Translate

lördag 7 april 2012

Hur man blir frälst

Denna bloggen har under en tid förkunnat så mycket dom, helvete, vrede och lag så frågan är nu hur blir man då frälst?
John Wesley var en av grundarna av metodismen. Det var ju inte så att de sade "Nu skall vi bilda ett nytt samfund" utan det var ett resultat av att de blev utslängda ur den tiden rådande kyrka.
John Wesley tillsammans med sin bror Charles samt George Whitefield hade en klubb som hette "the holy club" Denna klubb var en form av helgelseklubb som gick ut på att försöka blidka Gud.
De fastade och bad gjorde upp hårda scheman, välgörenhets och självförnekelse program.
Detta påverkade deras hälsa radikalt så att de fick stora problem med sin hälsa.
John Wesley reste till Amerika för att missionera hos Indianer.
Under resan möter han ett gäng hernhuttare och John frågar om tips för mission.
Killen han pratar svarar. Är du född på nytt? Har du Kristus i ditt liv, har du frid med Gud?.
John ljög och svarade ja, men under hela hans tid som missionär kunde han inte finna ro i själen.
När han senare åkte hem till England skriver han i sin dagbok att han åkte till Amerika för att omvända andra men att han själv behövde bli omvänd.
När han senare kommer hem till England läser han Martin Luthers bibelkommentarer i från Romarbrevet.
När han läser om frälsningen som kommer genom tron allena brann det till i hjärtat på honom och från den dagen fann han frälsningsvisshet.
George Whitefield gick igenom en liknande erfarenhet.
Han upptäckte att all denna "helgelse" inte ledde någonstans och att något saknades.
Han kom i kontakt med någon som lärde ut att man måste bli född på nytt.
Whitefield fann så småningom den frälsning som kommer av tro.
Resultatet av deras frälsning blev metodiströrelsen och vid deras död hade 200.000 blivit frälsta och räddat England från total moralisk misär och förfall. Som ett resultat av deras frälsning hade vi mängder av metodist missionärer som åkte ut över hela världen för att predika evangelium, en sådan var Hudson Taylor.

Varför sker frälsning bara genom tro?
När man kollar på andra religioner så som buddism, judendom, katolicism och Islam så tror dem alla på att om man bara gör tillräckligt med Goda gärningar så kommer man få någon typ av belöning i nästa liv.

Problemet är att Gud är helig. Han är inte korrumperad. För att visa sin helighet har han gett oss sin lag. 
Han är rättvis.
Han kommer att döma efter sin lag och det finns ingen människa som klarar av att uppnå hans standard.
Hur mycket vi en försöker så kommer vi alltid att falla på någon av hans lagar.
Vi ljuger, vi stjäl, vi förtalar, vi skvallrar, vi vill våra medmänniskor ont, vi är olydiga mot våra föräldrar, vi är arga på varandra, vi bryter äktenskap genom att lusta efter andra eller att rent av vara med andra och värst av allt vi vill själva vara våra egna Gudar och bestämma över oss själva. Vi vill inte ha någon Gud som bestämmer över oss. Vi vill vara på tronen och ta bort Gud från tronen.
Eftersom han är rättvis och helig kommer han att döma var och en efter sina handlingar när vi har dött.
Du kanske kommer undan med en lögn i dag men den dagen kommer du inte undan. Gud är sanning och måste döma alla som ljuger. Hans vrede vilar redan i dag över varje syndare.
Hur mycket gott vi än försöker göra så är våra hjärtan så korrumperade att vi klarar in på egen hand att håll Guds lag.
Därför klev Gud själv ned på denna jorden i form av en människa Jesus Kristus och höll lagen i vårt ställe.
Han blev straffad i vårt ställe och all den vrede som skulle ha fallit på oss föll på honom.
Detta var helt nödvändigt att någon annan håller lagen i vårt ställe.
För själva är vi inte förmögna. Han ger oss nåd och uppfyllde lagens krav i vårt ställe.
Den som ser sin syndfullhet och tror på Jesu verk på korset och omvänder sig till honom han blir frälst.
Hur kan någon bli frälst utan att han först har hört denna sanning som kallas evangelium?
Bara genom att tro på hans verk blir man frälst i från Gud och hans vrede och blir benådad och alla våra synder blir förlåtna. Därför kan inga mänskliga gärningar sona för våran synd. Det är kört att försöka finna frälsning på annat sett.
Det går inte och är helt omöjligt för ingen människa kan frälsa sig själv.

Innebär då detta att man bara tror men sedan lever hur som helst?
Nej, beviset på att du tror är inte bara att du tror på Jesu verk utan att du producerar god frukt i ditt liv. Gärningar som är goda och välbehagliga inför Gud. Men detta verk kan vi inte producera av oss själva utan endast Gud kan göra det.
Därför behöver var och en finna frälsningen hos Jesus och den sker av tro. Vilket resulterar i ett förändrat hjärta.
Ingen frälsningsbön, goda gärningar, fastor, böner eller något kan göra detta verk utan det måste till en Gud som kan frälsa oss i från våran korrumperade synda natur.