Translate

fredag 30 december 2011

Framtida hot - Frukta lammets vrede

I dag kan vi läsa om framtida hot. DN
Jag tycker personligen att detta är väldigt intressant för innan drevs jag av en rädsla över detta.
I känner jag ingen oro för jag vet vad bibeln säger.

Bibeln säger följande:

Gud råder över hela skapelsens processer (1 Mos 8:22; Ps 104:5-10; Ps 104:13-14; Ps
104:19-20; Mark 4:39)
Gud sänder olyckor/katastrofer (1 Mos 7; 2 Kung 8:1; Job 1:11-12, 21-22; 2:3, 10; Job
12:9-10; 42:11; Amos 3:6; Amos 4:10; Jes 31:2; 45:7; Mika 1:12)

Guden som har skapat oss har allt under kontroll och sitter på tronen och råder över allt.
Orsaken till katastrofer och olyckor som verkar "slumpmässiga" är att vi vägrar att vända om och tro på honom.
Jesus sade: "Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de.

Varför skall vi omvända oss ?
Vad är problemet?

Gud har skapat oss och hans synliga väsen och attribut finns nerlagt i hela skapelsen.
Det är bara att studera himlarna, stjärnorna, solen som är på perfekt avstånd i från jorden,
Djuren, spermier som producerar barn. träden, fåglarna. Ja, allt har han skapat.
I stället för att prisa honom och ge honom äran har vi vänt honom ryggen och bytt ut honom som Gud till massa andra saker som vi förtröstar på i stället som inte är gudar.
I stället för att söka honom och leva heligt efter hans bud så förnekar vi honom.
Vi är: " De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja.  De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa." - Rom 1:29-31

Därför är var och en syndare vi har alla syndat och var och en av oss är under hans dom och hans vrede.
Vi skall alla en dag stå framför våran skapare och redogöra för våra gärningar.
Allt skall bli avslöjat, ja, till och med dina innersta hemligheter som ingen annan än Gud ser.
Ja, han ser dem för han är skaparen och vet allt.
På domens dag skall var och en få sin rättvisa dom och Guds vrede skall drabba var och en som gör det onda och förkastar honom.

Ja, sanningen är att han redan idag är fruktansvärt arg och förbittrad om det inte vore för hans välvilja och godhet hade han förintat dig redan, men Gud har tålamod med vredens kärl.Därmed är Gud fruktansvärt arg på syndaren varje dag. (Ps 7:12) Han kommer en dag att kräva rättvisa mot var och en som har lagrat upp vrede åt sig själv. Han sitter med boken som innehåller alla våra livs gärningar i handen redo att döma var och en. Rättvisan är redan trött på dina onda gärningar och skriker efter en snabb dom. Himlarna är orena av dina synder Stjärnorna har blivit orenade och är trötta på att lysa över dig om natten. Rök stiger upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun, eldsglöd ljungar från honom.  (2 Sam 22:9) Mörka moln är under hans fötter (2 Sam 22:10) Hans illska är tänd till maximum. Framför honom far flammande klot av eld fram (2 Sam 22:13) Hans vredesglöd är på väg att hinna i fatt dig. (Ps 69:25) Ja, hans vrede mot dig är så stark att klipporna förtäras av elden och klipporna är redo att falla över dig. (Nah1:6) Han har vrede i förvar och väntar på att när som helst utgjuta sin vrede över dig. I flammande eld skall han straffa var och en som förnekar evangelium. (2 Thess 1:8) Ty det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer.(Hebr 10:31)


Helvetets grop är uppvärmad till maximum och redo att sluka dig. Svavlet är redo att fräta sönder dig. Du är som en blind lindansare på en skör tråd. Under dig har du helvetsgropen och Guds vrede och när som helst kan den sköra tråden gå av och då faller du in i gropen. Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där för vi är ju av naturen vredens barn (Ef 2:3) Vi är vredens kärl redo att förstöras (Rom 9:22)De har alla blivit värdelösa (Rom 3:12, ESV) Du är så avskyvärd och fördärvad(Job 15:15) att du förtjänar att hamna i helvetsgropen. I helvetetsgropen kommer varje syndare att plågas för sina synder och röken kommer nå upp till Gud och änglarna i evigheters evigheter. Din plåga kommer att vara så stark att du kommer att ropa efter lite svalkande vatten för att svalka din tunga som är full av både svavel och eld. (Luk 16:24).


På den dagen när vreden drabbar finns det ingen mera nåd och ingen andra chans. Folk kommer att ropa efter hjälp men Gud kommer att stänga sina öron. Ty i dag är frälsningens dag (2 Kor 6:2) Ni vet inget om morgon dagen ni är som rök som finns en liten stund. Om Herren vill får ni leva även i morgon. (Jak 4:14-15) Hur skall vi komma undan detta elände? Bara nåd i från Gud kan rädda oss.

.
Är du redo att möta din skapare?
Är du redo att stå till svars för alla dina synder?
Du vet inget om morgon dagen. Om Gud vill får du leva även i morgon om han väljer att i stället visa sin vrede mot dig så kommer domen hastigt.
Hans vrede skall plåga dig och pina dig och du kommer att bli straffad för att du inte tillbad honom.

Det finns hopp. Gud sände Jesus för att tillfredställa sin vrede och var och en som tror på honom blir förlåtna och kommer inte under vredesdomen.
Vänd om i från dina synder och tro på honom.