Translate

tisdag 27 mars 2012

Kalvinismens inflytande på Kristendomen genom tiderna.

Tidningen Dagen I I I har uppmärksammat Kalvinismen med 3 artiklar.

För 10 år sedan visste nog få vad kalvinismen är.
I dag har det blivit populärt igen och i USA pågår rena krig.
Jag har sett grupper på facebook som kallar kalvinismen för en satanisk lära och samt att alla kalvinister kommer att brinna i helvetet.
Är kalvinismen då så farlig som många säger?

Vi skall nu gå igenom historien och se vilket stort inflytande kalvinismen har haft.
Få kanske ens tänker på att en del av våra kända böcker och sånger är skrivna av kalvinister.

Kända kalvinister genom historien.

Missionärer

Adoniram Judson

Adoniram Judson - Pionjärsmissionär i Burma.
Han var den första som spred Kristendomen till Burma.
Han översatte bibeln till deras inhemska språket.
Vid hans död fanns det runt 200.000 Kristna i Burma.

William Carey

William Carey - Pionjärsmissionär i Indien.
Han kallas för den mordena missonens fader och var pionjär i Indien.
Han översatte bibeln till Bengali.
Han led av malaria sjukdom. Det stoppade inte honom från att gå från by till by för att förkunna evangelium.

David Livingstone

David Livingstone var den första vita missionären i Afrika.
I bland var han så sjuk så de bor honom runt på en bår bara så att han
skulle kunna predika evangelium för afrikanerna.

Hudson Taylor

Hudson Taylor var en av de första Missionärerna till Kina.
Han åkte till Kina när han kom dit kom han på att han har ju ingenstans att bo.
Han sov utomhus en natt tills han nästa dag träffade en västerläning där kunde bo.
Han litade hela sitt liv på Guds suveränitet.
Han grundade den kinesiska inlandsmissionen.


John Gibson Paton

John Gibson Paton en missionär som åkte till Vanutu.
I dag finns det många evangelikala kyrkor där på grund av hans arbete.


David Brainerd 

David Brainerd var en missonär i bland Indian stammarna i USA
Hans liv sägs ha gett inspiration till William Careys missionsresa.
  

Predikanter


Charles Spurgeon

Charles Spurgeon även känd som the prince of preachers.
Även i dag har Spurgeon stort inflytande och många citerar av hans predikningar

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards var känd för sin predikan "Sinners in the hands of an angry God"
Han såg väckelse fara fram och fick se många omvända till Kristus.
Syndare i Guds vredes händer - Jonathan Edwards

George Whitefield

George Whitefield den riktiga grundaren av Metodistkyran. 
Han gav senare över sina konverter till John Wesley eftersom han skulle resa till USA.
I slutet på Metodist väckelsen hade nästan 200.000 tusen blivit kristna. 
Vilket var en av de största väckelserna genom tiderna.

Evan Roberts

Evan Roberts var front figuren i väckelsen på Wales.


John Owen 

John Owen är en väldigt känd gammal puritansk predikant som folk citerar en i dag.

Dr. Martyn Lloyd Jones

Martyn Lloyd Jones ligger lite närmare den tid vi lever i. Han är populär även i dag och citeras flitigt.


Övriga

John Newton

John Newton skrev den välkända sången "Amazing Grace"

George Muller


George Muller var känd för sin starka tro.
Han startade massor av Barnhem utan att aldrig berätta om sina behov eller tigga pengar.
Han skriver i sin dagbok att han först hatade Kalvinismen men när han studerade den i skriften fann att den var helt biblisk.


Matthew Henry


Matthew Henry är en av de mest lästa och uppskatade bibelkommentatorerna.


John Bunyan

John Bunyan skrev en av de mest sålda böckerna i världen "Kristens resa" eller "Pilgrims progress"


Andrew Fuller


Andrew Fuller en predikant som hade stort inflytande på de första svenska baptisterna.


Kalvinismen i Sverige 

Anders Wiberg 

Anders Wiberg var grundare av den första baptistkyrkan i Stockholm.
Enligt en som forskar mycket i baptisternas historia var även han väldigt kalvinistisk.
Anders Wiberg och Kalvinismen
Vilket även är något vi ser i den första trosbekännelsen som han skrev år 1855:
Anders Wiberg trosbekännelse från år 1855
Skillnaden mot trosbekännelsem i från år 1861.
Två versioner av trosbekännelsen

Kalvinismen formade en stor del av Sverige

Det finns en högst intressant artikel om detta här:


Listan kan göras längre och vi kan ta med dagens kända kalvinistiska teologer och predikanter men som vi ser har kalvinismen haft ett oerhört inflytande på alla områden inom kristendomen. Den har även burit god frukt i många delar i världen.
Många länder har fått höra evangelium på grund av kalvinska missionärer.
Bara i Burma i dag finns det 3200 Baptist kyrkor som ett resultat av Judsons offer för det landet.
Judsons bibelöversättning är fortfarande den bästa som finns på buremesiska.