Translate

torsdag 22 december 2011

Insändare till tidningen dagen.

Förra veckan skrev jag en insändare till den "kristna" tidningen Dagen. Men den kom aldrig med så nu kopierar jag in den här i stället:

Predika Guds evangelium!


I dagens svenska kristenhet pågår vilda debatter om den ena saken efter den andra.
Debatter om katolska kyrkan, debatter om pingströrelsens utveckling samt debatter om helvetet.
Men det viktigaste talas det inte mycket om. I dagens kyrkor hör man knappt Guds evangelium predikas. 
Det som förr hördes i från talarstolarna hörs knappt längre.
Det har bytts ut mot metoder och allmänna betraktelser.
Vad är det jag tänker på?  - Jo, Guds evangelium.

När man studerar skriften så ser man att Jesus använde lagen när han evangeliserade.
Därmed stötte han bort många. Talet om lagen och att man måste dö i från sig själv blev för mycket för folket de anklagade honom för "hårda tal" och gick sin väg.
Korset och evangelium har aldrig varit något populärt och när man presenterar det på ett korrekt sätt.
Vi ser gång på gång hur Jesus använde tio Guds bud vid evangelisationen ändå hör du aldrig detta i dagens kyrkor. Man citerar i stället matt 7:1 fritt utan att läsa vers 5 ur kontexten.

Om man tar bara en text ut skriften så ser vi lagen. Ta till exempel bergspredikan där Jesus använder flera budord:
- Mord, det sjätte budordet (Matt 5:2-14
- Äktenskapsbrott det sjunde budordet (Matt 5:27-32)
- Eder och lögner, det nionde och tionde budordet (Matt 5:33-37)

Studera hur Jesus bemöter människor. Många gånger kommer ni att upptäcka hur han använder lagen.

Vi kan även se i Paulus liv hur han använde lagen utifrån Romarbrevet kapitel 1-3

- Första, andra och fjärde budordet (Rom 1:20-25)
- Det sjunde budordet (Rom 1:26)
- Femte, sjätte, nionde och tionde budordet (Rom 1:29-31)
- Åttonde budordet (Rom 3:21)
- Det sjunde budordet (Rom 3:22)
- Det tredje budordet (Rom 3:24)

En annan sak som ingår i evangelium är talet om en kommande dom.
Bibeln är full av bibel versar om att en dag skall människan stå framför Gud och dömas efter sina gärningar ändå hör man nästan aldrig i dag en predikan om den kommande domen.
Vi kan se hur Paulus talade om den kommande domen när han stod framför Felix (Apg 24:25).
Vi kan även se hur detta nämns frekvent i skriften (Pred 12:14; Rom 14:10,12; 2 Kor 5:10; Hebr 9:27; Upp 20:11-15 m. fl)

Detta tal om lagen för att överbevisa syndaren om sitt behov av frälsning samt om den kommande domen har nästan helt försvunnit och ersatts med mänskliga metoder för att försöka anpassa evangelium till svensken.
Det är därför 80-90% av alla som ber en bön inte bevaras i tron för evangelium har inte förkunnats för dem. Det är ett korslöst evangelium!

Om inte folk ställs inför evangelium och hur syndiga vi faktiskt är hur skall man då inse sitt behov av frälsning?
Hur skall nåden kunna bli nåd om man inte har sett allvaret man befinner sig i?
Om man inte ser den kommande domen hur skall man då kunna söka räddning?

Det var som John Bunyan skrev i sin bok kristens resa när Kristen bodde i staden undergång och hörde om domen det var då han försökte fly och finna räddning.
På samma sätt är det i dag om vi försummar evangelium för massor av metoder och sätt att försöka finna församlingstillväxt så är vi helt fel ute.
Vi inser inte att vi är redan under domen som icke kristna och därmed söker vi inte heller frälsning.
Det enda som ger sann tillväxt är att återgå till evangelium och till vad Jesus, Paulus och de gamla väckelsepredikanterna predikade:  lagen och domen!. Då blir nåden stor och sanna omvändelser sker.