Translate

torsdag 27 oktober 2011

Krisen i europa

Ekonomin är i turbulens och europa i gunging.


"Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig." - Hebr 13:5

En dag skall alla våra pengar förmultna och vi skall stå inför en helig Gud och göra räkenskap för alla våra gärningar både goda och onda.

I dag lever folk för pengar och sitt egna lilla själviska liv men bibeln säger att vi alla har syndat.
Vi har alla levt själviskt istället för att leva för vår nästa.
Vi har alla brutit mot Guds heliga lag och våra samveten vittnar emot oss.
Gud skickar sina varningar redan i dag att om ni inte omvänder er till honom och tror på honom så kommer han att döma er efter era själviska gärningar.Ingen människan kan tjäna två Gudar och den största avguden i dag är mamon.
Jesus sade: "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.- Matt 6:24


Bibeln kallar alltså mammon en Gud och även om du kallar dig ateist så är sanningen att enligt Guds ord om du älskar pengar så tillber du mammon.
Ett av Guds budord är att du skall inte tjäna andra Gudar.
Gud är helig och gör inget orätt eftersom han är helig och inte kan se på synden eller ta på den så måste han straffa den.
Hans rättvisa kräver ett straff för all orättvisa.
Han sitter i domarsättet fruktansvärt förbittrad på dessa arma syndare, hans hand är redo att när som helst slå i klubban och avge domen då skall Guds vrede skoningslöst drabba alla dem som inte lyder Guds bud och tillber honom.


Vem skall hjälpa stackars mig?
Omvänd dig till Gud och vänd om i från dina synder och vidriga avgudar.


Artiklar i ämnet:
SVD
DN
GP