Translate

onsdag 9 november 2011

Pröva er själva

Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. - 2 kor 13:5

Bibeln uppmanar oss att pröva om vår tro är sann eller inte, detta för att ingen skall hamna där ökenvandrarna hamnade.
De såg Guds mirakler i sina liv. Han ledde dem genom öknen och gav dem vatten att dricka samt han gav dem manna i från himlen. De fick alla del av Guds lag och Herrens undervisning.
Ändå hade Herren inte behag till de flesta av dem på grund av att de hade begär till det onda alltså på grund av deras otro..

"1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.* 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.*

8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren.* 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss."
1 Kor 10:1-11

I Joh kapitel 8 vers 30-47 ser vi hur många kommer till tro på Jesus.

De tror sig själva tro på honom och vara Abrahams barn.
Men Jesus säger till dem att ni har satan till er fader och gör vad satan vill (v.44)
Jesus säger även att de inte är av Gud (v.47)
De hade alltså ingen sann tro. De trodde på Jesus men det var ingen frälsande tro.

Vi ser samma sak i Joh 2:23-25

"23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

Vi ser i  vers 24 att Jesus inte trodde på dem.
De hade alltså ingen sann tro utan trodde på namnet Jesus men tron i sig var inte frälsande och ledde inte till att deras hjärta blev förändrat.

När Jesus träffade Nikodemus så ser vi åter igen samma sak.

"Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." (v.2)

Nikodemus trodde alltså att Jesus var sänd i från Gud men hans tro var inte frälsande för i nästa vers säger Jesus att man måste bli född på nytt.

" 3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike."

Frank Mangs och många andra väckelsepredikanter talade om en andefödd tro.
Tron måste vara född av anden och inte bara sitta i huvet.

Var och en bör rannsaka sig själv och se om han är i tron.
Bär du biblisk frukt?
Lever du en biblisk livsstil?
Är Kristus verkligen i dig?
Pröva dig själv och se om så är fallet.