Translate

fredag 28 oktober 2011

Vad säger lagen?

Expressen  finns i kväll en artikel om en som försökte stjäla ur en barnvagn.
Frågan är är det ok att stjäla eller begå andra synder enligt bibeln?


1.  Har du någonsin gjort dig en egen Gud?
t.ex. dig själv, eller målat dig själv en egen bild av Gud som inte är Bibelns Gud?
Du tjänar andra Gudar.

2. Har du någonsin tillbett något skapat som finns i himlen eller på jorden t.ex. fiskar, fåglar, Maria statyer,
ikoner, idoler eller något annat som är skapat?.
Många ser pastorer som gudsmän och blir därmed avgudadyrkare.
Varje ledare skall prövas utifrån skriften
Du är en avgudadyrkare.

3. Har du någonsin använt Guds namn som en svordom ?
något händer du använder Guds namn.
Varför använder du ett namn som du inte ens tror på?
varför inte säga men Zlatan Ibrahimovic då
eller Buddha då?
Varför använder du Guds namn?
Har du använt Guds namn för dina egna syften till att tjäna pengar eller bygga ett eget ministry eller att bli känd?.
Har du samlat in Pengar i Guds namn utan att du verkligen använder dem för Guds sak som är de fattiga de faderlösa eller änkorna?
Du missbrukar Herren din Guds namn.

 4. Har du var lydig mot dina föräldrar och hedrat dem?.
Eller är du den som alltid är upprorisk mot dina föräldrar?
Du är upprorisk!

5. Bibeln säger att om du blir arg på en broder och ens kallar honom dumhuvud kallar bibeln dig en mördare och du riskerar att hamna i helvetet.
Har du på detta sätt mördat någon?
Eller har du kanske fysiskt mördat någon?
Tagit en abort bara för att du inte ville ha barnet?
Du är en mördare


6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Har du kollat på en kvinna med lusta?
Jesus sade att detta är jämställt med äktenskapsbrott.
har du gift dig med en frånskild?
Har du andligt invaderat dig själv med falska läror så som trosrörelse, liberal teologi, emerging church, new age osv.
Du är en äktenskapsbryterska

7. Har du någonsin stulit?
ens något litet?
Har du laddad ner olagliga torrent filer eller copyright skyddat material?
Du är en tjuv


8. Du skall inte ljuga.
Har du alltid talat 100% sanning ?
Har du talat om för folk sanning om dem?
Har du givit ut det sanna rena evangeliet och inte ett falskt?
Har du lurat pengar från folk genom att tvinga dem att ge tionde eller komma med ena grejen efter den andra för att få in pengar?
Sanningen är att folk skall ge av hjärtat inget annat.
Du är en lögnare

9. Har du sett en fin iphone, dator, tjej ,hus , bil eller what ever som din granne eller någon annan människa har men som du inte har och du tänker i ditt hjärta att det vill jag också ha.
Då har du brutit mot alla tio guds bud tillsammans och du är en syndare I Guds ögon
och kan inte ha gemenskap med honom.
Den som bryter mot ett av buden har brutit mot alla.
Synden skiljer dig från att känna Gud.

10. Vad skall då en stackars syndare som Jag ta mig till?, inte har Jag sökt Gud.
mina synder skiljer mig från honom
Alla är vi i samma sits, fördärvade i våran synd och hur mycket goda gärningar eller hur mycket vi än ber eller läser bibeln så står faktum kvar.
synden skiljer oss i från Gud.
Du säger dig vara vis men i Guds ögon är din "visdom" total dårskap.
Din stolhet får dig att skratta åt detta.
Gud står emot den högmodige.
Det finns ingen ursäkt. Hela universum bevisar Guds Existens och vårat samvete.
ändå förnekade vi honom.
Därför är vi alla utan ursäkt och Guds vredes dom ligger över oss alla.

Vad jag då göra?

Vända om och tro på evangelium.
Jesus har dött för att vi kan få seger över synden som snärjer oss så hårt.
Det som var omöjligt genom oss själva är endast möjligt genom Jesus Kristus.
Bär sådan frukt som hör omvändelsen till.
Ni som stjäl skall sluta med det.
Ni som begår äktenskapsbrott skall sluta med det.
Ni som vill ha vad andra har skall nöja sig med det han har.
Ni som ljuger skall börja tala sanning.
För att kunna följa Jesus måste vi förneka oss själva detta innebär:
1. sluta med att söka makt och ära av folk.
2. sluta söka efter pengar
3. sätta andra före dig själv
4. hata synden av hela ditt hjärta själ och förstånd.
5. älska herren din gud av hela ditt hjärta och förstånd
6. göra för andra vad du vill att de skall göra för dig.

Bara genom tro på Jesus Kristus kan vi bli frälsta från Synden.
Vi blir inte frälsta till ett liv i framgång utan till ett liv där vi fostras och i slutänden vinner det eviga livet.
Det kan innebära döden pga av vad vi tror på det kan innebära lidande och förföljelser.
men vad som garanteras är seger över synden och att för alltid få vara med våran frälsare.

torsdag 27 oktober 2011

Frälsningen är ett Guds verk och inte människans.

I dagen finns en artikel om att 1200 döptes på en helg.

Det låter kanon men frågan är om man har en biblisk modell för dessa dopen och är dessa sant frälsta?
Man blir inte frälst av att be en bön och frågar Jesus in i sitt hjärta utan frälsningen är ett verk av Gud.
Ingen kan bli frälst om han inte blir född av Gud ovanifrån och detta sker inte genom en liten frälsningsbön. Pånyttfödelsen resulterar i ett förvandlat liv och en förändrad livstil där man vänder sig bort i från synden. Jag har sett församlingar i Sverige utan att nämn vilka som växer jätte mycket, men jag ser ingen frukt i dessa "ny omvända"

Krisen i europa

Ekonomin är i turbulens och europa i gunging.


"Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig." - Hebr 13:5

En dag skall alla våra pengar förmultna och vi skall stå inför en helig Gud och göra räkenskap för alla våra gärningar både goda och onda.

I dag lever folk för pengar och sitt egna lilla själviska liv men bibeln säger att vi alla har syndat.
Vi har alla levt själviskt istället för att leva för vår nästa.
Vi har alla brutit mot Guds heliga lag och våra samveten vittnar emot oss.
Gud skickar sina varningar redan i dag att om ni inte omvänder er till honom och tror på honom så kommer han att döma er efter era själviska gärningar.Ingen människan kan tjäna två Gudar och den största avguden i dag är mamon.
Jesus sade: "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.- Matt 6:24


Bibeln kallar alltså mammon en Gud och även om du kallar dig ateist så är sanningen att enligt Guds ord om du älskar pengar så tillber du mammon.
Ett av Guds budord är att du skall inte tjäna andra Gudar.
Gud är helig och gör inget orätt eftersom han är helig och inte kan se på synden eller ta på den så måste han straffa den.
Hans rättvisa kräver ett straff för all orättvisa.
Han sitter i domarsättet fruktansvärt förbittrad på dessa arma syndare, hans hand är redo att när som helst slå i klubban och avge domen då skall Guds vrede skoningslöst drabba alla dem som inte lyder Guds bud och tillber honom.


Vem skall hjälpa stackars mig?
Omvänd dig till Gud och vänd om i från dina synder och vidriga avgudar.


Artiklar i ämnet:
SVD
DN
GP


onsdag 26 oktober 2011

Lev inte för pengar!

"Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig." - Hebr 13:5

En dag skall alla våra pengar förmultna och vi skall stå inför en helig Gud och göra räkenskap för alla våra gärningar både goda och onda.

I dag lever folk för pengar och sitt egna lilla själviska liv men bibeln säger att vi alla har syndat.
Vi har alla levt själviskt istället för att leva för vår nästa.
Vi har alla brutit mot Guds heliga lag och våra samveten vittnar emot oss.
Gud skickar sina varningar redan i dag att om ni inte omvänder er till honom och tror på honom så kommer han att döma er efter era själviska gärningar.
Guds vrede skall skoningslöst drabba alla dem som inte lyder Guds bud och tillber honom.
Omvänd er i från era onda gärningar så skall Gud ge er nåd i rätt tid.


DN
Erevna
3

tisdag 25 oktober 2011

Guds Helighet

A) Bibliskt stöd för att Gud är Helig

"Och Mose sade till Aron: "Detta är vad HERREN har talat: På dem som står mig nära skall jag bevisa mig helig och inför allt folket bevisa mig härlig." Och Aron teg stilla." - 3 Mos 10:3

"Ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Orena er inte genom något av de smådjur som rör sig på jorden." - 3 Mos 11:44

"Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig." - 3 Mos 19:2

" Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig - Upp 15:4

B) Det innebär att inget orätt finns hos honom

 Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. - 5 Mos 32:4

" HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör." - Ps 145:17

"Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt" - Hab 1:13

" Gud är ljus och att inget mörker finns i honom." - 1 Joh 1:5

C) Guds helighet visar sig genom lagen.

"HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. 9 HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. " - Ps 19:8-9

"Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott" - Rom 7:12

D) Gud måste därför straffa alla som gör orätt.

*Adam och Eva

" Till kvinnan sade han: "Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig." Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. " - 1 Mos 3:16-17

- På grund av Evas synd måste varje kvinna lida när hon föder barn inte bara en kvinna utan varje kvinna genom varje generation i tusentals år.

"Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat." - Rom 5:12

- På grund av Adams synd dör alla människor en dag. På grund av Adams synd föds varje människan med en syndanatur.

*Mirjam

När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk - 4 Mos 12:10

- På grund av att Mirjam klagade en enda gång mot Mose så slog Herren henne med spetälska.

* Kora gjorde uppror mot Mose.

Just som han hade sagt detta, rämnade marken under dem. 32 Jorden öppnade sitt gap och uppslukade dem och deras hus, allt Koras folk och alla deras ägodelar. 33 De for levande ner i dödsriket med allt vad de ägde, och jorden täckte över dem. Så utrotades de ur församlingen.  4 Mos 16:31-33

*Gehasi blev girig och fick spetälska inte bara han utan även hans barn och hans efterkomlingar.

nu när Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt?" Så gick Gehasi ut från honom, vit som snö av spetälska. - 2 Kung 5:27

*David låg med Bat Seba och lät hennes man dö för att dölja sin synd.

Varför har du då föraktat HERRENS ord och gjort det som är ont i hans ögon? Hetiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. 10 Så skall nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru till hustru åt dig. 11 Så säger HERREN: Jag skall sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag skall ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han skall ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. 12 Du har gjort sådant i hemlighet, men jag skall låta det ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen."
13 Då sade David till Natan: "Jag har syndat mot HERREN." Natan sade till David: "Så har också HERREN förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. 14 Men eftersom du genom denna handling har kommit HERRENS fiender att förakta honom, måste den son som just har fötts åt dig dö." - 2 Sam 12:9-14

- På grund av denna synd så dödade Gud ett av Davids barn samt att han lät andra män ligga med Davids fruar mitt framför ögonen på David mitt på ljusa dagen.

*Simson 

På grund av simsons synd att låta klippa sitt hår vilket en nasir inte fick göra så utlämnade Gud honom åt filisteérna och de tog ut hans ögon - Dom 16:21

*Ökenvandrarna

1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.* 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.*

8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren.* 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. 12 Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. 13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. - 1 Kor 10:1-13Det finns hur många exempel som helst.

Med allt detta i baktanken borde vi inte frukta Gud?

torsdag 20 oktober 2011

Guds vrede

A) Guds vrede vilar över varje syndare i gamla testamentet.

Då skalv jorden och bävade, bergens grundvalar darrade,
de skakade, ty hans vrede var upptänd.
Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun,
eldsglöd ljungade från honom.
Han sänkte himlen och for ner, mörka moln var under hans fötter.
Han for på keruben och flög, han svävade fram på vindens vingar.
Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom:
mörka vatten, tjocka moln.
Ur glansen framför honom bröt molnen fram
med hagel och klot av eld.
HERREN dundrade i himlen, den Högste lät höra sin röst
med hagel och klot av eld.
Han sköt sina pilar och skingrade dem,
med blixtar i mängd förvirrade han dem.
 Vattnens bäddar kom i dagen, jordens grundvalar blev synliga
för din näpst, HERRE, för din vredes stormvind.
Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig,
han drog mig upp ur de stora vattnen.
 Han räddade mig från min starke fiende,
från dem som hatade mig, ty de var starkare än jag.
-Ps 18:7-18

Utgjut din vrede över dem, låt din vredesglöd hinna upp dem
ps 69:25

Människors vrede skall då bli dig till pris,
vad som finns kvar av vrede skall du ikläda dig
ps 76:11

Främmande kvinnors mun är en djup grop,
den HERREN är vred på faller i den
Ords 22:14

Jag skall förgöra människor och djur,
jag skall förgöra fåglarna under himlen och fiskarna i havet
och de som blir andra till fall, tillsammans med de ogudaktiga,
ja, jag skall utrota människorna från jordens yta,
säger HERREN.
Sef 1:3

Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet,
ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet,
sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade
på HERRENS vredes dag
Sef 2:3

HERREN är en nitälskande Gud och en hämnare.
HERREN tar hämnd och vredgas, HERREN tar hämnd på sina ovänner,
han har vrede i förvar åt sina fiender.
HERREN är sen till vrede men stor i kraft,
han låter ingen gå ostraffad
Nah 1:2-3

Varför klagar en människa här i livet,
när hon straffas för sin synd?
Klag 3:39

All deras ondska finns i Gilgal, det var där jag fick hat till dem.
För deras onda gärningars skull skall jag driva ut dem ur mitt hus.
Jag skall inte längre bevisa dem kärlek,
alla deras furstar är upproriska.
Hos 9:15

B) Gud är vred varje dag

Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.
Ps 7:12

C) Guds vrede vilar över syndaren även i nya testamentet (nutiden) 

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom
Joh 3:36

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen
Rom 1:18


Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen?
Luk 3:7


Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.
Upp 19:15


I flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.  Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt
2 Thess 1:8-9


Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?
Rom 9:22


Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.
Rom 11:22


D) Gud hatar inte bara synden utan även syndaren.

Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos dig.
De övermodiga består inte inför dina ögon,
du hatar alla ogärningsmän.
Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska.
Ps 5:6-7

HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld,
dem hatar hans själ.
Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,
en glödhet vind är den kalk de får dricka.
Ps 11:5-6

Skulle jag inte hata dem som hatar dig, HERRE?
Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot?
Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit.
Ps 139:21-22

HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade
Ords 16:5

Ni skall inte följa sederna hos de folk som jag driver undan för er, ty just därför att de handlat så som de har gjort, avskyr jag dem.
3 Mos 20:23

All deras ondska finns i Gilgal, det var där jag fick hat till dem. 
För deras onda gärningars skull skall jag driva ut dem ur mitt hus.
Jag skall inte längre bevisa dem kärlek,
alla deras furstar är upproriska.
Hos 9:15

Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig
5 mos 18:12

För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt.
5 mos 25:16

Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk,
och han avskydde sin arvedel.
Ps 106:40

Ty HERREN avskyr den som är falsk,
men han är förtrogen med de rättrådiga.
Ords 3:32

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig
är båda styggelser för HERREN.
Ords 17:15

E) Samma sak gäller under nya testamnetets tid


Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag
Rom 9:13

Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse.
1kor 16:22

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.
Jak 4:4

 Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga,
och hans öron är öppna för deras böner.
Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.
1 Petr 3:12

Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.
Upp 14:9-11


F) En predikan av charles Wesley om Guds vrede.


Charles Wesley- Earthquakes are set forth by the inspired writers as God’s proper judicial act, or the punishment of sin.

Then the earth shook and trembled;
The foundations of the hills also quaked and were shaken,
Because He was angry. (Psalm 18:7).

So also the Prophet Isaiah:

I will punish the world for its evil…
And will lay low the haughtiness of the terrible.
Therefore I will shake the heavens,
And the earth will move out of her place,
In the wrath of the LORD of hosts
And in the day of His fierce anger. (Isaiah 13:11, 13).

And again,

You will be punished by the LORD of hosts
With thunder and earthquake and great noise. (Isaiah 29:6).

We cannot conceive that the universe would have been disturbed by these furious accidents before sin. Therefore reason, as well as faith, sufficiently assures us that such disasters must be the punishment of sin, and the effect of that curse which was brought upon the earth by the original transgression.


Judgment and repentance

Nothing can be so affecting as this judgment of earthquakes when it comes unexpectedly as a thief in the night, when there is no time to flee, or method to escape, or possibility to resist; when no sanctuary or refuge remains, when the earth opens suddenly, and becomes the grave of whole families, streets, and cities.

There is only the difference of a few hours or minutes between a famous city and none at all!

When God makes the mountains tremble, and the earth shake, shall not our hearts be moved? “‘Do you not fear Me?’ says the LORD. ‘Will you not tremble at My presence?’” (Jeremiah 5:22).

Will you not fear Him who can thus suddenly turn a fruitful land into a barren wilderness; an amazing spectacle of desolation and ruin?

O that His fear might this moment fall upon all you who hear these words; constraining every one of you to cry out, “My flesh trembles for fear of You, and I am afraid of Your judgments” (Psalm 119:120).

Repent, and bring forth fruits meet for repentance; let us break off our sins this moment.

“‘Now, therefore,’ says the LORD” — who is not willing any should perish:

“Turn to Me with all your heart,
With fasting, with weeping, and with mourning.”

So rend your heart, and not your garments;
Return to the LORD your God,
For He is gracious and merciful,
Slow to anger, and of great kindness;
And He relents from doing harm.
Who knows if He will turn and relent,
And leave a blessing behind Him? (Joel 2:12-14)


Will you heed the warning?

God waits to see what effect His warnings will have. He has no pleasure in the death of him who dies.

God warns you of the approaching judgment, that you may take warning, and escape it by timely repentance. He lifts up his hand and shakes it over you, that you may see it and prevent the final stroke.

He tells you, “Now is the axe laid unto the root of the trees” (Matthew 3:10).

Therefore repent; bring forth good fruit; and you shall not be hewn down, and cast into the fire. O do not despise the riches of His mercy, but let it lead you to repentance!

How slow is the Lord to anger! How unwilling to punish! By what leisurely steps does He come to take vengeance! How many lighter afflictions before the final blow!

If we provoke Him to lay waste our earth, and turn it upside down, and overthrow us, as He overthrew Sodom and Gomorrah, shall we not have procured this unto ourselves? If we perish at last, we perish without excuse; for what could have been done more to save us?

Yes, you have now another call to repentance, another offer of mercy. In the name of the Lord Jesus, I warn you once more, as a watchman over the house of Israel, to flee from the wrath to come!

The Lord was in the earthquake, and He put a solemn question to thy conscience: “Are you ready to die?” “Is your peace made with God?”

If the earth just now were to open its mouth and swallow you up, what would become of you? Where would you be?


Repent and believe the gospel

Believe on the Lord Jesus, and you shall yet be saved. Confess with a broken heart your unbelief; your having rejected, or not accepted, Jesus Christ as your only Savior.

Until you repent of your unbelief, all your good desires and promises are vain, and will pass away as a morning cloud. The vows which you make in a time of trouble, you will forget and break as soon as the trouble is over and the danger past.

But if you repent and believe, then you are justified by faith. You will have peace with God, and will rejoice in hope of His glorious appearing.

He who believes has the earnest of heaven in his heart; he has love stronger than death. Death to a believer has lost its sting. Therefore he will “not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea” (Psalm 46:2).

For he knows in whom he has believed; and that “neither life nor death shall be able to separate him from the love of God which is in Christ Jesus his Lord.”

Come, then, to the Author and Finisher of faith, confessing your sins, and the root of all — your unbelief — so that He can forgive your sins and cleanse you from all unrighteousness. Come to the Friend of sinners, and he will give you pardon! Enter into the rock, the ark, the city of refuge!

He has spared you for this very thing; that your eyes might see His salvation. Whatever judgments are yet to come, those who call on the name of the Lord Jesus shall be delivered.

Call upon Him now. Your life, you soul, is at stake! Cry mightily unto Him, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”Jaktlund håller inte med

onsdag 19 oktober 2011

Människans syndfullhet

A) Människan är en fallen och syndfull varelse vi har alla brytit mot Guds budord och om vi skulle visa dina tankar på en storbildskärm just nu så skulle dina närsta vänner säga "usch, vilken hemsk människa"

1 mos 6:5 "Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda."

1 mos 8:21 "hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen"

4 mos 15:39 "och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet."

1 kung 8:46 "Om de syndar mot dig - och det finns ingen människa som inte syndar - och du blir vred på dem
och ger dem i fiendens våld och man tar dem till fångar och för bort dem till fiendens land, långt bort eller nära"

Job 15:14-16 "Vad är en människa, att hon skulle vara ren, att en av kvinna född skulle vara rättfärdig? Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena, hur mycket mindre då den som är avskyvärd och fördärvad, en människa som dricker orättfärdighet som vatten!"

Ps 14:1-3 "För sångmästaren, av David. Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker  Gud. Men alla hava de avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda"

Ps 51:5 "Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig"

Ps 94:11 "HERREN känner människornas tankar, han vet att de är tomhet."

Ps 130:3 "Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?"

Ords 20:9 "Vem kan säga: "Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd"?"

Pred 8:11 "Därför att domen inte genast fälls över det onda, styrks människors barn att göra det som är ont"

Jes 6:5 "Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot."

Jes 53:6 "Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg"

Jes 64:6 "Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. " -

Jer 10:14 "Alla människor står då som dårar, utan förstånd."

Jer 13:23 "Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont."

Jer 17:9 "Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?"

"Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom." - Matt 7:11

"Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser."- Matt 15:19

"Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud." - Mark 10:18

"Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen" - Rom 1:18

"Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag." - Rom 2:16

"Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon." - Rom 3:9-18

"Alla har syndat och saknar härligheten från Gud" - Rom 3:23

"Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat." - Rom 5:12

"Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. " Rom 7:18-20

"Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller." - Rom 8:7

"En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne" - 1 kor 2:14

"inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud." - 2 Kor3:5

"Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra." -Ef 2:2-3

"I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog." Ef 4:17-19

"och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär." - 1 Tim 6:5

"Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet." 2 Tim 3:8

"Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. " - Jak 2:10

"Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp." - Jak 3:2

"Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift." - Jak 3:8

"De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå." Upp 9:20

"De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran." Upp 16:9

B)    Människan kan eller vill inte på egen hand vända sig mot Gud


1 kor 2:14 "En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne"

Rom 3:11 ingen finns som söker Gud.

Joh 6:44  Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom

Joh 3:19-20 ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.

Joh 7:7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda.

C)   Människan hatar Gud


Joh 7:7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda.

Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er

Joh 15:25  De har hatat mig utan anledning

Rom 1:30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar

D) Människan är fientlig mot Gud


Rom 5:10 medan vi var Guds fiender

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

1
2

tisdag 18 oktober 2011

Guds rike

3.      Guds rike

läran om att Jesus skall komma tillbaka för att etablera ett tusenårigt fredsrike är inte bibliskt utan Jesus sade hela tiden att hans rike redan är här.

A) Kristus annonserade att riket nu har kommit

Matt 4:17  Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, ty himmelriket är nu här.

Matt 11:11-12   Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre* i himmelriket är större än han. 12 Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.

Matt 12:28   Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.

Mat 16:18-19   Jag säger dig: Du är Petrus*, och på denna klippa* skall jag bygga min församling, och helvetets* portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar* Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.

B)     Om Kristus verkligen hade erbjudit ett fysiskt rike så hade judarna accepterat honom.

Joh 6:15   Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.

C)  Kristus och apostlarna talade om att riket är andligt och i mitt ibland oss och att man inte kan se det med ögonen. 


Luk 17:20-21  Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.

Joh 18:36-37  Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." 37 Pilatus sade: "Du är alltså en konung?" Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

D)    Församlingen i dag är riket och de troende är medlemmar av riket.

Mark 9:1   Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.

- Eftersom de som levde då skulle se Guds rike komma kan det alltså inte finns något framtida tusenårsrike.

1Kor 4:20  Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.

Kol 1:13   Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

Upp 1:5-6  och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod 6 och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Upp 1:9  Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, jag befann mig på den ö som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

E)     Kristus sände ut apostlarna att predika om samma rike som Jesus predikade.


Matt 24:14   Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

F)     Apostlarna gjorde detta.

Apg 8:12   Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.

Apg 20:24-25  Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium. 25 Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för.

Apg 28:23  De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det, och han försökte övertyga dem om Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen.

Apg 28:30-31   I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. 31 Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.

G)    Kristus regerar redan nu i från Davids tron. Detta är alltså inget framtida som skall ske från Jerusalem.

Apg 2:30-36  Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen.* 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre:* Sätt dig på min högra sida,* 35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.*36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias."

1Kor 15:20-28   Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen* av de insomnade. 21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter.* Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.

Heb 1:8   Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.

Läran om ett kommande Guds rike som är vanligt inom pingstkyrkorna har alltså inget bibliskt stöd.
Utan Guds rike är redan här och kommer vara här till de "1000" åren är slut.