Translate

lördag 26 november 2011

Guds rättvisa i att döma syndaren

Ännu en kidnappning och ännu en synd.
DN

Visst är det hemskt när folk försöker få ut pengar på detta sättet frågan är hur mycket bättre är vi?
Gud gav oss en lag att följa och var och en av oss har brytit mot den.
Vi som fördömer andras handlande tillber oss själva och våran egna moral.
Vi är själviska, råa, skvalleraktiga, kärlekslösa, fientliga mot Gud, vi ljuger och stjäl.
Vi är giriga och vi lustar efter att tillfredställa våra egna begär.

På domens dag skall vi alla stå inför en helig Gud.
Då skall var och en få vad han förtjänar.
Det är helt rätt av Gud att döma varje syndare som har brytit mot hans lag.
Om det ens är ett enda bud eller en enda lag så kommer man att få det straff man förtjänar.
På den dagen skall varje mun stoppas (Rom 3:19)
Ingen skall längre kunna skryta om sina egna verk utan allt skall avslöjas.
De som har tagit äran åt sig själva i stället för att ge den åt Gud skall få vad de förtjänar.
Hitler skall få vad han förtjänar.
Kidnapparna i Mali skall få vad de förtjänar
Och den vanliga "svensson" skall få vad han förtjänar.

Gud kommer att stoppa var och en från att skryta om sig själv och dess goda gärningar.
Gud kommer att stoppa varje undanflykt.
Allt skall avslöjas till och med de mest dolda tankarna kommer att skrikas ut på taket.
Ingen kommer att komma undan utan Gud vet precis allt.
Rättvisa skall skipas och ingen kommer undan.
Man kanske kommer undan i denna världen men när vi en dag står framför Gud kommer ingen undan.

Gud sitter just nu i himlen och skriver i sin bok varje tanke både ond och god som du har.
Han förbereder sig för domens dag.
Han är arg och förbittrad på dina vidriga synder.
Han skall inte skona någon av dessa syndare utan var och en skall få sitt straff.
Allt i från den fattige till den rike.
Allt i från den mest kända till den mest nobody som finns.
Ingen kommer undan.

Gud visar som godhet varje dag mot oss syndare.
Trots att han när som helst kan dra undan sin godhet och låta och möta hans rättvisa så lever en del kvar och kommer så att göra ett tag till.
Gud låter sin sol gå upp över både goda och onda.
Dock lyser solen motvilligt mot dig och luften är trött på dig.

Ända utvägen är att tro på honom och vända sig till honom och bort i från sina synder så skall han på domens dag klubba dig som frikänd.
Jesus dog i vårt ställe. Han som var utan synd blev synd för att var och en som tror på honom inte skall stå där med skam.

torsdag 24 november 2011

Flame - Limelight

En del väljer att predika evangelium genom musiken.
Rätt eller fel? inte vet jag. Evangelium blir i allafall predikat.

Flame blev frälst på Paul Washer shocking youth message som finns att höra här.
Han var en av dem som satt i publiken som senare blev pånyttfödd.
Han berättar om det i sången "give us the truth pt2"
Här kommer sången "Limelight" Som har mer bibliska texter än de flesta av dagens kyrkor i Sverige.
[Verse One]
Racism, rape victims, priest and sodomy
Street people perishing from street theology
Unlearned ministers criticize seminary
While without a vision people perish there's no visionary
First class, second class, third class citizens
First Adam sinned then all became sinner men
Sweet like cinnamon for those who've been redeemed
And sour like lemons for those who have not been redeemed
Guns cocked in politics tell me truth is relative
We live in a time better to receive than to give
Videos are raising kids, lose your life over them rims
Little homies 13 smoking them Virginia Slims
Look at the poverty, taxes are robbin' me
Jesus come father me, Honestly God there's gotta be
Some type of dodging the internet and its pornography
Callin' my Savior, my Lord, who's offering me comradery

[Hook]
When truth hits the block the block should respond like
"Who is Christ?" let's place Him in the Lime Light
Forget later 'cause now dirty the times right
The time is now the time is now

[Verse Two]
Horoscopes, palm readers, psychics, and astrologists
Liken themselves to havin' knowledge yet it's obvious
Post-modernism is taught in these secular colleges
Science and evolution are tryin' to find the solution
Denyin' the crucifixion, denyin' the resurrection
Denyin' the second comin', they'll die in their destitution
Picture blood drip from His pores hematidrosis
Jesus is God even demons know this
The winds and the waves even they obey yo
Death and the grave even they obey yo
Picture Him dressed in a robe dipped in blood
Eyes like blazin' fire and equipped with love
Ridin' a white horse with many crowns on His head
He's comin' back already resurrected from dead
Now as we partake of the Bread, think of the blood He shed
Picture the Passover the wonderful things that He did

[Hook]

[Verse Three]
According to the Scriptures concerning the day of judgement
A hush will reign and every secret made public
A just God will justify and bring justice
Either the gnashing of teeth but Jesus people will love it
And when you study them Scriptures sin and death are the effects of the Fall
And each aspect is affectin' us all
So while God's looking down we look up and we laugh
But humanity's standing under the cup of His wrath
Since we seem to be so in love with reality shows
Then why is no one open to see what reality shows
Plus it's hard for me to even see the faith of atheists
Who believe we evolved from apes, in place of His Sacredness
Plus without Christ we're a guaranteed casualty
'Cause instead of watchin' our life we'd rather watch our calories
I know the truth will irritate like an allergy
I'm just tryin' to open up hopin' to show you reality

[Hook]

DN

lördag 19 november 2011

Brand i tunnelbana - En dag brand i helvetet

I dagstidningar DN Dagen SvD  i dag läser vi om en olycka som skedde i Stockholms tunnelbanor.
Detta får oss absolut att tänka på livet efter döden.
Hebr 9:27 gör det klart att en skall skall vi alla dö och sedan kommer domen.
Då skall Gud visa sin rättvisa och ge var och en efter sina gärningar.
Fattig och rik, student eller advokat, dum eller smart, narkoman eller polis, svensk eller indier,
cyklist eller baptist. Ja, var och en av oss skal stå inför Gud och redogöra för våra gärningar.
Framför Gud kommer Hitler att stå och redogöra för alla de liv som han dräpte under 2:a världskriget.
Framför Gud skall Khadaffi stå och redogöra för varje människa som han har dödat.
Framför Gud skall varje korrumperad politiker stå och redogöra för sina liv.
Framför Gud skall varje "Svensson" stå och redogöra för varje gång de svor, varje gång de klagade på något i Guds skapelse, varje gång de talade en lögn, varje gång de sökte sitt eget i stället för Gud.
Framför Gud skall varje baptist stå och redogöra för sitt liv och sina gärningar.
Vi kommer att ha massor av vittnen runt omkring oss.
Wesley kommer vara där, Whitefield, Calvin och massor av andra.
Våra stackars ynkliga liv som inte är någonting jämför med dem skall läsas upp framför tronen. 

På denna dagen skall Gud visa sin rättvisa mot var och en och ingen slipper undan.
Inte ens den "minsta" synden skall slippa undan.
Eva syndade mot Gud i världen skapelse och på grund av den synden får varje kvinna lida varje gång de föder barn.
Hur mycket värre skall de inte bli för oss som syndar många gånger per dag?
Vi tillber oss själva. Gud är vi upproriska mot. Vi är själviska, Vi älskar pengar och tillber Mammon.
Vi svär och ljuger, vi förtalar och skvallrar.
Oj du arma syndare du har allt att frukta.
Guds kärlek kommer att förvandlas till Guds vrede.
På den dagen finns det ingen mer nåd och ingen återvändo.
Den sista chansen är förbrukad och bara straff väntar.
Mörka moln kommer att fylla domsalen ur Guds näsa kommer rök och blixtrar kommer från hans tron.
Syndaren skall få sitt straff som de förtjänar.
Hans allmäna nåd mot syndaren är borta
Solen går inte längre upp över både goda och onda utan nu skall rättvisan komma.
Ja, den kunde ha kommit redan i dag i Stockholm
När denna branden bröt ut kunde många ha hamnat framför domaren redan.
Anledningen till att det inte skedde var att Gud visar sin godhet än i dag och befaller var och en av er att omvända er till Gud.
Gud håller dig redan nu över helvetsgropen och du är som en liten spindel som hänger löst i nätet.
Elden blir varmare och varmare ju länge ditt liv går
När som helst kan han dra undan sin hand och då kommer rättvisan att visas mot dig som har syndat mot honom och du faller rakt ner i gropen.
Gud sitter just nu i himlen och förbereder domen.
Han vet precis vad vårat liv innehåller och han är arg och förbittrad på syndarna.
Han är inte skyldig att låta oss leva längre.
Solen och månen är trött på att lysa för dig.
Vinden är trött på att ge dig luft.
För allt som vi gör att att smutsa ner hans skapelse med våra vidriga gärningar.
Därför skall var och en som läser detta frukta honom och omvända sig till honom.
För när som helst kan han välja att ta bort handen och då kommer domen över ditt liv.
Dom över varje förbannelse som du har uttalat mot Honom.
Dom över att du har förtryck honom och varit upprorisk mot honom.
Dom över du ljugit och förtalat.
Dom över allt skvaller och klagande.
Dom över alla dessa mord och aborter.
Dom över alla dessa vredesutbrott och vilda fester.
Dom över all själviskhet.
Domen kommer är du redo att möta Gud?


fredag 11 november 2011

Gudsfruktan

I dag har jag översatt en ny video för min evangelium på svenska videon kommer läggas upp där senare när jag har tid. Videon handlar om att Gudsfruktan är försvunnen ur dagens kyrkor.

Men redan nu finns den på youtube och du kan kolla på den här:


Dagen 2 3

onsdag 9 november 2011

Pröva er själva

Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. - 2 kor 13:5

Bibeln uppmanar oss att pröva om vår tro är sann eller inte, detta för att ingen skall hamna där ökenvandrarna hamnade.
De såg Guds mirakler i sina liv. Han ledde dem genom öknen och gav dem vatten att dricka samt han gav dem manna i från himlen. De fick alla del av Guds lag och Herrens undervisning.
Ändå hade Herren inte behag till de flesta av dem på grund av att de hade begär till det onda alltså på grund av deras otro..

"1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.* 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.*

8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren.* 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss."
1 Kor 10:1-11

I Joh kapitel 8 vers 30-47 ser vi hur många kommer till tro på Jesus.

De tror sig själva tro på honom och vara Abrahams barn.
Men Jesus säger till dem att ni har satan till er fader och gör vad satan vill (v.44)
Jesus säger även att de inte är av Gud (v.47)
De hade alltså ingen sann tro. De trodde på Jesus men det var ingen frälsande tro.

Vi ser samma sak i Joh 2:23-25

"23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

Vi ser i  vers 24 att Jesus inte trodde på dem.
De hade alltså ingen sann tro utan trodde på namnet Jesus men tron i sig var inte frälsande och ledde inte till att deras hjärta blev förändrat.

När Jesus träffade Nikodemus så ser vi åter igen samma sak.

"Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." (v.2)

Nikodemus trodde alltså att Jesus var sänd i från Gud men hans tro var inte frälsande för i nästa vers säger Jesus att man måste bli född på nytt.

" 3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike."

Frank Mangs och många andra väckelsepredikanter talade om en andefödd tro.
Tron måste vara född av anden och inte bara sitta i huvet.

Var och en bör rannsaka sig själv och se om han är i tron.
Bär du biblisk frukt?
Lever du en biblisk livsstil?
Är Kristus verkligen i dig?
Pröva dig själv och se om så är fallet.


lördag 5 november 2011

Orsaken till olyckor

Orsaken till olyckor är våra synder.

Bibeln säger:
"Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? " - Amos 3:6


Vi förstår inte hur syndfulla och upproriska mot Gud vi är och därmed kan vi inte heller förstå varför Gud skulle kunna sända sådana olyckor.
Metodistkyrkans Grundare Charles Wesley verkade förstå och hade en bra predikan om orsakerna till jordbävningar.
Samt de gamla puritanerna förstod orsakerna och tog tillfället att predika evangelium.


Alla människor har syndat och synden är vidrig i Guds ögon.
På grund av en enda människas synd (Evas) så måste alla kvinnor genom tiderna lida när de föder barn.
Detta bara på grund av hennes enda "lilla" synd.
Hur mycket mer borde inte vi förtjäna Guds straff.
Vi som svär och ljuger. Vi som förtalar och skvallrar. Vi som upphöjer oss själva i stället för Gud. Vi som är giriga och själviska. Vi som hatar och stjäl. Vi som tjänar oss själva i stället för Gud. Trots att Gud har skapat oss och vårat samvete vittnar om att det finns en Gud så förtrycker vi det undan och vill inte höra.
Ingen kommer till ljuset för då kommer ens onda gärningar att avslöjas.


Lyssna på dessa gamla predikanter och vänd om till Herren Jesus Kristus så skall han vända sig till dig och ge dig nåd och förlåtelse för dina synder.

Artiklar i tidningar.


DN GP Dagen

torsdag 3 november 2011

Helvetet är nödvändigt

I tidningen Dagen ställs frågan om vi tror på helvetet.

Helvetet är nödvändigt på grund av Guds helighet.
Om inget straff fanns för synden så vore inte Gud helig.
Problemet är att ingen tror att dem är på väg dit.
Många sitter säkra i sina kyrkbänkar och blir inte konfronterade med sina synder och kan därmed inte bli födda på nytt. Om ens 10% av alla som går till kyrkan vore födda på nytt så vore det kanon.
Men med tanke på hur sällsynt evangelium är i Sverige i dag så vore 10% nog att ta i.Mer från Dagen

Lär bibeln att det finns ett helvete och en kommande dom?

I dag är det populärt att säga "Om Gud nu är så kärleksfull varför skulle han då kasta folk i helvetet? Men bibeln lär faktiskt ut att Gud kommer döma var och en efter sina gärningar och kommer skoningslöst att kasta alla onda syndare i helvetet. Faktum är att Jesus predikdea väldigt mycket om helvetet. 

A) Bibeln talar om en kommande dom

Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas

Rom 14:10,12  Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. ;  Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud

2 Kor 5:10  Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Upp 20:11-15 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

B) Bibeln talar om ett helvete

Upp 21:8  Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."
Mark 9:43-49 Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna,* till elden som aldrig släcks.* 45 Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. 47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, 48 där deras mask inte dör och elden inte släcks. 49 Ty var och en skall saltas med eld.

Matt 5:29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.

Upp 14:9-11  "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.

C) Detta sker på grund av Guds helighet

Eftersom Gud är helig kan han inte stå ut med det som inte är heligt. Gud måste straffa allt som är syndigt precis som vilken rättvis domare som helst. Gud är inte korrumperad.
Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt" - Hab 1:13

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN. - Ords 17:15 

D) Vi förtjänar alla helvetet

Rom 3:10-12 Ingen rättfärdig finns, inte en enda,* 11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.* 12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.*

Joh 3:36  Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Vi har som människor brytit mot varje lag som Gud har gett oss vi har aktivt gjort uppror mot honom och hans lag och vi hatar honom aktivt och söker honom. Ingen av oss ville komma till honom för då skulle våra onda gärningar bli avslöjade.
Guds helighet kräver en rättvisa över synden precis som vilken domare som helst är förpliktigad att fälla varje person som bryter mot Sveriges rikes lagbok. Guds vrede vilar aktivt över alla syndare och eftersom han är fruktansvärt förbittrad och arg på dem så kan han när som helst kasta varje vidrig syndare i helvetet. Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där. Gud är inte förpliktigad på något sätt och rädda någon ur helvetets gropp.

Rom 5:7-10 Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

E) Nåd finns hos Jesus Kristus genom tron allena, vi står inte för gärningslära.

Joh 5.24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.
Vänd om till Herren vänd er bort från era onda gärningar och tro på Jesus Kristus så skall han förlåta era synder och ni skall få nåd och kraft att motstå synden!


onsdag 2 november 2011

Svår olycka i Luleå.

I natt var det en svår tragiskt olycka i Luleå som tidningarna uppmärksammar. DN

Vad säger Bibeln om dessa saker?

"Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? " - Amos 3:6


Bibeln säger att Gud vållar olyckorna. 
Man kan ju fråga sig varför sker detta?
Har de syndat mer än alla andra?
-Nej


 "Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Jesus frågade dem: "Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? 3 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. 4 Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? 5 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt."
- Luk 13-1-5


Vad Jesus säger är att vi är alla lika stora syndare. Vi har alla vänt hans lag ryggen.
Vi har alla brytit mot varenda lag som Gud gav oss.
Vi är alla Guds hatare och om vi kunde hade vi tagit bort Gud i från tronen och själva suttit där.
Vi har alla talar lögner, stulit lite grann eller kanske laddat ner lite olagligt i från nätet, 
Vi har nog alla kollat på en kvinna med lusta och därmed begått äktenskapsbrott.
Vi har alla varit själviska medans vi borde ha tänkt på våran nästa.
Vi har alla älskat pengar och tillbett Mammon och gjort oss andra Gudar.

Detta sker som en varning till alla oss andra. 
Om vi inte vänder oss till Gud kan vi gå samma öde till mötes som dess 7 i Luleå.
Gud kommer en dag att döma oss efter våra gärningar. Det är bestämt om oss att vi alla skall dö en dag och sedan kommer domen.
Har du det rätt ställt med Gud?
Är dit samvete renat i från dina synder?
Vänd om medans det finns tillfälle
Tro på Herren Jesus som frälser dig i från dina synder så skall du bli frälst.
Fler tidningar om samma sak:
SVD
GP
Dagen
Dagen2
SVD2
GP2