Translate

onsdag 26 oktober 2011

Lev inte för pengar!

"Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig." - Hebr 13:5

En dag skall alla våra pengar förmultna och vi skall stå inför en helig Gud och göra räkenskap för alla våra gärningar både goda och onda.

I dag lever folk för pengar och sitt egna lilla själviska liv men bibeln säger att vi alla har syndat.
Vi har alla levt själviskt istället för att leva för vår nästa.
Vi har alla brutit mot Guds heliga lag och våra samveten vittnar emot oss.
Gud skickar sina varningar redan i dag att om ni inte omvänder er till honom och tror på honom så kommer han att döma er efter era själviska gärningar.
Guds vrede skall skoningslöst drabba alla dem som inte lyder Guds bud och tillber honom.
Omvänd er i från era onda gärningar så skall Gud ge er nåd i rätt tid.


DN
Erevna
3