Translate

torsdag 20 oktober 2011

Guds vrede

A) Guds vrede vilar över varje syndare i gamla testamentet.

Då skalv jorden och bävade, bergens grundvalar darrade,
de skakade, ty hans vrede var upptänd.
Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun,
eldsglöd ljungade från honom.
Han sänkte himlen och for ner, mörka moln var under hans fötter.
Han for på keruben och flög, han svävade fram på vindens vingar.
Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom:
mörka vatten, tjocka moln.
Ur glansen framför honom bröt molnen fram
med hagel och klot av eld.
HERREN dundrade i himlen, den Högste lät höra sin röst
med hagel och klot av eld.
Han sköt sina pilar och skingrade dem,
med blixtar i mängd förvirrade han dem.
 Vattnens bäddar kom i dagen, jordens grundvalar blev synliga
för din näpst, HERRE, för din vredes stormvind.
Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig,
han drog mig upp ur de stora vattnen.
 Han räddade mig från min starke fiende,
från dem som hatade mig, ty de var starkare än jag.
-Ps 18:7-18

Utgjut din vrede över dem, låt din vredesglöd hinna upp dem
ps 69:25

Människors vrede skall då bli dig till pris,
vad som finns kvar av vrede skall du ikläda dig
ps 76:11

Främmande kvinnors mun är en djup grop,
den HERREN är vred på faller i den
Ords 22:14

Jag skall förgöra människor och djur,
jag skall förgöra fåglarna under himlen och fiskarna i havet
och de som blir andra till fall, tillsammans med de ogudaktiga,
ja, jag skall utrota människorna från jordens yta,
säger HERREN.
Sef 1:3

Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet,
ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet,
sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade
på HERRENS vredes dag
Sef 2:3

HERREN är en nitälskande Gud och en hämnare.
HERREN tar hämnd och vredgas, HERREN tar hämnd på sina ovänner,
han har vrede i förvar åt sina fiender.
HERREN är sen till vrede men stor i kraft,
han låter ingen gå ostraffad
Nah 1:2-3

Varför klagar en människa här i livet,
när hon straffas för sin synd?
Klag 3:39

All deras ondska finns i Gilgal, det var där jag fick hat till dem.
För deras onda gärningars skull skall jag driva ut dem ur mitt hus.
Jag skall inte längre bevisa dem kärlek,
alla deras furstar är upproriska.
Hos 9:15

B) Gud är vred varje dag

Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.
Ps 7:12

C) Guds vrede vilar över syndaren även i nya testamentet (nutiden) 

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom
Joh 3:36

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen
Rom 1:18


Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen?
Luk 3:7


Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.
Upp 19:15


I flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.  Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt
2 Thess 1:8-9


Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?
Rom 9:22


Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.
Rom 11:22


D) Gud hatar inte bara synden utan även syndaren.

Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos dig.
De övermodiga består inte inför dina ögon,
du hatar alla ogärningsmän.
Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska.
Ps 5:6-7

HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld,
dem hatar hans själ.
Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,
en glödhet vind är den kalk de får dricka.
Ps 11:5-6

Skulle jag inte hata dem som hatar dig, HERRE?
Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot?
Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit.
Ps 139:21-22

HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade
Ords 16:5

Ni skall inte följa sederna hos de folk som jag driver undan för er, ty just därför att de handlat så som de har gjort, avskyr jag dem.
3 Mos 20:23

All deras ondska finns i Gilgal, det var där jag fick hat till dem. 
För deras onda gärningars skull skall jag driva ut dem ur mitt hus.
Jag skall inte längre bevisa dem kärlek,
alla deras furstar är upproriska.
Hos 9:15

Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig
5 mos 18:12

För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt.
5 mos 25:16

Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk,
och han avskydde sin arvedel.
Ps 106:40

Ty HERREN avskyr den som är falsk,
men han är förtrogen med de rättrådiga.
Ords 3:32

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig
är båda styggelser för HERREN.
Ords 17:15

E) Samma sak gäller under nya testamnetets tid


Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag
Rom 9:13

Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse.
1kor 16:22

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.
Jak 4:4

 Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga,
och hans öron är öppna för deras böner.
Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.
1 Petr 3:12

Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.
Upp 14:9-11


F) En predikan av charles Wesley om Guds vrede.


Charles Wesley- Earthquakes are set forth by the inspired writers as God’s proper judicial act, or the punishment of sin.

Then the earth shook and trembled;
The foundations of the hills also quaked and were shaken,
Because He was angry. (Psalm 18:7).

So also the Prophet Isaiah:

I will punish the world for its evil…
And will lay low the haughtiness of the terrible.
Therefore I will shake the heavens,
And the earth will move out of her place,
In the wrath of the LORD of hosts
And in the day of His fierce anger. (Isaiah 13:11, 13).

And again,

You will be punished by the LORD of hosts
With thunder and earthquake and great noise. (Isaiah 29:6).

We cannot conceive that the universe would have been disturbed by these furious accidents before sin. Therefore reason, as well as faith, sufficiently assures us that such disasters must be the punishment of sin, and the effect of that curse which was brought upon the earth by the original transgression.


Judgment and repentance

Nothing can be so affecting as this judgment of earthquakes when it comes unexpectedly as a thief in the night, when there is no time to flee, or method to escape, or possibility to resist; when no sanctuary or refuge remains, when the earth opens suddenly, and becomes the grave of whole families, streets, and cities.

There is only the difference of a few hours or minutes between a famous city and none at all!

When God makes the mountains tremble, and the earth shake, shall not our hearts be moved? “‘Do you not fear Me?’ says the LORD. ‘Will you not tremble at My presence?’” (Jeremiah 5:22).

Will you not fear Him who can thus suddenly turn a fruitful land into a barren wilderness; an amazing spectacle of desolation and ruin?

O that His fear might this moment fall upon all you who hear these words; constraining every one of you to cry out, “My flesh trembles for fear of You, and I am afraid of Your judgments” (Psalm 119:120).

Repent, and bring forth fruits meet for repentance; let us break off our sins this moment.

“‘Now, therefore,’ says the LORD” — who is not willing any should perish:

“Turn to Me with all your heart,
With fasting, with weeping, and with mourning.”

So rend your heart, and not your garments;
Return to the LORD your God,
For He is gracious and merciful,
Slow to anger, and of great kindness;
And He relents from doing harm.
Who knows if He will turn and relent,
And leave a blessing behind Him? (Joel 2:12-14)


Will you heed the warning?

God waits to see what effect His warnings will have. He has no pleasure in the death of him who dies.

God warns you of the approaching judgment, that you may take warning, and escape it by timely repentance. He lifts up his hand and shakes it over you, that you may see it and prevent the final stroke.

He tells you, “Now is the axe laid unto the root of the trees” (Matthew 3:10).

Therefore repent; bring forth good fruit; and you shall not be hewn down, and cast into the fire. O do not despise the riches of His mercy, but let it lead you to repentance!

How slow is the Lord to anger! How unwilling to punish! By what leisurely steps does He come to take vengeance! How many lighter afflictions before the final blow!

If we provoke Him to lay waste our earth, and turn it upside down, and overthrow us, as He overthrew Sodom and Gomorrah, shall we not have procured this unto ourselves? If we perish at last, we perish without excuse; for what could have been done more to save us?

Yes, you have now another call to repentance, another offer of mercy. In the name of the Lord Jesus, I warn you once more, as a watchman over the house of Israel, to flee from the wrath to come!

The Lord was in the earthquake, and He put a solemn question to thy conscience: “Are you ready to die?” “Is your peace made with God?”

If the earth just now were to open its mouth and swallow you up, what would become of you? Where would you be?


Repent and believe the gospel

Believe on the Lord Jesus, and you shall yet be saved. Confess with a broken heart your unbelief; your having rejected, or not accepted, Jesus Christ as your only Savior.

Until you repent of your unbelief, all your good desires and promises are vain, and will pass away as a morning cloud. The vows which you make in a time of trouble, you will forget and break as soon as the trouble is over and the danger past.

But if you repent and believe, then you are justified by faith. You will have peace with God, and will rejoice in hope of His glorious appearing.

He who believes has the earnest of heaven in his heart; he has love stronger than death. Death to a believer has lost its sting. Therefore he will “not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea” (Psalm 46:2).

For he knows in whom he has believed; and that “neither life nor death shall be able to separate him from the love of God which is in Christ Jesus his Lord.”

Come, then, to the Author and Finisher of faith, confessing your sins, and the root of all — your unbelief — so that He can forgive your sins and cleanse you from all unrighteousness. Come to the Friend of sinners, and he will give you pardon! Enter into the rock, the ark, the city of refuge!

He has spared you for this very thing; that your eyes might see His salvation. Whatever judgments are yet to come, those who call on the name of the Lord Jesus shall be delivered.

Call upon Him now. Your life, you soul, is at stake! Cry mightily unto Him, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”Jaktlund håller inte med