Translate

tisdag 18 oktober 2011

Guds rike

3.      Guds rike

läran om att Jesus skall komma tillbaka för att etablera ett tusenårigt fredsrike är inte bibliskt utan Jesus sade hela tiden att hans rike redan är här.

A) Kristus annonserade att riket nu har kommit

Matt 4:17  Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, ty himmelriket är nu här.

Matt 11:11-12   Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre* i himmelriket är större än han. 12 Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.

Matt 12:28   Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.

Mat 16:18-19   Jag säger dig: Du är Petrus*, och på denna klippa* skall jag bygga min församling, och helvetets* portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar* Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.

B)     Om Kristus verkligen hade erbjudit ett fysiskt rike så hade judarna accepterat honom.

Joh 6:15   Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.

C)  Kristus och apostlarna talade om att riket är andligt och i mitt ibland oss och att man inte kan se det med ögonen. 


Luk 17:20-21  Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.

Joh 18:36-37  Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." 37 Pilatus sade: "Du är alltså en konung?" Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

D)    Församlingen i dag är riket och de troende är medlemmar av riket.

Mark 9:1   Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.

- Eftersom de som levde då skulle se Guds rike komma kan det alltså inte finns något framtida tusenårsrike.

1Kor 4:20  Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.

Kol 1:13   Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

Upp 1:5-6  och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod 6 och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Upp 1:9  Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, jag befann mig på den ö som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

E)     Kristus sände ut apostlarna att predika om samma rike som Jesus predikade.


Matt 24:14   Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

F)     Apostlarna gjorde detta.

Apg 8:12   Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.

Apg 20:24-25  Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium. 25 Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för.

Apg 28:23  De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det, och han försökte övertyga dem om Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen.

Apg 28:30-31   I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. 31 Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.

G)    Kristus regerar redan nu i från Davids tron. Detta är alltså inget framtida som skall ske från Jerusalem.

Apg 2:30-36  Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen.* 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre:* Sätt dig på min högra sida,* 35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.*36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias."

1Kor 15:20-28   Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen* av de insomnade. 21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter.* Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.

Heb 1:8   Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.

Läran om ett kommande Guds rike som är vanligt inom pingstkyrkorna har alltså inget bibliskt stöd.
Utan Guds rike är redan här och kommer vara här till de "1000" åren är slut.