Translate

fredag 30 december 2011

Framtida hot - Frukta lammets vrede

I dag kan vi läsa om framtida hot. DN
Jag tycker personligen att detta är väldigt intressant för innan drevs jag av en rädsla över detta.
I känner jag ingen oro för jag vet vad bibeln säger.

Bibeln säger följande:

Gud råder över hela skapelsens processer (1 Mos 8:22; Ps 104:5-10; Ps 104:13-14; Ps
104:19-20; Mark 4:39)
Gud sänder olyckor/katastrofer (1 Mos 7; 2 Kung 8:1; Job 1:11-12, 21-22; 2:3, 10; Job
12:9-10; 42:11; Amos 3:6; Amos 4:10; Jes 31:2; 45:7; Mika 1:12)

Guden som har skapat oss har allt under kontroll och sitter på tronen och råder över allt.
Orsaken till katastrofer och olyckor som verkar "slumpmässiga" är att vi vägrar att vända om och tro på honom.
Jesus sade: "Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de.

Varför skall vi omvända oss ?
Vad är problemet?

Gud har skapat oss och hans synliga väsen och attribut finns nerlagt i hela skapelsen.
Det är bara att studera himlarna, stjärnorna, solen som är på perfekt avstånd i från jorden,
Djuren, spermier som producerar barn. träden, fåglarna. Ja, allt har han skapat.
I stället för att prisa honom och ge honom äran har vi vänt honom ryggen och bytt ut honom som Gud till massa andra saker som vi förtröstar på i stället som inte är gudar.
I stället för att söka honom och leva heligt efter hans bud så förnekar vi honom.
Vi är: " De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja.  De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa." - Rom 1:29-31

Därför är var och en syndare vi har alla syndat och var och en av oss är under hans dom och hans vrede.
Vi skall alla en dag stå framför våran skapare och redogöra för våra gärningar.
Allt skall bli avslöjat, ja, till och med dina innersta hemligheter som ingen annan än Gud ser.
Ja, han ser dem för han är skaparen och vet allt.
På domens dag skall var och en få sin rättvisa dom och Guds vrede skall drabba var och en som gör det onda och förkastar honom.

Ja, sanningen är att han redan idag är fruktansvärt arg och förbittrad om det inte vore för hans välvilja och godhet hade han förintat dig redan, men Gud har tålamod med vredens kärl.Därmed är Gud fruktansvärt arg på syndaren varje dag. (Ps 7:12) Han kommer en dag att kräva rättvisa mot var och en som har lagrat upp vrede åt sig själv. Han sitter med boken som innehåller alla våra livs gärningar i handen redo att döma var och en. Rättvisan är redan trött på dina onda gärningar och skriker efter en snabb dom. Himlarna är orena av dina synder Stjärnorna har blivit orenade och är trötta på att lysa över dig om natten. Rök stiger upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun, eldsglöd ljungar från honom.  (2 Sam 22:9) Mörka moln är under hans fötter (2 Sam 22:10) Hans illska är tänd till maximum. Framför honom far flammande klot av eld fram (2 Sam 22:13) Hans vredesglöd är på väg att hinna i fatt dig. (Ps 69:25) Ja, hans vrede mot dig är så stark att klipporna förtäras av elden och klipporna är redo att falla över dig. (Nah1:6) Han har vrede i förvar och väntar på att när som helst utgjuta sin vrede över dig. I flammande eld skall han straffa var och en som förnekar evangelium. (2 Thess 1:8) Ty det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer.(Hebr 10:31)


Helvetets grop är uppvärmad till maximum och redo att sluka dig. Svavlet är redo att fräta sönder dig. Du är som en blind lindansare på en skör tråd. Under dig har du helvetsgropen och Guds vrede och när som helst kan den sköra tråden gå av och då faller du in i gropen. Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där för vi är ju av naturen vredens barn (Ef 2:3) Vi är vredens kärl redo att förstöras (Rom 9:22)De har alla blivit värdelösa (Rom 3:12, ESV) Du är så avskyvärd och fördärvad(Job 15:15) att du förtjänar att hamna i helvetsgropen. I helvetetsgropen kommer varje syndare att plågas för sina synder och röken kommer nå upp till Gud och änglarna i evigheters evigheter. Din plåga kommer att vara så stark att du kommer att ropa efter lite svalkande vatten för att svalka din tunga som är full av både svavel och eld. (Luk 16:24).


På den dagen när vreden drabbar finns det ingen mera nåd och ingen andra chans. Folk kommer att ropa efter hjälp men Gud kommer att stänga sina öron. Ty i dag är frälsningens dag (2 Kor 6:2) Ni vet inget om morgon dagen ni är som rök som finns en liten stund. Om Herren vill får ni leva även i morgon. (Jak 4:14-15) Hur skall vi komma undan detta elände? Bara nåd i från Gud kan rädda oss.

.
Är du redo att möta din skapare?
Är du redo att stå till svars för alla dina synder?
Du vet inget om morgon dagen. Om Gud vill får du leva även i morgon om han väljer att i stället visa sin vrede mot dig så kommer domen hastigt.
Hans vrede skall plåga dig och pina dig och du kommer att bli straffad för att du inte tillbad honom.

Det finns hopp. Gud sände Jesus för att tillfredställa sin vrede och var och en som tror på honom blir förlåtna och kommer inte under vredesdomen.
Vänd om i från dina synder och tro på honom.

torsdag 29 december 2011

Kristuskirkke i Danmark.

Här om dagen fick jag ett e-mail i från Kristuskirkke i Danmark.
Deras lokala tidning Viborgs folkblad hade sett deras skylt på huset och velat göra en intervju med deras Äldste broder.
De samlas alltså i hemmen och driver gudstjänst där men när de satte en skylt på huset att deras kyrka ligger där hörde alltså tidningen av sig.
Allt som Mortensen sade kom inte med i tidningen men ändå en bra bild av evangelium finns med och den har dagligen 20.000 läsare.
De har nyligen översatt artikeln till engelska och jag klistrar in den här:


Christ Church on Gyvelvej

A “new” church in Bjerringbro has a worship service every Sunday in the home of Henrik Mortensen on Gyvelvej.
Every Sunday about 25 people gather together to worship in Christ Church on 1 Gyvelvej in Bjerringbro. The independent church has existed for two years, but only recently the official sign was put up at the address, where Henrik Mortensen also lives.
“As long as we are not more people, we can stay here. But if we get to 50 people every Sunday, we must find a bigger place,” he says.
From day to day, Henrik teaches history and Classical Studies at Bjerringbro high school, but he is happy to open his home for the weekly services in the church. Henrik Mortensen is cofounder of the congregation and one of the most frequent speakers behind the movable pulpit. “We set up the chair and the pulpit in the living room. Most often I preach, but there are two others who also preach regularly”, he says.
In the church there is no need for either altar or baptismal font. “We have just had a wedding ceremony, but then we borrowed the premises. But no, we have no need for a baptismal font, because we don't baptise the children,” he explains.

Man is a sinner

Christ Church is a Reformed Baptist Church, where the most important thing is preaching the Word of God. “Our central message is that man is a sinner. We are guilty before God, because we have broken his commandments. God is absolutely righteous; therefore he is going to punish our sins. And God punished Jesus in our place. Jesus died for our sins,” Henrik Mortensen explains and continues: “We believe that there is only one God and that Jesus is the only way to God. Therefore Allah is an idol. We believe that the Bible is the Word of God and we take the word of God seriously. We worship God in the way he has determined – the one described in the Bible”.
Therefore Henrik Mortensen also doesn't think that all are automatically born as God's children: “You can become God's child by turning from your sins and trust in Jesus. We do not become God's children by being baptised. We instead believe in disciple-baptism.

Not show-business

Henrik Mortensen in some ways compares Christ Church to the Danish State Church 500 years ago. “God's Word is the most important. Without the preaching of the Word, the church will die. A worship service is not entertainment; we have no dancing or theatre. If so, the church gets to look like the world outside, where you can visit the cinema instead,” he says, and refers to the Bible: “The second commandment says that you shall not make any graven image of God. That means you are not to worship God in a way you yourself invent, but you are to do what it says in the Bible.”
The founders of Christ Church have earlier been associated with other independent churches and Henrik Mortensen is happy that it has been possible to establish a faithful congregation in Bjerringbro. “We also have members coming from some distance away. I have been Reformed Baptist for many years, but I attended Lutheran Mission independent church in Randers, because there was no church for Reformed Baptists earlier.
There is no ambition in the church of acquiring a certain number of members. Rather the ambition is to offer the message of the gospel to people. “Without God man is lost. But all is welcome in our church also if they are not Christians. When we receive guests we rejoice at the opportunity to tell the gospel. Also if only once. The Word must be sown before it can get out.”

torsdag 22 december 2011

Insändare till tidningen dagen.

Förra veckan skrev jag en insändare till den "kristna" tidningen Dagen. Men den kom aldrig med så nu kopierar jag in den här i stället:

Predika Guds evangelium!


I dagens svenska kristenhet pågår vilda debatter om den ena saken efter den andra.
Debatter om katolska kyrkan, debatter om pingströrelsens utveckling samt debatter om helvetet.
Men det viktigaste talas det inte mycket om. I dagens kyrkor hör man knappt Guds evangelium predikas. 
Det som förr hördes i från talarstolarna hörs knappt längre.
Det har bytts ut mot metoder och allmänna betraktelser.
Vad är det jag tänker på?  - Jo, Guds evangelium.

När man studerar skriften så ser man att Jesus använde lagen när han evangeliserade.
Därmed stötte han bort många. Talet om lagen och att man måste dö i från sig själv blev för mycket för folket de anklagade honom för "hårda tal" och gick sin väg.
Korset och evangelium har aldrig varit något populärt och när man presenterar det på ett korrekt sätt.
Vi ser gång på gång hur Jesus använde tio Guds bud vid evangelisationen ändå hör du aldrig detta i dagens kyrkor. Man citerar i stället matt 7:1 fritt utan att läsa vers 5 ur kontexten.

Om man tar bara en text ut skriften så ser vi lagen. Ta till exempel bergspredikan där Jesus använder flera budord:
- Mord, det sjätte budordet (Matt 5:2-14
- Äktenskapsbrott det sjunde budordet (Matt 5:27-32)
- Eder och lögner, det nionde och tionde budordet (Matt 5:33-37)

Studera hur Jesus bemöter människor. Många gånger kommer ni att upptäcka hur han använder lagen.

Vi kan även se i Paulus liv hur han använde lagen utifrån Romarbrevet kapitel 1-3

- Första, andra och fjärde budordet (Rom 1:20-25)
- Det sjunde budordet (Rom 1:26)
- Femte, sjätte, nionde och tionde budordet (Rom 1:29-31)
- Åttonde budordet (Rom 3:21)
- Det sjunde budordet (Rom 3:22)
- Det tredje budordet (Rom 3:24)

En annan sak som ingår i evangelium är talet om en kommande dom.
Bibeln är full av bibel versar om att en dag skall människan stå framför Gud och dömas efter sina gärningar ändå hör man nästan aldrig i dag en predikan om den kommande domen.
Vi kan se hur Paulus talade om den kommande domen när han stod framför Felix (Apg 24:25).
Vi kan även se hur detta nämns frekvent i skriften (Pred 12:14; Rom 14:10,12; 2 Kor 5:10; Hebr 9:27; Upp 20:11-15 m. fl)

Detta tal om lagen för att överbevisa syndaren om sitt behov av frälsning samt om den kommande domen har nästan helt försvunnit och ersatts med mänskliga metoder för att försöka anpassa evangelium till svensken.
Det är därför 80-90% av alla som ber en bön inte bevaras i tron för evangelium har inte förkunnats för dem. Det är ett korslöst evangelium!

Om inte folk ställs inför evangelium och hur syndiga vi faktiskt är hur skall man då inse sitt behov av frälsning?
Hur skall nåden kunna bli nåd om man inte har sett allvaret man befinner sig i?
Om man inte ser den kommande domen hur skall man då kunna söka räddning?

Det var som John Bunyan skrev i sin bok kristens resa när Kristen bodde i staden undergång och hörde om domen det var då han försökte fly och finna räddning.
På samma sätt är det i dag om vi försummar evangelium för massor av metoder och sätt att försöka finna församlingstillväxt så är vi helt fel ute.
Vi inser inte att vi är redan under domen som icke kristna och därmed söker vi inte heller frälsning.
Det enda som ger sann tillväxt är att återgå till evangelium och till vad Jesus, Paulus och de gamla väckelsepredikanterna predikade:  lagen och domen!. Då blir nåden stor och sanna omvändelser sker.

onsdag 14 december 2011

Hur mycket känner du Gud?

                                  Lyssna det här hjärtkrossande budskapet av Paul Washer:

tisdag 6 december 2011

Lär biblen att det finns ett helvete samt en kommande dom?

Frälsaren i hultsfred tycks vara ännu en falsk profet. DN.


I dag är det populärt att säga "Om Gud nu är så kärleksfull varför skulle han då kasta folk i helvetet? Men bibeln lär faktiskt ut att Gud kommer döma var och en efter sina gärningar och kommer skoningslöst att kasta alla onda syndare i helvetet. Faktum är att Jesus predikade väldigt mycket om helvetet.


A) Bibeln talar om en kommande dom


Pred 12:14 "Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, 
med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont."


Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas

Rom 14:10,12  Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. ;  Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud

2 Kor 5:10  Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Upp 20:11-15 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

B) Bibeln talar om ett helvete

Upp 21:8  Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

Mark 9:43-49 Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna,* till elden som aldrig släcks.* 45 Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. 47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, 48 där deras mask inte dör och elden inte släcks. 49 Ty var och en skall saltas med eld.

Matt 5:29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.

Upp 14:9-11  "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.

C) Detta sker på grund av Guds helighet
Eftersom Gud är helig kan han inte stå ut med det som inte är heligt. Gud måste straffa allt som är syndigt precis som vilken rättvis domare som helst. Gud är inte korrumperad.

Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt" - Hab 1:13

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN. - Ords 17:15

D) Vi förtjänar alla helvetet

Rom 3:10-12 Ingen rättfärdig finns, inte en enda,* 11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.* 12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.*

Joh 3:36  Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Vi har som människor brytit mot varje lag som Gud har gett oss vi har aktivt gjort uppror mot honom och hans lag och vi hatar honom aktivt och söker honom inte. Ingen av oss ville komma till honom för då skulle våra onda gärningar bli avslöjade.
" Därför att domen inte genast fälls över det onda, styrks människors barn att göra det som är ont"  - Pred 8:11
"Därför är också människornas hjärtan fulla av ondska" - Pred 9:3

Guds helighet kräver en rättvisa över synden precis som vilken domare som helst är förpliktigad att fälla varje person som bryter mot Sveriges rikes lagbok. Guds vrede vilar aktivt över alla syndare och eftersom han är fruktansvärt förbittrad och arg på dem så kan han när som helst kasta varje vidrig syndare i helvetet. Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där. Gud är inte förpliktigad på något sätt och rädda någon ur helvetets gropp.

Rom 5:7-10 Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

E) Nåd finns hos Jesus Kristus genom tron allena, vi står inte för gärningslära.

Joh 5.24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.

Vänd om till Herren vänd er bort från era onda gärningar och tro på Jesus Kristus så skall han förlåta era synder och ni skall få nåd och kraft att motstå synden!