Translate

lördag 28 april 2012

Guds dårskap visare än alla människor tillsammans

"Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor." - 1 Kor 1:25

I dag finns artikel i DN Tänkande kan urholka religios tro som menar att denna väldens visdom är smartare än Gud.

Men som vi ser i versen i inledningen så bemöter Paulus detta argument.
Tidigare i vers 19 citerar Paulus vad Gud säger i GT om detta " Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner."


Alla människor vet att det finns en Gud men ändå förtrycker man honom.
Hur kan de veta att det finns en Gud?


- Jo, hela skapelsen vittnar om detta.
Kolla på hela skapelsens processer vilket tydligt sjunger ut att det finns en skapare.
Titta på människan och hur vi fungerar och hur detta tyfligt vittnar om en skapare.
Titta på dagens lagar som tydligt vittnar om att det finns en ultimat laghållare som instiftar detta.
Titta på dagens domare som tydligt vittnar om att det finns en större domare.
Kolla på dagens kungar och politiker som styr länder hur detta tydligt vittnar om att det finns en som styr allt.
Ändå söker inte de honom utan i stället hånat man honom genom att mena att ens egna visdom är större än Guds.


I vers 19 ser vi att Gud en dag skall göra slut på deras "visdom"
Detta kommer att ske på domens dag när vi alla skall stå inför en helig Gud.
En Gud som är så helig och rättvis att han inte lägger synden under mattan utan all synd kommer han att döma och varje mun skall han tysta.


Ingen kan på den dagen stå emot den allsmäktige Guden han som har all makt i himlen och på jorden och som gör vad han vill med oss.
Han som är den ultimata visheten och vars dårskap är visare än all våran vishet tillsammans och vars svaghet är starkare än all vår samlade kunskap och muskler och vapen tillsammans.
Han skall göra våran vår så kallade vishet om intet på domens dag då varje mun skall tystas.
Vi som människor har ingen rätt att göra något ty vill skall älska våra fiender.
Men hämnden är Guds och det när vi alla står inför hans domstol.


Psalm 62:4 sägger

De älskar lögn, med munnen välsignar de, men i sitt innersta förbannar de.

Ni är under Guds vrede på grund av er falskhet!

Ni anser att era åsikter är de rätta men i Guds ögon är de bara ren dårskap. Guds åsikter om er är vad som räknas och han har sagt att det finns ingen god människa och att vi alla är helt värdelösa inför hans ögon.

Varje människa skall stå inför Guds domstol och Gud skall inte skona någon av de falska och fördärvade.
Alla som har syndat mot honom och satt sig upp mot honom kommer bli dömda för det.

När de väl är dömda och plågas i eld och svavel kommer Gud att stänga sina öron och inte visa något medlidande. Han kommer låta er plågas där och han kommer behandla er på samma sett som ni har behandlat honom.

Ni kommer att lyfta blicken mot himlen och be om svalkande vatten men allt ni kommer få tillbaka är mer eld och svavel.

Ni har ignorerat honom i detta liv och i nästa liv kommer han ignorera er. Oavsett plågor och smärtor kommer han inte att bry sig om er.

Varför skulle han bry sig om dig?

Du har brutit mot varje lag han har givit dig Du har inte aktat eller tagit vara på honom eller brytt dig om honom i detta livet. På hans heliga dag har du inte tillbett honom utan istället tillbett dig själv och dina egna intressen.

Du har inte älskat honom och din fiende av hela ditt hjärta själ och förstånd!

Du har inte hållt ditt äktenskap i ära utan i stället lustat efter andra kvinnor.
Vad skulle hindra Gud från att ignorera dig på domens dag?

Du som har ljugit dig igenom detta liv genom att säga till folk att det finns ingen Gud, eller så har du ljugit för att skydda dig själv och ditt egna rykte.
Varför skulle sanningens Gud som alltid talar om sanningen för folk ens skona dig? Du vidriga lögnare!

Ni har djävulen och synden som er herre och alla dessa falska människor skall få vad de förtjänar!

Ni är fördärvade i era synder och i visdom och tror er vara smartare än Gud.
Trots att Gud gång på gång har gett er sitt ord och varnat er för att en dom kommer har ni inte brytt er om den.

Varför skulle Gud bry sig om dig på domens dag? Du som i dag är hans fiende och inte vill veta av honom eller hans lag! Du som inte vill ha någon som bestämmer över ditt liv!

Varför skulle Gud då bry sig om dig på domens dag?
Han kommer behandla dig precis som du har behandlat honom!
Vore inte det den ultimata fullkomliga rättvisan?

Varför skulle han bry sig om att benåda dig på domens dag?
Han som givit dig mat och kläder och låtit dig njuta av livets goda och du har inte ens tackat honom för det!

Trots att Gud ljuvliga karaktär är nedlagd i skapelsen har ni förnekat och undertryckt honom.
Trots att hela skapelsen vittnar om att någon har skapat detta, har ni inte sökt honom.

Ni fördärvade släkte! Varför skulle Gud visa er barmhärtighet på domens dag?
Varför skulle en icke korrumperad domare sopa under mattan det som så tydligt borde straffas?

Borde inte en som begått det största brottet av allt få det strängaste straffet av alla?
Varför skulle Gud vara annorlunda?

Redan i dag vittnar denna världens domare om att det finns en större domare som har all makt och som kommer att döma varje människa rättvist!

Oavsett om du skulle samla i hop alla atombomber i denna världen och försöka strida mot Gud så kommer han bara trampa på dig och i sin vrede förstöra dig och striden skulle vara över på en millisekund!

Omvänd er därför i dag medans det ännu är dag till honom och tro på Jesu verk på korset.
Han som höll varje lag och straffades av Gud i ditt ställe.
Guds vrede som skulle ha fallit på dig föll över honom för att var och en som tror inte skall förgås utan ha evigt liv.

Men på grund av hans kärlek till oss dog han för oss, och nu finns det hopp även för dig och förlåtelse och nåd i Kristus oavsett hur falsk och fördärvad du än är.
Varje människa som sätter sin förtröstan på Kristus undviker den kommande vredesdomen.


Kom till Jesus, Kom till er skapare. Han älskar dig. Fly till honom låt inte din visdom bedra dig.