Translate

måndag 26 mars 2012

Är vi maskar?

När man läser gamla väckelse predikanter så som George Whitefield och Jonathan Edwards så är det ett ord som ofta återkommer och det är ordet "mask". Det var en som gick fram till Whitefield och sade till honom: "Du, jag gillar inte att du kallar oss för maskar"

Dessa kalvinistiska predikanter predikar väldigt mycket om människans syndfullhet och litenhet och Guds storhet. Ordet mask förekommer ofta i deras förkunnelse.

Jag satt och läste Jonathan Edwards predikan "The Justice of God in the Damnation of Sinners"
Jag föll nästan av stolen när jag läste den. För den fullständigt krossar allt vad humanismen och stolthet heter.

Om Gud skulle välja att förstöra dig i stället för att visa dig nåd så:


1. Det vore det helt i handling med hur du har behandlat Gud
2. Det har varit helt i enlighet med hur du har behandlat Jesus Kristus
3. Det vore helt i enlighet med hur du har behandlat dina medmänniskor
4. Det vore helt i enlighet med hur du har benhandlat dig själv.

I dessa fyra stycken innehåller ordet mask jag vet inte hur många gånger.
Jonathan Edwards förkunnelse är något som varje nutids människa behöver en rejäl dos av.

Frågan är nu är detta ord "Mask" Något biblisk?
Förklarar det vårt sanna tillstånd inför Gud?

"Hur mycket mindre då människan, det krypet, 
människobarnet, den masken" - Job 25:6


" Men jag är en mask och inte en människa, 
hånad av människor, föraktad av folket. " - Ps 22:7 (om Messias)

Frukta därför inte, du mask Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger HERREN. Israels Helige är din återlösare.  - Jes 41:14

Den första versen i Job sades av Bildal som senare blev konfronterad av Gud för han hade talat felaktigt om Gud.
Frågan är om han hade rätt i sak att vi är maskar?

Den andra versen talar om Messias och inte om människan i allmänhet

Den sista versen kallar Israel för mask.

Oavsett vad man tror så verkar det finnas stöd i skriften för att vi är maskar.
Vi är helt enkelt ingenting.

Så Edwards och Whitefield hade nog rätt i sin förkunnelse.

Jag har en annan artikel om människans syndfullhet som tar upp många bibelord här