Translate

måndag 5 mars 2012

Det finns nåd för varje usel mask!

Det finns nåd för varje människa som inser hur stor syndare du är.
När man inser sin vidrighet och sitt behov av frälsning ja då finns det en lösning.
Jesus dog för syndaren inte för den självrättfärdige utan för den som inser sina synder.
Jesus kom för att befria oss från syndens makt och ge oss förlåtelse.
Du kan övergår från att vara ett objekt för Guds vrede till att vara ett objekt för hans kärlek.
Det finns nåd för varje usel mask.
Det finns befrielse från synden!
I I I