Translate

söndag 1 april 2012

Guds suveränitet i skapelsen

" HERREN gör allt vad han vill i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. " - Ps 135:6

" Vår Gud är i himlen, han gör allt vad han vill. " - Ps 115:3

Ofta när man läser kristnas svar på icke kristnas frågor så förnekar man hela tiden Guds suveränitet.
På ett känt forum skrev någon ett inlägg om att satan ligger bakom allt det hemska som sker och inte Gud.
Någon som inte var kristen svarade direkt "Men Gud skapade ju satan"
Ja, precis Gud skapade satan för att det var en plan och del i Guds skapelse.
Det var alltså inget misstag av Gud att skapade honom utan det var en del och en plan.
Samtidigt som inte syndafallet var ett misstag utan det var helt i enlighet med Guds plan.
Om ingen synd hade funnits i denna världen vad skall vi då med frälsningen till?
Om ingen ondska fanns hur kan vi då veta något om Guds godhet?
Jag skall nu bevisa detta utifrån skriften hur Gud råder totalt på denna jorden.

Herren härskar över allt


 (2 Mos 15:18, 1 Krön 29:11-12, 2 Krön 20:6; Ps 47:8; Rom 11:36)

Det är Gud som härskar överallt. Satan härskar inte. Satan kan bara göra vad han fått tillstånd av Gud att göra. Vi ser detta i Jobs bok hur Satan först behövde gå inför Gud att fråga om lov innan han fick röra Job.
Man allt kom i från Gud eftersom Gud är härskaren och den allsmäktige.
Att ha all makt betyder att ingen annan har någon makt.
All makt satan har kommer i från Gud och han kan inget göra om inte Gud tillåter det.

 "Jag har fått all makt i himlen och på jorden." - Matt 28:18
Vem har all makten på himlen och på Jorden? 
-Gud

Ingen kan stå emot Guds vilja/Han gör vad han vill

(Dan 4:32 (4:35, eng) Job 9:12; Ps 33:10; Ps 115:3; Ps 135:6; Ords 16:1, 4,  9; 20:24; 21:1; Jes 14:24; Jes 45:7; 46:10; Jer 10:23, Klag. 3:37, 38; Ef 1:11; Upp 17:17)

Nu vill jag hävda följande att det finns ingen människa som på något sätt kan stå emot Guds vilja.
Har Gud bestämt sig för att genomföra något vem kan då stå emot honom?
Även om vi skulle samla alla jordens stridsvagnar och alla atombomber och skjuta mot Gud så kan han bara stampa på oss vi vi blir alla förgjorda på en gång.
Inte ens människans så kallade "fria vilja" kan stå emot Gud.
Han styr oss precis dit han vill och använder vem han vill för sina syften.
Eller är inte det dessa versar talar om?

"Människans hjärta tänker ut sin väg,  men HERREN är den som styr hennes steg" - Ords 16:9


"Av HERREN beror en mans steg, vad vet en människa om sin väg?" - Ord 20:24


"Kungens tankar är som vattenbäckar i HERRENS hand, han leder dem vart han vill." - Ords 21:1

"Jag vet det, HERRE: Människans väg beror inte på henne själv, det står inte i vandrarens makt att styra sina steg." -Jer 10:23


Samtidigt är människan ansvarig för sina egna handlingar. Men Gud kan använda vem han vill för sina syften också.


Gud dödar och gör levande

(5 Mos 32:39, 1 Sam 2:6-8)

Gud är den som dödar och gör levande.
Gång på gång på gång i gamla testamentet ser vi hur Gud tog initiativet till krig.
Han skickade länder emot Israel och han använde Israel för att utrota anda nationer.
Det finns inte en vers i bibeln där det står att satan dödar någon. Det är Gud som dödar och Gud som ger liv.
Har han inte rätten till det? Han äger ju oss.

"Men Sichon, kungen i Hesbon, var inte villig att låta oss gå igenom sitt land, ty HERREN, din Gud, hade förhärdat hans ande och gjort hans hjärta hårt för att ge honom i din hand, så som det är i dag." 


Gud förhärdade kungen i Sichon i ett enda syfte så att han skulle börja kriga mot dem och de skulle alla bli slaktade.


 "Men de lyssnade inte till sin far, ty HERREN ville döda dem."- 1 Sam 2:25


Elis söner lyssnade inte på sin faders förmaning, varför?
För att Gud ville helt enkelt döda dem. Vilket han och senare gjorde (1 Sam 4:17)
Elis söner dog i Krig och det står i versen vi läste att det var Herren Gud som dödade dem.

Gud gör rika och fattiga

(1 Sam 2:6-8; Ords 22:2)

Hur kommer det sig att en del är fattiga i denna världen?
Är det för att de saknar utbildning?
De kan väl inte hjälpa att de föds i ett land där man är fattig?
Bibeln ger oss svaret att Gud gör både fattiga och rika.

Gud tillsätter kungar och avsätter kungar

(Dan 2:21)

Gud är den som tillsätter Kungar och ledare.
Jesus sade till Pilatus "Du hade inte haft någon makt över mig om den inte blivit dig given ovanifrån"
Så är det all makt som kungar har är given av Gud.
Gud kan även avsätta en kung om han vill.

Gud bestämmer över: "slumpen" 

(Ords 16:33; 1 Kung 22:20, 34, 37 Jona 1:7; Apg 1:26)

Dessa versar visar oss att det finns ingen slump.
Gud råder även över detta som vi kallar slumpen.
Alla som vinner på lotto som man tycker har tur har det inte utan det kommer i från Gud att just dem skall vinna. Gud sitter på tronen och råder över allt även över "slumpen".
Vi ser detta i Jonas liv så tydligt.
Han försöker att fly bort i från Gud men som vi sade tidigare har Gud bestämt sig kan inte ens människans "fri vilja" stå emot. Gud hade bestämt att Jona skulle åka till Nineve.
När stormen forsar fram på havet och de kastar lott om den skyldige så hamnar lotten på Jona.
Gud råder även över slumpen och gör vad han vill i sin skapelse och med vem han vill och inte ens lilla Jona kunde stå emot Gud.

Gud råder över vissa av människors onda handlingar 

(1 Mos 45:5-8; 1 Mos 50:20; 2 Mos 4:21;7:2-4, 13, 22; Dom 14:1-4; Ps 105:25 Ords 16:4; Jes 19:2; Joh 19:11; Apg 2:22-23; Apg 4:27-28)

I Domarboken 14:1-4 läser vi om Simson.
Simson blev kär i en kvinna från ett annat folk och enligt lagen var detta totalt förbjudet ändå kom denna kärlek i från Gud som sökte en anledning till strid mot filisteerna.

"Men hans far och mor visste inte att detta kom från HERREN, som sökte en anledning till strid med filisteerna."


Simsons onda handlingar kom alltså här i från Gud som sökte efter att strida mot filisteerna.
Vi kan även läsa om Farao som Gud förhärdade för att utföra sina syften.


"Han förvandlade deras hjärtan, så att de hatade hans folk  och handlade svekfullt mot hans tjänare." - Ps 105:25


Det var Gud som förvandlade deras hjärta så att de blev hatiska!
Gud kan alltså använda folk till onda handlingar för sina syften. Har inte Gud den rätten?

Gud råder över vissa människors goda handlingar 

( Jes 44:28; Joh 15:16; Ef 2:10; Fil 2:12-13)

Gud använder även goda handlingar för sina syften.

Gud råder över onda andars handlingar 

(1 Sam 16:14-16; 1 Kung 22:19-23; 1 Krön 21:1,2 Sam 24:1)

Till och med de onda andarna styr Gud dit han vill.
Vi läser vid flera tillfällen att "Gud skickade en ond ande"
Tänk om det inte fanns några onda andar när Jesus levde. Om inte folk var besatta hur kunde då Jesus visa Guds makt genom att driva ut dem?
Gud har både makten och viljan att styra de onda andarna helt för sitt syfte.

Gud råder över änglars handlingar 

(2 Kung 19:35; Ps 103:20; Ps 104:4)

Gud råder över sina änglar och även över de fallna änglarna. Gud skapade alla änglar för sitt syfte även de fallna.

Gud råder över djurs handlingar 

(4 Mos 22:28; 1 Kung 17:4; 2 Kung 17:25; Ps 29:9; Jer 8:7; Hes 32:4; Dan 6:22; Matt 10:29;)

Gud råder över alla djuren, han föder dem och använder dem för sitt syfte.
I bland visar Gud sin vrede mot avskyvärda syndare genom att låta dem attackeras av djur.
I bland använder han dem för sina goda syften. David Livingstone som var pionjärmissonär i Afrika blev biten av ett lejon. Detta var Guds plan troligtvis för att hålla honom svag så att Guds kraft skulle verka starkare genom honom.

Gud råder över hela skapelsens processer 

(1 Mos 8:22; Ps 104:5-10; Ps 104:13-14; Ps 104:19-20; Mark 4:39)

Det är Gud som råder över väder och vind, jordbävningar och översvämmningar.
Jesu lärjungar blev förvånade att Jesus hade makten över stormen på havet.
Han hade makten eftersom han är Gud och bara Gud har makten över vädret och vinden.
Gud är den som upprätthåller hela vår skapelse och varje fiende till honom har allt att frukta men den som är hans barn har inget att frukta.

Gud råder över olyckor/katastrofer 

(1 Mos 7; 2 Kung 8:1; Job 1:11-12, 21-22; 2:3, 10; Job 12:9-10; 42:11; Amos 3:6; Amos 4:10; Jes 31:2; 45:7; Mika 1:12)

Det är Gud som råder över olyckor och katastrofer. Inget sker om inte Gud vill det och varje jordbävning är ett resultat av Guds vrede mot människan. Gud skickar olyckor och katastrofer för sina syften, för att varna andra att om vi inte omvänder oss så kommer vi alla gå under.
I Lukas 13:1-5 skedde en olycka genom att ett torn rasade och Jesus sade att om ni inte omvänder kommer ni att möta samma öde som dem.

Gud lägger sjukdom på folk/helar. 

(2 mos 4:11; 12:29; 2 sam 12:10-11; 2 Kung 6:18,20; 2 Kung15:5; Jes 10:16)

Ofta hör man att djävulen lägger sjukdomar på folk. Men bibeln lär att Gud gör det. Gud har den makten och han använder den för att utföra sina syften.
Gud har även makten att bota sjuka.
Om inte folk hade varit sjuka när Jesus kom hur skulle han då kunna manifestera sin makt?
En del är sjuka på grund av att Gud vill visa sin makt, En del är sjuka på grund av synd, En del är sjuka på grund av att Gud vill hålla dem svaga.

Gud bestämmer hur länge vi skall leva

(Ps 139:16; Apg 17:26)

Gud bestämmer var vi skall leva och hur länge.
Vi valde inte själva att bli födda i Sverige eller vart vi nu kommer i från. Vi valde inte våra föräldrar och vi väljer inte dagen då vi skall dö. Allt kommer i från Gud och han bestämmer det.

Gud utväljer, bestämmer:


- Sina änglar 

(1Tim 5:21)

Gud utvalde sina änglar och han valde att inte frälsa sina fallna änglar.
Han skapade dem i sitt syfte för att senare plåga dem i helvetet.

- Israel 

(2 Mos 6:7; 5 Mos 7:6-8; 5 Mos 10:14-15; Ps 33:12; Jes 43:20-21)

Av alla folk på jorden valde Gud bara Israel till att vara hans folk. Han valde inte de för att de var bättre än andra utan för att visa sin makt genom dem. Han förkastade alla andra folk på jorden och många gånger utrotade Israel en del av de folkslagen.
Likadant är det i dag. Gud har utvalt vissa till frälsning som i dag är hans Israel och han har förkastat andra.
Så att ingen skall kunna berömma sig.
Därmed väljer Gud ut individer till frälsning:

- Individer till frälsning 

( Jer 1:5; Gal 1:15; Ps 65:4; Matt 24:24; Joh 1:13; John 3:27; Joh 6:37,44,65; Joh 15:16; Apg 11:17; Apg 13:48; Rom 8:28-30; Rom 9:10-24; Rom 11:5-7; Ef 1:4-5; Ef 1:11-12; 1 Tess 1:4; 1 Tess 5:9; 2 Tess 2:13-14; Jak 1:18; Upp17:8)

- Individer till ett förhärdat/förblindat hjärta


(2 Mos 4:21; 2 Mos 4:21;7:2-4, 13, 22; 10:27; Jos 11:20; Ps 105:25; Ords 16:4; Jes 63:17; Matt 11:25-27; Joh 9:39; Joh 12:39-40; Rom 9:13; Rom 9:17-18; Rom 9:21-22; Rom 11:32; 2 Thess 2:11,12; 1 Pet 2:8; Jud 1:4)

För dessa två punkter rekommenderar jag denna artikeln : predestinationsläran


Vi kan se utifrån alla dessa versar att Gud har allt under kontroll.
Gud har inte tappat kontrollen över sin skapelse utan Gud vilja utförs och sker just nu.

Skall vi då bli fatalister?
-Nej, bibeln talar om att människan är ansvarig inför Gud för sina handlingar.
Vi skall be, evangelisera och bekämpa synden.
Som vi såg hos Simsons liv gick hans vilja i enlighet med Guds.
Han blev kär i en kvinna och detta var Guds plan.
I fil 2:12-13 läser vi om hur Guds vilja verkar i vår så att hans vilja skall ske.

Jag kan rekommendera en bra bok i detta ämne om Guds suveränitet.

All ära tillhör honom!