Translate

torsdag 3 november 2011

Helvetet är nödvändigt

I tidningen Dagen ställs frågan om vi tror på helvetet.

Helvetet är nödvändigt på grund av Guds helighet.
Om inget straff fanns för synden så vore inte Gud helig.
Problemet är att ingen tror att dem är på väg dit.
Många sitter säkra i sina kyrkbänkar och blir inte konfronterade med sina synder och kan därmed inte bli födda på nytt. Om ens 10% av alla som går till kyrkan vore födda på nytt så vore det kanon.
Men med tanke på hur sällsynt evangelium är i Sverige i dag så vore 10% nog att ta i.Mer från Dagen

Lär bibeln att det finns ett helvete och en kommande dom?

I dag är det populärt att säga "Om Gud nu är så kärleksfull varför skulle han då kasta folk i helvetet? Men bibeln lär faktiskt ut att Gud kommer döma var och en efter sina gärningar och kommer skoningslöst att kasta alla onda syndare i helvetet. Faktum är att Jesus predikdea väldigt mycket om helvetet. 

A) Bibeln talar om en kommande dom

Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas

Rom 14:10,12  Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. ;  Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud

2 Kor 5:10  Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Upp 20:11-15 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

B) Bibeln talar om ett helvete

Upp 21:8  Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."
Mark 9:43-49 Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna,* till elden som aldrig släcks.* 45 Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. 47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, 48 där deras mask inte dör och elden inte släcks. 49 Ty var och en skall saltas med eld.

Matt 5:29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.

Upp 14:9-11  "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.

C) Detta sker på grund av Guds helighet

Eftersom Gud är helig kan han inte stå ut med det som inte är heligt. Gud måste straffa allt som är syndigt precis som vilken rättvis domare som helst. Gud är inte korrumperad.
Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt" - Hab 1:13

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN. - Ords 17:15 

D) Vi förtjänar alla helvetet

Rom 3:10-12 Ingen rättfärdig finns, inte en enda,* 11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.* 12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.*

Joh 3:36  Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Vi har som människor brytit mot varje lag som Gud har gett oss vi har aktivt gjort uppror mot honom och hans lag och vi hatar honom aktivt och söker honom. Ingen av oss ville komma till honom för då skulle våra onda gärningar bli avslöjade.
Guds helighet kräver en rättvisa över synden precis som vilken domare som helst är förpliktigad att fälla varje person som bryter mot Sveriges rikes lagbok. Guds vrede vilar aktivt över alla syndare och eftersom han är fruktansvärt förbittrad och arg på dem så kan han när som helst kasta varje vidrig syndare i helvetet. Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där. Gud är inte förpliktigad på något sätt och rädda någon ur helvetets gropp.

Rom 5:7-10 Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

E) Nåd finns hos Jesus Kristus genom tron allena, vi står inte för gärningslära.

Joh 5.24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.
Vänd om till Herren vänd er bort från era onda gärningar och tro på Jesus Kristus så skall han förlåta era synder och ni skall få nåd och kraft att motstå synden!