Translate

torsdag 27 oktober 2011

Frälsningen är ett Guds verk och inte människans.

I dagen finns en artikel om att 1200 döptes på en helg.

Det låter kanon men frågan är om man har en biblisk modell för dessa dopen och är dessa sant frälsta?
Man blir inte frälst av att be en bön och frågar Jesus in i sitt hjärta utan frälsningen är ett verk av Gud.
Ingen kan bli frälst om han inte blir född av Gud ovanifrån och detta sker inte genom en liten frälsningsbön. Pånyttfödelsen resulterar i ett förvandlat liv och en förändrad livstil där man vänder sig bort i från synden. Jag har sett församlingar i Sverige utan att nämn vilka som växer jätte mycket, men jag ser ingen frukt i dessa "ny omvända"