en frälsare måste man först se sin syndfullhet och ge upp allt hop om att frälsa sig själv genom att försöka hålla lagar och regler. En människa måste få en inblick om sin ruttenhet och värdelöshet inför Gud och hur omöjligt det är för en människa att hålla hela Guds lag. De förkunnande ofta lagen men inte alltid men väldigt mycket om att vi inte kan frälsa oss själva genom goda gärningar. Människan tenderar till att bli själv rättfärdig och moralist och anse sig själva som goda på grund av våran stolthet.
Därför gick deras förkunnelse mycket ut på att krossa allt hopp människan hade om att frälsa sig själv.
Det spelar alltså ingen roll hur många goda gärningar man gör för våra hjärtan är ändå korrumperade och bryter mot Guds lag ändå. När Gud tittade ner från himlen på dig så såg han inget som var attraktivt, han såg  liten vidrig mask som luktade ruttet bananskal. Inga goda gärningar räcker som offer och inga mänskliga offer kan försona vår skuld inför Gud. Därför måste något annat till.
Här kommer Jesus in i bilden han som höll hela lagen i vårt ställe hans rättfärdighet är vad som vi får del av när vi tror på evangelium.
Om vi nu var så goda människor varför behövde då ens Jesus dö?
Berättade inte Jesus en liknelse om två som stod i templet och bad? Den ena sade något i stil med "Tack Gud att jag inte är som publikanerna eller mördarna eller andra syndare" Den andre sade dock "Var mig nådig Gud"
Den sista gick hem rättfärdig för han såg sitt vidriga och syndfulla jag medans den andre inte gick hem rättfärdig.

Därför tror jag det är oerhört viktigt att vi förkunnar evangelium.
Syndanöd är självklart ett verk av Gud som han ger till en människa för att frälsa dem.
Vi kan inte skapa syndanöd hos någon genom effekter, alfa kurser, alter calls eller något utan bara Gud kan skapa detta hos en människa. Vi kan inte heller skapa väckelse på egen hand. Vi kan be och förkunna evangelium, men väckelse sker bara när Gud skickar den. Läran om människans syndfullhet var väldigt central i väckelseförkunnelsen.
Whitefield var inte lika "extrem" i sin förkunnelse som Edwards men samtidigt talade Edwards till en annan publik, till folk som suttit i kyrkan hela sitt liv. De mest självrättfärdiga är ofta dem som suttit i kyrkan hela sitt liv och har ett yttre moraliskt beteende men som inte har sett sin egen syndfullhet.
Jesus kom inte för att frälsa självrättfärdiga utan syndare!
Men även trotts Edwards eld och Svavel predikningar förkunnar han väldigt mycket människans syndfullhet men även rättfärdighet genom tron.
Likadant var det med John Wesley som såg sin frälsningsupplevelse när han läste Luthers kommentarer till romarbrevet.
Luthers kommentarer i från romarbrevet har helt klart varit en av centralpelarna inom väckelseförkunnelsen.
Därför blir det lite extra trisst när det poppar upp massor av bloggar här och där som attackerar denna fantastiska sanning som Paulus och Luther förmedlade.