Translate

måndag 30 april 2012

Vikten av att förkunna Guds evangelium

Paulus säger i gal 1:8-10
"Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare."


Jag har mer och mer de senaste två åren, sedan jag kom i kontakt med killarna i den församling jag nu är med i, och även förkunnar i, insett vikten av evangelium.
Jag har ju ända sedan dagen jag blev frälst predikat någon form av "evangelium" även om jag för tio år sedan inte förkunnade så som jag gör i dag, så det ändå än form av "evangelium".
Det skulle vara intressant att lyssna på vad jag sade för tio år sedan för att kunna avgöra om det var ett falskt evangelium eller ej. 
Även om jag förkunnade för tusentals ungdomar både på skolor och på gator så anser jag det inte mer värt än att kasta i soptunnan om det inte var ett sant evangelium jag förkunnade.
Innehöll det inte samma saker som det evangelium Paulus förkunnade ja då vart minnsan allt förgäves.
Ju mer jag har insett vad Paulus faktiskt talar om, ju mer allvarligt har jag börja se det om man förkunnar ett falskt evangelium. 
Paulus sade till och med att man är under en förbannelse om man förvanskar evangelium.
Paulus leverarer en annan sanning om evangelium i vers 10 
"Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare."
Han säger om jag vore människor till lags skulle jag inte vara en kristi tjänare. 
Detta är så sant, för när man verkligen förkunnar evangelium bibliskt, ja, då blir man inte populär.
Jag har märkt det bara under det senaste året när man förkunnar evangelium för folk.
De springer fort bort eller blir arga. De gör det för att Jesus sade i joh 3:20 " var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas."
Därför kan ingen komma till Gud om inte fadern utväljer honom till frälsning Joh 6:44, Joh 6:65, Rom 8:7, Matt 11:27, Joh 3:20.
De kan inte komma för de vill inte komma. Människan i sitt fallna opånyttfödda tillstånd hatar Gud och vill inte veta av honom.
Bara guds utvalda kommer att komma till honom för Gud kommer göra sitt verk i dem så de kommer bli frälsta.


Jag har fått mottaga många glåpord, blivit kallad religiös hjärntvättad fanatiker och massor av saker.
Allt detta sker inte på grund av att man ställer sig in hos människor och säger vad de vill höra, utan för att man säger vad bibeln säger.


I går höll Joel Osteen en galakväll i Washington och allt han gjorde var att säga vad folket ville höra. Jag tror många förstår inte vilket falskt evangelium och under vilken förbannelse den mannen vilar. Absolut, skall vi följa Paulus ord om att man är under en förbannelse om man förkunnar ett falskt evangelium då är Joel Osteen absolut det.
För det är inte synd , omvändelse, Guds helighet, dom , människans fallenhet, frälsningen genom tro, samt syndernas förlåtelse som den mannen förkunnar utan bara massor av saker som kittlar i människans öron.
Vill du vara Gud till lags så kommer du inte få människor på din sida vilket Paulus också konstaterar. Varje människa som söker sitt eget och försöker bli populär bland folk är absolut ingen Guds tjänare.
Det spelar ingen roll hur mycket han ropar halleluja i kyrkan utan han är inget mera än en stor hycklare som behöver bli född på nytt och frälst från Guds vredesdom. 
Vi måste förkunna att varje människa är en syndare. Vi måste nämna synder vid namn, vi måste förkunna att på grund av sin synd är de under Guds vrede och dom och att en dag skall de stå inför en helig Gud och dömas. Vi måste förkunna Guds helighet och att han inte sopar synden under mattan utan faktiskt straffar den. Vi måste förkunna att ingen människa är god utan endast Gud är god. Vi måste helt enkelt förkunna evangelium så som bibeln framställer det för människor och inte förfalska eller förvanska det så att det inte stöter någon, bara för att vi inte skall bli av med våra "vänner" eller vårt "rykte".
Ditt rykte i denna världen spelar absolut ingen roll. Sade inte Jesus "den som vill vinna sitt liv i denna världen skall förlora det, men den som förlorar sitt liv för min skull skall vinna det"
Eller för att citera Paulus igen " Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare."
Vi har ingen rätt att förfalska Guds evangelium och ve oss om vi gör det!
Därför tycker jag Jannes predikan förra veckan var ett direkt profetiskt budskap rakt in till varje kristen människa som vi behöver ta till oss och lyda.
Missa inte denna otroligt viktiga predikan och tag vara på det profetiska budskapet och alla ve rop till dem som förkunnar ett falskt evangelium och inte omvänder sig.
IIIIII


lördag 28 april 2012

Guds dårskap visare än alla människor tillsammans

"Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor." - 1 Kor 1:25

I dag finns artikel i DN Tänkande kan urholka religios tro som menar att denna väldens visdom är smartare än Gud.

Men som vi ser i versen i inledningen så bemöter Paulus detta argument.
Tidigare i vers 19 citerar Paulus vad Gud säger i GT om detta " Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner."


Alla människor vet att det finns en Gud men ändå förtrycker man honom.
Hur kan de veta att det finns en Gud?


- Jo, hela skapelsen vittnar om detta.
Kolla på hela skapelsens processer vilket tydligt sjunger ut att det finns en skapare.
Titta på människan och hur vi fungerar och hur detta tyfligt vittnar om en skapare.
Titta på dagens lagar som tydligt vittnar om att det finns en ultimat laghållare som instiftar detta.
Titta på dagens domare som tydligt vittnar om att det finns en större domare.
Kolla på dagens kungar och politiker som styr länder hur detta tydligt vittnar om att det finns en som styr allt.
Ändå söker inte de honom utan i stället hånat man honom genom att mena att ens egna visdom är större än Guds.


I vers 19 ser vi att Gud en dag skall göra slut på deras "visdom"
Detta kommer att ske på domens dag när vi alla skall stå inför en helig Gud.
En Gud som är så helig och rättvis att han inte lägger synden under mattan utan all synd kommer han att döma och varje mun skall han tysta.


Ingen kan på den dagen stå emot den allsmäktige Guden han som har all makt i himlen och på jorden och som gör vad han vill med oss.
Han som är den ultimata visheten och vars dårskap är visare än all våran vishet tillsammans och vars svaghet är starkare än all vår samlade kunskap och muskler och vapen tillsammans.
Han skall göra våran vår så kallade vishet om intet på domens dag då varje mun skall tystas.
Vi som människor har ingen rätt att göra något ty vill skall älska våra fiender.
Men hämnden är Guds och det när vi alla står inför hans domstol.


Psalm 62:4 sägger

De älskar lögn, med munnen välsignar de, men i sitt innersta förbannar de.

Ni är under Guds vrede på grund av er falskhet!

Ni anser att era åsikter är de rätta men i Guds ögon är de bara ren dårskap. Guds åsikter om er är vad som räknas och han har sagt att det finns ingen god människa och att vi alla är helt värdelösa inför hans ögon.

Varje människa skall stå inför Guds domstol och Gud skall inte skona någon av de falska och fördärvade.
Alla som har syndat mot honom och satt sig upp mot honom kommer bli dömda för det.

När de väl är dömda och plågas i eld och svavel kommer Gud att stänga sina öron och inte visa något medlidande. Han kommer låta er plågas där och han kommer behandla er på samma sett som ni har behandlat honom.

Ni kommer att lyfta blicken mot himlen och be om svalkande vatten men allt ni kommer få tillbaka är mer eld och svavel.

Ni har ignorerat honom i detta liv och i nästa liv kommer han ignorera er. Oavsett plågor och smärtor kommer han inte att bry sig om er.

Varför skulle han bry sig om dig?

Du har brutit mot varje lag han har givit dig Du har inte aktat eller tagit vara på honom eller brytt dig om honom i detta livet. På hans heliga dag har du inte tillbett honom utan istället tillbett dig själv och dina egna intressen.

Du har inte älskat honom och din fiende av hela ditt hjärta själ och förstånd!

Du har inte hållt ditt äktenskap i ära utan i stället lustat efter andra kvinnor.
Vad skulle hindra Gud från att ignorera dig på domens dag?

Du som har ljugit dig igenom detta liv genom att säga till folk att det finns ingen Gud, eller så har du ljugit för att skydda dig själv och ditt egna rykte.
Varför skulle sanningens Gud som alltid talar om sanningen för folk ens skona dig? Du vidriga lögnare!

Ni har djävulen och synden som er herre och alla dessa falska människor skall få vad de förtjänar!

Ni är fördärvade i era synder och i visdom och tror er vara smartare än Gud.
Trots att Gud gång på gång har gett er sitt ord och varnat er för att en dom kommer har ni inte brytt er om den.

Varför skulle Gud bry sig om dig på domens dag? Du som i dag är hans fiende och inte vill veta av honom eller hans lag! Du som inte vill ha någon som bestämmer över ditt liv!

Varför skulle Gud då bry sig om dig på domens dag?
Han kommer behandla dig precis som du har behandlat honom!
Vore inte det den ultimata fullkomliga rättvisan?

Varför skulle han bry sig om att benåda dig på domens dag?
Han som givit dig mat och kläder och låtit dig njuta av livets goda och du har inte ens tackat honom för det!

Trots att Gud ljuvliga karaktär är nedlagd i skapelsen har ni förnekat och undertryckt honom.
Trots att hela skapelsen vittnar om att någon har skapat detta, har ni inte sökt honom.

Ni fördärvade släkte! Varför skulle Gud visa er barmhärtighet på domens dag?
Varför skulle en icke korrumperad domare sopa under mattan det som så tydligt borde straffas?

Borde inte en som begått det största brottet av allt få det strängaste straffet av alla?
Varför skulle Gud vara annorlunda?

Redan i dag vittnar denna världens domare om att det finns en större domare som har all makt och som kommer att döma varje människa rättvist!

Oavsett om du skulle samla i hop alla atombomber i denna världen och försöka strida mot Gud så kommer han bara trampa på dig och i sin vrede förstöra dig och striden skulle vara över på en millisekund!

Omvänd er därför i dag medans det ännu är dag till honom och tro på Jesu verk på korset.
Han som höll varje lag och straffades av Gud i ditt ställe.
Guds vrede som skulle ha fallit på dig föll över honom för att var och en som tror inte skall förgås utan ha evigt liv.

Men på grund av hans kärlek till oss dog han för oss, och nu finns det hopp även för dig och förlåtelse och nåd i Kristus oavsett hur falsk och fördärvad du än är.
Varje människa som sätter sin förtröstan på Kristus undviker den kommande vredesdomen.


Kom till Jesus, Kom till er skapare. Han älskar dig. Fly till honom låt inte din visdom bedra dig.


Sjukdomar från Gud eller djävulen?

När jag läste på en känd bibelskola i Sverige fick vi lära oss att Gud inte lägger sjukdomar på någon utan alla sjukdomar kommer i från djävulen.
Denna teologi kommer i från Kenyon och absolut inte i från bibeln.
Problemet jag har med den teologin är att man förnekar att Gud sitter på tronen och delar upp det i 2 gudar.
Gud är en Gud och djävulen är en gud och om en människa blir sjuk så segrar djävulen över Gud.
Detta är att förneka Guds allmakt totalt och mena att djävulen har mer makt än Gud.
Djävulen kan inte göra något om inte Gud tillåter honom att göra det.
Detta ser vi tydligt i Jobs bok där han behövde fråga Gud om lov för att ens skada Job.
Men allt var bara en prövning i från Gud.
Satan är bunden i ett koppel och kan inget göra utan Guds tillstånd.
Men faktum är att hela bibeln talar om att det är Gud som lägger sjukdomar på folk och inte djävulen.
Denna förädiska teologi om att sjukdomar kommer i från djävulen har inget med bibeln att göra.

Vad säger då bibeln i denna fråga?

"HERREN sade till honom: "Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN?" - 2 Mos 4:11


Vem enligt denna versen är det som gör folk stumma, döva, seende eller blinda?


"När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till HERREN och sade: "Slå detta folk med blindhet." Och HERREN slog dem med blindhet, så som Elisa hade bett." - 2 Kung 6:18


Vem slog dem med blindhet?


"Men HERREN slog kungen så att han blev spetälsk för hela livet. Han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, kungens son, förestod då hans hus och dömde folket i landet. "  - 2 Kung 15:5  


Vem slog honom med spetälska?


" Därför skall Herren, HERREN Sebaot, sända en tärande sjukdom bland hans feta män, och under hans härlighet skall en låga brinna  lik en lågande eld. " Jes 10:16


Vem skall sända en tärande sjukdom?


"HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost. Detta skall förfölja dig till dess du förgås." - 5 Mos 28:22

Vem skall slå dig med feber och sjukdom?

Ja, inte är det djävulen i allafall som jag fick lära mig på bibelskolan.

Som vi ser är det Herren vår Gud som gör allt detta.
Han lägger sjukdomar på folk och han helar dem. Allt gör han för sina egna syften.
Alla sjukdomar är inte dom utan i Joh 9:1-3 så ser vi att en man var född blind för att Gud skulle uppenbara sin makt på honom.
Gud var alltså den som låg bakom att han föddes blind, inte som straff i detta fall utan för att visa sin makt.
Däremot kan sjukdomar i bland vara straff och i bland inte.

Gud är fullständigt suverän över sin skapelse och sitter på tronen i dag. Satan sitter inte på tronen genom att lägga sjukdomar på folk.

Visst finns det bibelord som t.ex. "Jesus gick runt och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld".
Men det är honom givet av Gud för att Gud skall visa sin makt på dessa människor. Inget djävulen själv åstadkommit utan att det har varit Guds vilja.
fredag 27 april 2012

Skrattväckelser kyrkohistoriskt?

Tidningen Dagen skrev idag en artikel om skrattväckelser och menar att detta förekom genom kyrkohistorien..

Frågan är då är detta sant?

Jag har studerat speciellt metodistväckelsen en del och kan försöka bemöta dessa argument.

Förkom det skrattväckelser?
Visst förekom det lite märkliga manifestationer men det var på grund av att folk hade syndanöd eller glädje över att man funnit frid efter en tid av syndanöd.
Samtidigt som det förekom demoniska saker parallellt.
I dagens kyrkor är det knappast på grund av syndanöd eller på grund av att man blivit kraftigt överbevisad av synd.

När jag var på Rodney Howard Browne Möte för några år sedan i Åbo, Finland var det knappast väckelseförkunnelse man hörde utan det var flera timmars kollekt tal och sedan något svammel om den helige anden.
Vi ställde alla upp oss på golvet på en rad och han lade händerna på oss. Själv dunstade jag i golvet och började skratta helt okontrolerat trots att bibeln säger att självkontroll är en av andens frukter.
Jag skrattade hela kvällen men efteråt var jag tom igen och mådde dåligt.

På väckelsetiderna förekom absolut manifestationer.
Faktum är att det förekom under metodistväckelsen.
John Wesley var lite skeptisk till detta och frågade Jonathan Edwards i USA om råd.
Edwards hade själv fått kritik för att det förekom manifestationer som inte var bibliska men han menade de kan mycket väl komma i från Gud även om de inte är bibliska bara de bär god frukt.
Några år senare ändrade dock Edwards syn och skrev en bok som heter "religious affections" (En bok som jag har läst och som är otroligt bra) där han skriver att dessa tecken är absolut inga tecken på ett Guds verk. Han ändrar alltså helt syn i frågan efter många års väckelse och efter att ha studerat vilken frukt som kom genom dessa manifestationer.

John Wesley dock accepterade dessa manifestationer men hade synen att det var demoner som for ut och Guds ande som kom in. Han höll alltså INTE synen att sådana manifestationer hade något med andefyllda kristna att göra. Utan var det hysteriskt skratt såg han det som demoniskt.

Detta fenomen är absolut inte biblisk och har inget med sann väckelse att göra.
En väckelse är när mängder av människor får syndanöd och slås av skräck för dom och helvete så att de brister ut med höga rop, Fräls mig, Gud!

Mer finns att läsa i detta ämne om manifestationer på solascriptura

Vad är evangelium ?
lördag 21 april 2012

Manasses synd - Emil Gustafson


I går fick jag ett mail vidarebefodrat till mig som någon hade skickat in till våran församling
Det var en gammal väckelsepredikant och en predikan av honom.

Manasses synd.

Varningsord till de unga av Emil Gustafson

”…om den synd han begick… är skrivet i Juda kungars Krönika.” 2 Kon 21:17.

Unge vän! Åren går. Livet är en sådd. Ungdomstiden, då allting knoppas, är en sådd för livet. Då grundläggs karaktären. Framtiden står i förhållande till varje ögonblick av din ungdom. Framtiden skördar ditt nuvarande levnadssätt . Ålderdomen skall antingen leva på kapitalet av en väl använd ungdomstid, eller stappla med darrande lemmar, likt en förlorad son, till svinstian  i främmande land. Livet går igen.
    Små handlingar bygger din karaktärs byggnad. Betydelsen  av ett enda ögonblick kan vara obegränsad. Varje levande varelse måste fulländas. Var går gränsen för din utveckling? Slumrar inte evigheten i ditt bröst. Broder, människan är skapad för en ändlös tillvaro. Vore det inte så, skulle hennes liv på jorden vara meningslös. Livet är en början. Här läggs grunden för kommande utveckling.
    Din egen hand har skrivit årens vita blad. Du är själv din egen dagbok. Du har skrivit din levnadshistoria med eldskrift i din karaktär. Krönikan om Judas konungar är endast berättelsen om hur dessa kungar levde. Varje människa, vare sig konung eller slav, måste lämna sitt bidrag till denna berättelse om ”Judas konungar”. Där finns du själv. I samvetets bok är du tecknad. Ditt livs gärningar kommer åter i dagen.
    Herren känner dig. Människans gärningar vittnar om vad hon är, de uppenbara synderna går före till en dom. Syndaren träder inför Gud med samvetets bok. Det skulle inte behövas någon annan dom för människan än ett skärpt samvete. Denna bok verkar vara borttappad, precis som Krönikan om Judas konungar, men domstiden kommer föra fram den i ljuset. ”Böcker öppnades, och de döda blev dömda efter sina gärningar.” När den förlorade sonen kom till besinning skrev han ner sin bekännelse. Natans ord: ”Du är mannen!” fällde kungen till marken. Då Hiskias son kände udden i Herrens dom vaknade samvetet. ”Då besinnade Manasse att Herren är Gud.” Gudsförnekaren grät och bad till Gud. Det fräcka hånet tystnar.
    Människan döms efter sina gärningar. ”Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.” ”Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter.” Den avgörande dom som här avses har ett genomträngande ljus. Tydligen syftar domen på människan själv och hon döms efter vad hon är. Ett fullständigt avslöjande av hennes gärningar uppenbarar hennes verkliga natur. Hon måste avlägga räkenskap för sitt liv men går förlorad genom sig själv. – Syndaren avslöjas inför Gud. ”De ogudaktiga förgås inför hans ansikte.” En skymt av hans alltigenom rena och heliga väsen skulle vara nog att för människan uppenbara hennes synd. Till och med den för alla troende kära uppenbarelsen av lammet kommer syndaren att ropa till berg och högar om skydd för Lammets vrede. Är inte Lammet den högsta uppenbarelsen av Guds kärlek? Göt inte han sitt blod till lösen för dem? Ändå ropar de: ”Göm oss för Lammets vrede!”
    Minnet av att ha trampat på kärleken framkallar dessa rop. ”Min synd är förlåten”, sa en sjöman. ”Men jag kan inte förlåta mig själv att jag krossade min mammas hjärta”. Minnet av hennes kärlek anklagade honom och den älskande, i döden utgivna, var borta. Detta är din ställning som förlorad. Hans blod ropar från jorden. Golgata är ett Sinai för din själ. Du har föraktat hans kärlek, trampat hans blod och nu är du skild ifrån honom evigt, för evigt.
    Kunskapen om hans utgivande i döden kommer den förtappade syndaren att ropa: ”Ve mig för en trampad kärlek! Jag föddes till att härska, och nu är jag fängslad. Han kallade mig till sin härlighet, och nu ligger jag i helvetet.” Minnet  från jorden samlade bränsle för den eld som aldrig slocknar. Barndomens lyckliga dagar, ditt föräldrahem och din gudfruktige far väcker sådana känslor som du aldrig anat och du ropar: ”Borta, evigt borta!” Samvetet skakas av din fromme lärares röst, men du faller tillbaka likt Saul och ropar: ”Ve mig!”
    Den tid Herren sökt din själ kommer aldrig åter. Helvetets kval bränner dig. Din pappa har gått till himmelen, din mamma har avsomnat i Herren. De gråter inte mer. O Manasse, tårarnas barn, var är du? Du bad ju våra böner och sjöng ur min sångbok. Och nu ligger du i helvetet. ”O, att jag hade fått dö i ditt ställe!”
    Eller, du kan räddas. Du lever ännu. Fly för ditt livs skull! Jesu blod kan rena dig från synden. Hans famn är ej sluten. Det finns ro för din stackars själ. Kom hem, förlorade son!

måndag 16 april 2012

De två männen i templet (Luk 18:9-14)

Predikan från Luk 18:9-14

”För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse: Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen.
Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar.
Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud var mig nådig mot mig syndare.
Jag säger er: Han gick hem rättfärdig inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."


I denna liknelse ser vi två typer av personer. Detta symboliserar två personer som går till templet.
I dagens tid är detta två personer som går till någon form av religiös byggnad och som ber till Gud.
Bägge dessa typer av människor finns alltså här i dag i denna församling. Den ena är en hycklare och på väg till helvetet medans den andra är frälst och på väg till himlen.
Jag skall nu visa följande:

I denna liknelse kan vi lära oss se skillnad på en hycklare och en sant troende människa.
I denna liknelse kan vi också lära oss något om hur man blir frälst och kommer in i Guds rike.
I denna liknelse kan vi också lära oss något om sann kristen tro.

    1. I denna liknelse kan vi lära oss se skillnad på en hycklare och en sant troende människa.
Den första personen var en väldigt religiös person. Han fastade två gånger i veckan, gav tionde till Gud och han gick troget på bönemöten. I våra ögon är detta säkert en väldigt andlig eller en väldigt hängiven person. I mångas ögon är han säkert en person som absolut kommer in i himmelriket och som ser bra ut i Guds ögon. Han är säkert god även i andra människors ögon för han ger ju sitt tionde till Gud och använder alla de rätta orden. Han stod säkert i kyrkan på möten och lyfte sina händer och sjöng till Gud. Han talade nog till andra på ett ”ödmjukt sett” Han hade lärt sig alla de rätta orden.Han dansade säkert inför Gud. Han kanske var en av de mest uppskattade av alla i sin gemenskap och han kunde sin bibel utantill. Självklart var han ingen avfallen kristen som alla andra. Han höll säkert långa böner i församlingen som alla kunde höra. Han fastar mycket och hans fru tycker säkert att han är en god kristen. Men problemet var att Gud såg hans hjärta och att han var på väg till helvetet. Problemet med honom var att han tyckte sig vara en god människa. Han tackar Gud att han inte är en brottsling, rånare, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Han hade inte sett hur genomrutten han var som människa. Han tyckte sig själv vara en god människa. Han tyckte sig vara en god religiös person för han har ju trots allt inte dödat en enda människa, han har ju inte brutit mot några större lagar, han har ju varit trogen mot sin fru, han ber flitigt och ger ständigt till fattiga och till Gud, han fastar och tror sig vara en god människa. Men sanningen är att han är en stor hycklare på väg att falla under Guds dom.
Den andre dock, publikanen, vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan han slog sig för bröstet och bad till Gud om nåd. Denne mannen såg sin syndfullhet och hade inget att berömma sig av. Han såg sig inte som en god människa utan som en usel miserabel mask. Han ansåg sig inte värdig något och därmed bad han Gud om nåd. Därmed gick denne mannen hem rättfärdig.

  1. I denna liknelse kan vi lära oss något om frälsningen och hur man kommer in i himmelriket.
Mannen som blev frälst hade fått ljus över sin onda natur. Han hade en syndamedvetenhet i sitt liv.
Han kände sin uselhet, han visste hur vidrig och bedräglig han var i Guds ögon. Han visste att han när som helst förtjänade att kastas i helvetet. Han hade inte gjort annat än att bryta mot Guds lag. Han hade vanhelgat Guds namn genom att missbruka dem, han hade brutit mot sabbaten genom att inte hålla Gud helig, i stället hade han umgåtts med hans kompisar och suttit vid fika bordet i kyrkan och talat om fotboll i stället för Gud på Guds heliga dag. Han visste att han var äktenskapsbrytare för han hade kollat på den där speciella skönheten i kyrkan med lusta till henne.
Han visste att han inte varit lydig mot sin föräldrar och inte hedrat dem. Han visste att att han hade älskat pengar mer än Gud och hans hjärta hade varit mera fäst på de senaste teknikprylarna än på Gud. Han var väl medveten om att han hade sett en snygg iphone hos sina kompisar och lustat efter att ha en sådan. Han var mycket väl om att han har agg emot andra i sitt hjärta och därmed var han en sann mördare. Han visste att han var värre en hora på gatan för han hade ju själv tjänat andra Gudar hela tiden i sitt liv, han hade tjänat sig själv och gjort sig själv till Gud genom att lita mer på sig själv, sina egna förmågor, sitt egna intellekt och förstånd i stället på att ha all sin förtröstan på Gud och hans ord. Han visste att han var en lögnare för många gånger hade han ljugit och sagt saker som inte stämde med vad som fanns i hans hjärta.
Därmed var allt hans hopp ute. Han var dömd till helvetet tyckte han och han förtjänade inte ens att titta på Gud i templet. Han var inte högljud i bön och vågade knappt komma inför Gud. Han visste att han förtjänade Guds dom och att Guds vrede vilar över honom. Han visste att Gud var arg och förbittrad på honom Han hade gett upp allt hopp om att kunna frälsa sig själv genom sin egna godhet. Hans enda hopp var att be Gud om nåd!
Men han gick hem rättfärdig på grund av Vad Jesus gjorde för honom på korset.
Jesus dog för honom så att han kan bli förlåten och få alla sina synder utplånade.
Jesus var offert som behövdes för ingen människa kan genom godhet frälsa sig själv.

     3.I denna liknelse kan vi också lära oss något om sann kristen tro.

För att en människa skall kunna bli frälst måste hon först få upp ögonen på sitt sanna tillstånd.
När man väl får upp det kommer man bli så förkrossad i sin synd att man kommer reagera som denna publikanen och be Gud var mig nådig!
Gud är den som ödmjukar (2 Sam 2:7) och hade ödmjukat denna publikanen.
Gud kommer att visa sådana människor nåd och de kommer att finna frälsningen.
De som däremot inte ser sin syndfullhet kommer inte att bli frälsta. De kommer bli som farisén helt förblindade och gå evigt förlorade.

Om du hör detta budskap och ser din allvarliga situation så kan du i dag bli frälst genom att ge upp allt hopp om att på något sett kunna frälsa dig själv och se på Jesus och hans verk på korset för dig.
Omvänd dig och tro på honom.


I I I

lördag 14 april 2012

Hur man spenderar dagen med Gud - Puritanerna

Det finns inget bättre än att gå till de gamla puritanerna för att hitta undervisning om hur en kristen bör leva.
Puritanerna skrev flera hundra böcker om hur man lever ett heligt liv.
Jag har fått mycket inspiration från dem, men tyvärr är jag som andra man vill göra många andra saker och det är en väldig kamp mot köttet hela tiden. Jag själv lever inte upp till allt detta hela tiden bara så att ingen tror att jag är någon super människa.
Men här kommer lite råd som jag har lärt mig i från puritanerna som jag försöker eftersträva.

Sömn 


Sov inte mer än du behöver. Undvik att bara ligga i sängen och dra dig på grund av lathet. Försök att anpassa din mängd sömn efter ditt arbete eller livsituation. 

Morgonbön


Ha någon form av morgon bön eller morgon tankar där du placerar Gud först när du vaknar upp.
Du kan be eller tänka på andra kristna som får lida för sin tro, du kan tacka Gud för en ny dag och för hans frälsning. Var tacksam till Gud och njut av honom och hans underbara nåd och verk på korset.

Familjebön


Är du gift och har fru och barn skall du ha familjebön.
Biblen lär ut att vi skall lära våra barn den väg dem bör vandra.
Att utelämna detta är som att fylla dit hus med andra Gudar. 
Ha varje dag i ditt hem en bönestund där hela familjen deltar.
Läs även bibeln tillsammans.
Detta kommer at testa dig vart ditt hjärta verkligen ligger, hos Gud eller hos något annat.
Puritanerna brukade säga att varje Fader är en Pastor för sin egen familj.


Livets syfte


Kom i håg det ultimata syftet när du utför dina dagliga aktiviteter så som studier eller arbete. Låt helighet i hjärtan vara i centrum för allt du gör. 
Gör inga aktiviteter utan att tillämpa Gud i det eller gör inget i denna värld utan med syftet att ära, förhärliga och njuta av Gud. " Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära" - 1 Kor 10:31Frestelser


Var ständigt på vakt hela dagen mot frestelser se ständigt till att vara vaksam mot synder.

Se upp för saker som korrumperar dig så som: hyckleri, otro, själviskhet, stolthet, samt kärlek till saker i denna världen.
Se upp för så att sinne blir fyllt med saker som inte har något värde i evigheten. Det kan vara meningslösa musiktexter, oro, bekymmer, skvaller.

Om du är affärsman så se noga till att inte handla själviskt eller omoraliskt.
Du kommer alltid bli frestad på dessa områden.

När du pratar med folk i skolan, på jobbet, på facebook eller hemma se till att du inte hamnar i tomt meningslöst prat. Saker som hur många mål har Zlatan gjort i Milan eller samtal om alla möjliga grejer som inte har evigt värde är meningslöst.
Paulus sade "Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg - i ogudaktighet," - 2 Tim 2:16

Se upp för folk som vill få dig att bli arg. Dra dig undan diskutioner på nätet eller folk som frestar dig till att bli arg. Håll dig borta i från att smickra folk eller att folk smickrar dig, det gör inget annat än att spä på stoltheten hos dig eller den andre personen.


Meditation

När jag använder ordet meditation tänker jag inte på någon New Age handlig.
Det är bäst att jag säger det för annars kommer en del att hålla detta emot mig.
När jag talar om meditation tänker jag på att vara stilla inför Gud och tänka på hans försoning, hans godhet och hans perfektion, på bibelord på himmel och helvete och på din frälsning och på hur ovärdig du var att bli frälst.
Jonathan Edwards pratade mycket om att inte försumma meditationen i ens liv och andra Puritaner gjorde det också.Tid


Vi har alla 24 timmar på dygn och vi bör vara försiktiga med hur vi spenderar vår tid.
Ja, var lika försiktig med din tid som du är med dina pengar.
Låt inga meningslösa nöjen komma in i ditt liv. Det kan vara Saker på TV, internet, tomt prat, lathet, Umgås med folk som inte talar om Herren i annat syfte än att just förkunna evangelium för dem.
Missförstå mig inte Jesus umgicks med syndarna men han gick aldrig ner på deras nivå och hans spenderade inte mycket tid med dem utan det var mest med något syfte som att undervisa om Guds rike.

Se till att aldrig vara lat utan använd tiden på bästa sätt. Studera bibeln, lyssna på predikningar, läs predikningar, studera teologi, läs biografier, be, evangelisera, sjöng lite psalmer, umgås med andra kristna osv. Ha alltid Gud i centrum och fokus i dina tankar i allt du gör.


Mat och dryckÄt och drick måttligt med tacksamhet för en god hälsa och att du ens har mat på bordet.
Var alltid nöjd med mat och kläder i ditt liv sträva inte efter mer.
Om något i ditt ätande eller drickande kan skada din hälsa så avstå.

Kom i håg Sodoms synd.

"Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige." - Hes 16:49

Paulus grät när han nämnde dem som "är på väg mot sin undergång"
Som hade magen som sin Gud och tänkte på jordiska saker och var fiender till Kristi kors.
(Fil 3:18-19) 

Fasta gärna regelbundet. Det kan vara bra att ha en dag i veckan då du alltid fastar.
När du fastar så be mycket. 

Om du syndar


Om du faller för frestelserna vilket kommer att ske många gånger, så bekänn det på en gång inför Gud.
Kämpa emot dem med allt vad du har.
Det är bättre att hugga av en arm som leder dig till synd än att hamna i Gehenna som Jesus sade i bergspredikan.


Relationer


Glöm inte av den dagliga plikten med relationer. Det kan vara till din fru och dina barn, Pastorn, Arbetskamrater. 

Varje relation har ett syfte och Gud kräver din trohet även på detta område.
Se noga till hur du lever i dessa relationer.


Avsluta dagen

Innan du avslutar dagen så ägna lite tid i bön. Omvänd dig från synder. Tänk på din skapare.
fredag 13 april 2012

Vad förkunnade väckelsepredikanterna?

I 10 år har jag har ett intresse för väckelser och dess predikanter.
Jag har läst många böcker och även ganska många av deras predikningar.
I dag tänkte jag svara på frågan vad de förkunnande.

Alla är dem lite olika i sin personlighet och i hur dem förkunnar men jag tycker mig kunna se ett mönster och en central förkunnelse och det är Paulus och Luthers lära om rättfärdiggörelse genom tro.
Men inte bara tro och sedan leva som demoner som de flesta i kyrkorna gör utan sann tro präglas av god frukt i en människas liv. Detta förkunnande men också.
I George Whitefields förkunnelse ser vi detta väldigt tydligt i väldigt många av hans predikningar.
Två predikningar av honom som jag just läste som hette "Marks of a true convertion" och "What think Ye of Christ"? Dessa var två predikningar han höll på åkrar utomhus för hedningar.
Innan metodistväckelsen drog igång levde England i misär och landet höll på att supa sig till döds.
Metodistväckelsen var Guds nåd från himlen över England och även icke kristna historiker erkänner att Wesley och Whitefield rädde England från att helt förfalla.

Så tillbaka till förkunnelsen. För att kunna bli frälst och ens söka en frälsare måste man först se sin syndfullhet och ge upp allt hop om att frälsa sig själv genom att försöka hålla lagar och regler. En människa måste få en inblick om sin ruttenhet och värdelöshet inför Gud och hur omöjligt det är för en människa att hålla hela Guds lag. De förkunnande ofta lagen men inte alltid men väldigt mycket om att vi inte kan frälsa oss själva genom goda gärningar. Människan tenderar till att bli själv rättfärdig och moralist och anse sig själva som goda på grund av våran stolthet.
Därför gick deras förkunnelse mycket ut på att krossa allt hopp människan hade om att frälsa sig själv.
Det spelar alltså ingen roll hur många goda gärningar man gör för våra hjärtan är ändå korrumperade och bryter mot Guds lag ändå. När Gud tittade ner från himlen på dig så såg han inget som var attraktivt, han såg  liten vidrig mask som luktade ruttet bananskal. Inga goda gärningar räcker som offer och inga mänskliga offer kan försona vår skuld inför Gud. Därför måste något annat till.
Här kommer Jesus in i bilden han som höll hela lagen i vårt ställe hans rättfärdighet är vad som vi får del av när vi tror på evangelium.
Om vi nu var så goda människor varför behövde då ens Jesus dö?
Berättade inte Jesus en liknelse om två som stod i templet och bad? Den ena sade något i stil med "Tack Gud att jag inte är som publikanerna eller mördarna eller andra syndare" Den andre sade dock "Var mig nådig Gud"
Den sista gick hem rättfärdig för han såg sitt vidriga och syndfulla jag medans den andre inte gick hem rättfärdig.

Därför tror jag det är oerhört viktigt att vi förkunnar evangelium.
Syndanöd är självklart ett verk av Gud som han ger till en människa för att frälsa dem.
Vi kan inte skapa syndanöd hos någon genom effekter, alfa kurser, alter calls eller något utan bara Gud kan skapa detta hos en människa. Vi kan inte heller skapa väckelse på egen hand. Vi kan be och förkunna evangelium, men väckelse sker bara när Gud skickar den. Läran om människans syndfullhet var väldigt central i väckelseförkunnelsen.
Whitefield var inte lika "extrem" i sin förkunnelse som Edwards men samtidigt talade Edwards till en annan publik, till folk som suttit i kyrkan hela sitt liv. De mest självrättfärdiga är ofta dem som suttit i kyrkan hela sitt liv och har ett yttre moraliskt beteende men som inte har sett sin egen syndfullhet.
Jesus kom inte för att frälsa självrättfärdiga utan syndare!
Men även trotts Edwards eld och Svavel predikningar förkunnar han väldigt mycket människans syndfullhet men även rättfärdighet genom tron.
Likadant var det med John Wesley som såg sin frälsningsupplevelse när han läste Luthers kommentarer till romarbrevet.
Luthers kommentarer i från romarbrevet har helt klart varit en av centralpelarna inom väckelseförkunnelsen.
Därför blir det lite extra trisst när det poppar upp massor av bloggar här och där som attackerar denna fantastiska sanning som Paulus och Luther förmedlade.

lördag 7 april 2012

Hur man blir frälst

Denna bloggen har under en tid förkunnat så mycket dom, helvete, vrede och lag så frågan är nu hur blir man då frälst?
John Wesley var en av grundarna av metodismen. Det var ju inte så att de sade "Nu skall vi bilda ett nytt samfund" utan det var ett resultat av att de blev utslängda ur den tiden rådande kyrka.
John Wesley tillsammans med sin bror Charles samt George Whitefield hade en klubb som hette "the holy club" Denna klubb var en form av helgelseklubb som gick ut på att försöka blidka Gud.
De fastade och bad gjorde upp hårda scheman, välgörenhets och självförnekelse program.
Detta påverkade deras hälsa radikalt så att de fick stora problem med sin hälsa.
John Wesley reste till Amerika för att missionera hos Indianer.
Under resan möter han ett gäng hernhuttare och John frågar om tips för mission.
Killen han pratar svarar. Är du född på nytt? Har du Kristus i ditt liv, har du frid med Gud?.
John ljög och svarade ja, men under hela hans tid som missionär kunde han inte finna ro i själen.
När han senare åkte hem till England skriver han i sin dagbok att han åkte till Amerika för att omvända andra men att han själv behövde bli omvänd.
När han senare kommer hem till England läser han Martin Luthers bibelkommentarer i från Romarbrevet.
När han läser om frälsningen som kommer genom tron allena brann det till i hjärtat på honom och från den dagen fann han frälsningsvisshet.
George Whitefield gick igenom en liknande erfarenhet.
Han upptäckte att all denna "helgelse" inte ledde någonstans och att något saknades.
Han kom i kontakt med någon som lärde ut att man måste bli född på nytt.
Whitefield fann så småningom den frälsning som kommer av tro.
Resultatet av deras frälsning blev metodiströrelsen och vid deras död hade 200.000 blivit frälsta och räddat England från total moralisk misär och förfall. Som ett resultat av deras frälsning hade vi mängder av metodist missionärer som åkte ut över hela världen för att predika evangelium, en sådan var Hudson Taylor.

Varför sker frälsning bara genom tro?
När man kollar på andra religioner så som buddism, judendom, katolicism och Islam så tror dem alla på att om man bara gör tillräckligt med Goda gärningar så kommer man få någon typ av belöning i nästa liv.

Problemet är att Gud är helig. Han är inte korrumperad. För att visa sin helighet har han gett oss sin lag. 
Han är rättvis.
Han kommer att döma efter sin lag och det finns ingen människa som klarar av att uppnå hans standard.
Hur mycket vi en försöker så kommer vi alltid att falla på någon av hans lagar.
Vi ljuger, vi stjäl, vi förtalar, vi skvallrar, vi vill våra medmänniskor ont, vi är olydiga mot våra föräldrar, vi är arga på varandra, vi bryter äktenskap genom att lusta efter andra eller att rent av vara med andra och värst av allt vi vill själva vara våra egna Gudar och bestämma över oss själva. Vi vill inte ha någon Gud som bestämmer över oss. Vi vill vara på tronen och ta bort Gud från tronen.
Eftersom han är rättvis och helig kommer han att döma var och en efter sina handlingar när vi har dött.
Du kanske kommer undan med en lögn i dag men den dagen kommer du inte undan. Gud är sanning och måste döma alla som ljuger. Hans vrede vilar redan i dag över varje syndare.
Hur mycket gott vi än försöker göra så är våra hjärtan så korrumperade att vi klarar in på egen hand att håll Guds lag.
Därför klev Gud själv ned på denna jorden i form av en människa Jesus Kristus och höll lagen i vårt ställe.
Han blev straffad i vårt ställe och all den vrede som skulle ha fallit på oss föll på honom.
Detta var helt nödvändigt att någon annan håller lagen i vårt ställe.
För själva är vi inte förmögna. Han ger oss nåd och uppfyllde lagens krav i vårt ställe.
Den som ser sin syndfullhet och tror på Jesu verk på korset och omvänder sig till honom han blir frälst.
Hur kan någon bli frälst utan att han först har hört denna sanning som kallas evangelium?
Bara genom att tro på hans verk blir man frälst i från Gud och hans vrede och blir benådad och alla våra synder blir förlåtna. Därför kan inga mänskliga gärningar sona för våran synd. Det är kört att försöka finna frälsning på annat sett.
Det går inte och är helt omöjligt för ingen människa kan frälsa sig själv.

Innebär då detta att man bara tror men sedan lever hur som helst?
Nej, beviset på att du tror är inte bara att du tror på Jesu verk utan att du producerar god frukt i ditt liv. Gärningar som är goda och välbehagliga inför Gud. Men detta verk kan vi inte producera av oss själva utan endast Gud kan göra det.
Därför behöver var och en finna frälsningen hos Jesus och den sker av tro. Vilket resulterar i ett förändrat hjärta.
Ingen frälsningsbön, goda gärningar, fastor, böner eller något kan göra detta verk utan det måste till en Gud som kan frälsa oss i från våran korrumperade synda natur.


torsdag 5 april 2012

Påsken är en förebild på Jesus!

Nu är det påsk och de flesta vet nog att vi firar Jesu död och uppståndelse.
Vad symboliserade påsken?
Skall vi som hedningar fira påsk?
Vad säger bibeln om denne Jesus och påskhögtiden?

Lyssna på denna predikan så får du alla svaren:Påsk hälsning av Dagen
Påsk i roslagen
Påskpynt