Translate

lördag 28 april 2012

Sjukdomar från Gud eller djävulen?

När jag läste på en känd bibelskola i Sverige fick vi lära oss att Gud inte lägger sjukdomar på någon utan alla sjukdomar kommer i från djävulen.
Denna teologi kommer i från Kenyon och absolut inte i från bibeln.
Problemet jag har med den teologin är att man förnekar att Gud sitter på tronen och delar upp det i 2 gudar.
Gud är en Gud och djävulen är en gud och om en människa blir sjuk så segrar djävulen över Gud.
Detta är att förneka Guds allmakt totalt och mena att djävulen har mer makt än Gud.
Djävulen kan inte göra något om inte Gud tillåter honom att göra det.
Detta ser vi tydligt i Jobs bok där han behövde fråga Gud om lov för att ens skada Job.
Men allt var bara en prövning i från Gud.
Satan är bunden i ett koppel och kan inget göra utan Guds tillstånd.
Men faktum är att hela bibeln talar om att det är Gud som lägger sjukdomar på folk och inte djävulen.
Denna förädiska teologi om att sjukdomar kommer i från djävulen har inget med bibeln att göra.

Vad säger då bibeln i denna fråga?

"HERREN sade till honom: "Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN?" - 2 Mos 4:11


Vem enligt denna versen är det som gör folk stumma, döva, seende eller blinda?


"När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till HERREN och sade: "Slå detta folk med blindhet." Och HERREN slog dem med blindhet, så som Elisa hade bett." - 2 Kung 6:18


Vem slog dem med blindhet?


"Men HERREN slog kungen så att han blev spetälsk för hela livet. Han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, kungens son, förestod då hans hus och dömde folket i landet. "  - 2 Kung 15:5  


Vem slog honom med spetälska?


" Därför skall Herren, HERREN Sebaot, sända en tärande sjukdom bland hans feta män, och under hans härlighet skall en låga brinna  lik en lågande eld. " Jes 10:16


Vem skall sända en tärande sjukdom?


"HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost. Detta skall förfölja dig till dess du förgås." - 5 Mos 28:22

Vem skall slå dig med feber och sjukdom?

Ja, inte är det djävulen i allafall som jag fick lära mig på bibelskolan.

Som vi ser är det Herren vår Gud som gör allt detta.
Han lägger sjukdomar på folk och han helar dem. Allt gör han för sina egna syften.
Alla sjukdomar är inte dom utan i Joh 9:1-3 så ser vi att en man var född blind för att Gud skulle uppenbara sin makt på honom.
Gud var alltså den som låg bakom att han föddes blind, inte som straff i detta fall utan för att visa sin makt.
Däremot kan sjukdomar i bland vara straff och i bland inte.

Gud är fullständigt suverän över sin skapelse och sitter på tronen i dag. Satan sitter inte på tronen genom att lägga sjukdomar på folk.

Visst finns det bibelord som t.ex. "Jesus gick runt och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld".
Men det är honom givet av Gud för att Gud skall visa sin makt på dessa människor. Inget djävulen själv åstadkommit utan att det har varit Guds vilja.