Translate

fredag 30 december 2011

Framtida hot - Frukta lammets vrede

I dag kan vi läsa om framtida hot. DN
Jag tycker personligen att detta är väldigt intressant för innan drevs jag av en rädsla över detta.
I känner jag ingen oro för jag vet vad bibeln säger.

Bibeln säger följande:

Gud råder över hela skapelsens processer (1 Mos 8:22; Ps 104:5-10; Ps 104:13-14; Ps
104:19-20; Mark 4:39)
Gud sänder olyckor/katastrofer (1 Mos 7; 2 Kung 8:1; Job 1:11-12, 21-22; 2:3, 10; Job
12:9-10; 42:11; Amos 3:6; Amos 4:10; Jes 31:2; 45:7; Mika 1:12)

Guden som har skapat oss har allt under kontroll och sitter på tronen och råder över allt.
Orsaken till katastrofer och olyckor som verkar "slumpmässiga" är att vi vägrar att vända om och tro på honom.
Jesus sade: "Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de.

Varför skall vi omvända oss ?
Vad är problemet?

Gud har skapat oss och hans synliga väsen och attribut finns nerlagt i hela skapelsen.
Det är bara att studera himlarna, stjärnorna, solen som är på perfekt avstånd i från jorden,
Djuren, spermier som producerar barn. träden, fåglarna. Ja, allt har han skapat.
I stället för att prisa honom och ge honom äran har vi vänt honom ryggen och bytt ut honom som Gud till massa andra saker som vi förtröstar på i stället som inte är gudar.
I stället för att söka honom och leva heligt efter hans bud så förnekar vi honom.
Vi är: " De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja.  De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa." - Rom 1:29-31

Därför är var och en syndare vi har alla syndat och var och en av oss är under hans dom och hans vrede.
Vi skall alla en dag stå framför våran skapare och redogöra för våra gärningar.
Allt skall bli avslöjat, ja, till och med dina innersta hemligheter som ingen annan än Gud ser.
Ja, han ser dem för han är skaparen och vet allt.
På domens dag skall var och en få sin rättvisa dom och Guds vrede skall drabba var och en som gör det onda och förkastar honom.

Ja, sanningen är att han redan idag är fruktansvärt arg och förbittrad om det inte vore för hans välvilja och godhet hade han förintat dig redan, men Gud har tålamod med vredens kärl.Därmed är Gud fruktansvärt arg på syndaren varje dag. (Ps 7:12) Han kommer en dag att kräva rättvisa mot var och en som har lagrat upp vrede åt sig själv. Han sitter med boken som innehåller alla våra livs gärningar i handen redo att döma var och en. Rättvisan är redan trött på dina onda gärningar och skriker efter en snabb dom. Himlarna är orena av dina synder Stjärnorna har blivit orenade och är trötta på att lysa över dig om natten. Rök stiger upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun, eldsglöd ljungar från honom.  (2 Sam 22:9) Mörka moln är under hans fötter (2 Sam 22:10) Hans illska är tänd till maximum. Framför honom far flammande klot av eld fram (2 Sam 22:13) Hans vredesglöd är på väg att hinna i fatt dig. (Ps 69:25) Ja, hans vrede mot dig är så stark att klipporna förtäras av elden och klipporna är redo att falla över dig. (Nah1:6) Han har vrede i förvar och väntar på att när som helst utgjuta sin vrede över dig. I flammande eld skall han straffa var och en som förnekar evangelium. (2 Thess 1:8) Ty det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer.(Hebr 10:31)


Helvetets grop är uppvärmad till maximum och redo att sluka dig. Svavlet är redo att fräta sönder dig. Du är som en blind lindansare på en skör tråd. Under dig har du helvetsgropen och Guds vrede och när som helst kan den sköra tråden gå av och då faller du in i gropen. Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där för vi är ju av naturen vredens barn (Ef 2:3) Vi är vredens kärl redo att förstöras (Rom 9:22)De har alla blivit värdelösa (Rom 3:12, ESV) Du är så avskyvärd och fördärvad(Job 15:15) att du förtjänar att hamna i helvetsgropen. I helvetetsgropen kommer varje syndare att plågas för sina synder och röken kommer nå upp till Gud och änglarna i evigheters evigheter. Din plåga kommer att vara så stark att du kommer att ropa efter lite svalkande vatten för att svalka din tunga som är full av både svavel och eld. (Luk 16:24).


På den dagen när vreden drabbar finns det ingen mera nåd och ingen andra chans. Folk kommer att ropa efter hjälp men Gud kommer att stänga sina öron. Ty i dag är frälsningens dag (2 Kor 6:2) Ni vet inget om morgon dagen ni är som rök som finns en liten stund. Om Herren vill får ni leva även i morgon. (Jak 4:14-15) Hur skall vi komma undan detta elände? Bara nåd i från Gud kan rädda oss.

.
Är du redo att möta din skapare?
Är du redo att stå till svars för alla dina synder?
Du vet inget om morgon dagen. Om Gud vill får du leva även i morgon om han väljer att i stället visa sin vrede mot dig så kommer domen hastigt.
Hans vrede skall plåga dig och pina dig och du kommer att bli straffad för att du inte tillbad honom.

Det finns hopp. Gud sände Jesus för att tillfredställa sin vrede och var och en som tror på honom blir förlåtna och kommer inte under vredesdomen.
Vänd om i från dina synder och tro på honom.

torsdag 29 december 2011

Kristuskirkke i Danmark.

Här om dagen fick jag ett e-mail i från Kristuskirkke i Danmark.
Deras lokala tidning Viborgs folkblad hade sett deras skylt på huset och velat göra en intervju med deras Äldste broder.
De samlas alltså i hemmen och driver gudstjänst där men när de satte en skylt på huset att deras kyrka ligger där hörde alltså tidningen av sig.
Allt som Mortensen sade kom inte med i tidningen men ändå en bra bild av evangelium finns med och den har dagligen 20.000 läsare.
De har nyligen översatt artikeln till engelska och jag klistrar in den här:


Christ Church on Gyvelvej

A “new” church in Bjerringbro has a worship service every Sunday in the home of Henrik Mortensen on Gyvelvej.
Every Sunday about 25 people gather together to worship in Christ Church on 1 Gyvelvej in Bjerringbro. The independent church has existed for two years, but only recently the official sign was put up at the address, where Henrik Mortensen also lives.
“As long as we are not more people, we can stay here. But if we get to 50 people every Sunday, we must find a bigger place,” he says.
From day to day, Henrik teaches history and Classical Studies at Bjerringbro high school, but he is happy to open his home for the weekly services in the church. Henrik Mortensen is cofounder of the congregation and one of the most frequent speakers behind the movable pulpit. “We set up the chair and the pulpit in the living room. Most often I preach, but there are two others who also preach regularly”, he says.
In the church there is no need for either altar or baptismal font. “We have just had a wedding ceremony, but then we borrowed the premises. But no, we have no need for a baptismal font, because we don't baptise the children,” he explains.

Man is a sinner

Christ Church is a Reformed Baptist Church, where the most important thing is preaching the Word of God. “Our central message is that man is a sinner. We are guilty before God, because we have broken his commandments. God is absolutely righteous; therefore he is going to punish our sins. And God punished Jesus in our place. Jesus died for our sins,” Henrik Mortensen explains and continues: “We believe that there is only one God and that Jesus is the only way to God. Therefore Allah is an idol. We believe that the Bible is the Word of God and we take the word of God seriously. We worship God in the way he has determined – the one described in the Bible”.
Therefore Henrik Mortensen also doesn't think that all are automatically born as God's children: “You can become God's child by turning from your sins and trust in Jesus. We do not become God's children by being baptised. We instead believe in disciple-baptism.

Not show-business

Henrik Mortensen in some ways compares Christ Church to the Danish State Church 500 years ago. “God's Word is the most important. Without the preaching of the Word, the church will die. A worship service is not entertainment; we have no dancing or theatre. If so, the church gets to look like the world outside, where you can visit the cinema instead,” he says, and refers to the Bible: “The second commandment says that you shall not make any graven image of God. That means you are not to worship God in a way you yourself invent, but you are to do what it says in the Bible.”
The founders of Christ Church have earlier been associated with other independent churches and Henrik Mortensen is happy that it has been possible to establish a faithful congregation in Bjerringbro. “We also have members coming from some distance away. I have been Reformed Baptist for many years, but I attended Lutheran Mission independent church in Randers, because there was no church for Reformed Baptists earlier.
There is no ambition in the church of acquiring a certain number of members. Rather the ambition is to offer the message of the gospel to people. “Without God man is lost. But all is welcome in our church also if they are not Christians. When we receive guests we rejoice at the opportunity to tell the gospel. Also if only once. The Word must be sown before it can get out.”

torsdag 22 december 2011

Insändare till tidningen dagen.

Förra veckan skrev jag en insändare till den "kristna" tidningen Dagen. Men den kom aldrig med så nu kopierar jag in den här i stället:

Predika Guds evangelium!


I dagens svenska kristenhet pågår vilda debatter om den ena saken efter den andra.
Debatter om katolska kyrkan, debatter om pingströrelsens utveckling samt debatter om helvetet.
Men det viktigaste talas det inte mycket om. I dagens kyrkor hör man knappt Guds evangelium predikas. 
Det som förr hördes i från talarstolarna hörs knappt längre.
Det har bytts ut mot metoder och allmänna betraktelser.
Vad är det jag tänker på?  - Jo, Guds evangelium.

När man studerar skriften så ser man att Jesus använde lagen när han evangeliserade.
Därmed stötte han bort många. Talet om lagen och att man måste dö i från sig själv blev för mycket för folket de anklagade honom för "hårda tal" och gick sin väg.
Korset och evangelium har aldrig varit något populärt och när man presenterar det på ett korrekt sätt.
Vi ser gång på gång hur Jesus använde tio Guds bud vid evangelisationen ändå hör du aldrig detta i dagens kyrkor. Man citerar i stället matt 7:1 fritt utan att läsa vers 5 ur kontexten.

Om man tar bara en text ut skriften så ser vi lagen. Ta till exempel bergspredikan där Jesus använder flera budord:
- Mord, det sjätte budordet (Matt 5:2-14
- Äktenskapsbrott det sjunde budordet (Matt 5:27-32)
- Eder och lögner, det nionde och tionde budordet (Matt 5:33-37)

Studera hur Jesus bemöter människor. Många gånger kommer ni att upptäcka hur han använder lagen.

Vi kan även se i Paulus liv hur han använde lagen utifrån Romarbrevet kapitel 1-3

- Första, andra och fjärde budordet (Rom 1:20-25)
- Det sjunde budordet (Rom 1:26)
- Femte, sjätte, nionde och tionde budordet (Rom 1:29-31)
- Åttonde budordet (Rom 3:21)
- Det sjunde budordet (Rom 3:22)
- Det tredje budordet (Rom 3:24)

En annan sak som ingår i evangelium är talet om en kommande dom.
Bibeln är full av bibel versar om att en dag skall människan stå framför Gud och dömas efter sina gärningar ändå hör man nästan aldrig i dag en predikan om den kommande domen.
Vi kan se hur Paulus talade om den kommande domen när han stod framför Felix (Apg 24:25).
Vi kan även se hur detta nämns frekvent i skriften (Pred 12:14; Rom 14:10,12; 2 Kor 5:10; Hebr 9:27; Upp 20:11-15 m. fl)

Detta tal om lagen för att överbevisa syndaren om sitt behov av frälsning samt om den kommande domen har nästan helt försvunnit och ersatts med mänskliga metoder för att försöka anpassa evangelium till svensken.
Det är därför 80-90% av alla som ber en bön inte bevaras i tron för evangelium har inte förkunnats för dem. Det är ett korslöst evangelium!

Om inte folk ställs inför evangelium och hur syndiga vi faktiskt är hur skall man då inse sitt behov av frälsning?
Hur skall nåden kunna bli nåd om man inte har sett allvaret man befinner sig i?
Om man inte ser den kommande domen hur skall man då kunna söka räddning?

Det var som John Bunyan skrev i sin bok kristens resa när Kristen bodde i staden undergång och hörde om domen det var då han försökte fly och finna räddning.
På samma sätt är det i dag om vi försummar evangelium för massor av metoder och sätt att försöka finna församlingstillväxt så är vi helt fel ute.
Vi inser inte att vi är redan under domen som icke kristna och därmed söker vi inte heller frälsning.
Det enda som ger sann tillväxt är att återgå till evangelium och till vad Jesus, Paulus och de gamla väckelsepredikanterna predikade:  lagen och domen!. Då blir nåden stor och sanna omvändelser sker.

onsdag 14 december 2011

Hur mycket känner du Gud?

                                  Lyssna det här hjärtkrossande budskapet av Paul Washer:

tisdag 6 december 2011

Lär biblen att det finns ett helvete samt en kommande dom?

Frälsaren i hultsfred tycks vara ännu en falsk profet. DN.


I dag är det populärt att säga "Om Gud nu är så kärleksfull varför skulle han då kasta folk i helvetet? Men bibeln lär faktiskt ut att Gud kommer döma var och en efter sina gärningar och kommer skoningslöst att kasta alla onda syndare i helvetet. Faktum är att Jesus predikade väldigt mycket om helvetet.


A) Bibeln talar om en kommande dom


Pred 12:14 "Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, 
med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont."


Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas

Rom 14:10,12  Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. ;  Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud

2 Kor 5:10  Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Upp 20:11-15 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

B) Bibeln talar om ett helvete

Upp 21:8  Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

Mark 9:43-49 Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna,* till elden som aldrig släcks.* 45 Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. 47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, 48 där deras mask inte dör och elden inte släcks. 49 Ty var och en skall saltas med eld.

Matt 5:29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.

Upp 14:9-11  "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.

C) Detta sker på grund av Guds helighet
Eftersom Gud är helig kan han inte stå ut med det som inte är heligt. Gud måste straffa allt som är syndigt precis som vilken rättvis domare som helst. Gud är inte korrumperad.

Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt" - Hab 1:13

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN. - Ords 17:15

D) Vi förtjänar alla helvetet

Rom 3:10-12 Ingen rättfärdig finns, inte en enda,* 11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.* 12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.*

Joh 3:36  Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Vi har som människor brytit mot varje lag som Gud har gett oss vi har aktivt gjort uppror mot honom och hans lag och vi hatar honom aktivt och söker honom inte. Ingen av oss ville komma till honom för då skulle våra onda gärningar bli avslöjade.
" Därför att domen inte genast fälls över det onda, styrks människors barn att göra det som är ont"  - Pred 8:11
"Därför är också människornas hjärtan fulla av ondska" - Pred 9:3

Guds helighet kräver en rättvisa över synden precis som vilken domare som helst är förpliktigad att fälla varje person som bryter mot Sveriges rikes lagbok. Guds vrede vilar aktivt över alla syndare och eftersom han är fruktansvärt förbittrad och arg på dem så kan han när som helst kasta varje vidrig syndare i helvetet. Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där. Gud är inte förpliktigad på något sätt och rädda någon ur helvetets gropp.

Rom 5:7-10 Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

E) Nåd finns hos Jesus Kristus genom tron allena, vi står inte för gärningslära.

Joh 5.24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.

Vänd om till Herren vänd er bort från era onda gärningar och tro på Jesus Kristus så skall han förlåta era synder och ni skall få nåd och kraft att motstå synden!

lördag 26 november 2011

Guds rättvisa i att döma syndaren

Ännu en kidnappning och ännu en synd.
DN

Visst är det hemskt när folk försöker få ut pengar på detta sättet frågan är hur mycket bättre är vi?
Gud gav oss en lag att följa och var och en av oss har brytit mot den.
Vi som fördömer andras handlande tillber oss själva och våran egna moral.
Vi är själviska, råa, skvalleraktiga, kärlekslösa, fientliga mot Gud, vi ljuger och stjäl.
Vi är giriga och vi lustar efter att tillfredställa våra egna begär.

På domens dag skall vi alla stå inför en helig Gud.
Då skall var och en få vad han förtjänar.
Det är helt rätt av Gud att döma varje syndare som har brytit mot hans lag.
Om det ens är ett enda bud eller en enda lag så kommer man att få det straff man förtjänar.
På den dagen skall varje mun stoppas (Rom 3:19)
Ingen skall längre kunna skryta om sina egna verk utan allt skall avslöjas.
De som har tagit äran åt sig själva i stället för att ge den åt Gud skall få vad de förtjänar.
Hitler skall få vad han förtjänar.
Kidnapparna i Mali skall få vad de förtjänar
Och den vanliga "svensson" skall få vad han förtjänar.

Gud kommer att stoppa var och en från att skryta om sig själv och dess goda gärningar.
Gud kommer att stoppa varje undanflykt.
Allt skall avslöjas till och med de mest dolda tankarna kommer att skrikas ut på taket.
Ingen kommer att komma undan utan Gud vet precis allt.
Rättvisa skall skipas och ingen kommer undan.
Man kanske kommer undan i denna världen men när vi en dag står framför Gud kommer ingen undan.

Gud sitter just nu i himlen och skriver i sin bok varje tanke både ond och god som du har.
Han förbereder sig för domens dag.
Han är arg och förbittrad på dina vidriga synder.
Han skall inte skona någon av dessa syndare utan var och en skall få sitt straff.
Allt i från den fattige till den rike.
Allt i från den mest kända till den mest nobody som finns.
Ingen kommer undan.

Gud visar som godhet varje dag mot oss syndare.
Trots att han när som helst kan dra undan sin godhet och låta och möta hans rättvisa så lever en del kvar och kommer så att göra ett tag till.
Gud låter sin sol gå upp över både goda och onda.
Dock lyser solen motvilligt mot dig och luften är trött på dig.

Ända utvägen är att tro på honom och vända sig till honom och bort i från sina synder så skall han på domens dag klubba dig som frikänd.
Jesus dog i vårt ställe. Han som var utan synd blev synd för att var och en som tror på honom inte skall stå där med skam.

torsdag 24 november 2011

Flame - Limelight

En del väljer att predika evangelium genom musiken.
Rätt eller fel? inte vet jag. Evangelium blir i allafall predikat.

Flame blev frälst på Paul Washer shocking youth message som finns att höra här.
Han var en av dem som satt i publiken som senare blev pånyttfödd.
Han berättar om det i sången "give us the truth pt2"
Här kommer sången "Limelight" Som har mer bibliska texter än de flesta av dagens kyrkor i Sverige.
[Verse One]
Racism, rape victims, priest and sodomy
Street people perishing from street theology
Unlearned ministers criticize seminary
While without a vision people perish there's no visionary
First class, second class, third class citizens
First Adam sinned then all became sinner men
Sweet like cinnamon for those who've been redeemed
And sour like lemons for those who have not been redeemed
Guns cocked in politics tell me truth is relative
We live in a time better to receive than to give
Videos are raising kids, lose your life over them rims
Little homies 13 smoking them Virginia Slims
Look at the poverty, taxes are robbin' me
Jesus come father me, Honestly God there's gotta be
Some type of dodging the internet and its pornography
Callin' my Savior, my Lord, who's offering me comradery

[Hook]
When truth hits the block the block should respond like
"Who is Christ?" let's place Him in the Lime Light
Forget later 'cause now dirty the times right
The time is now the time is now

[Verse Two]
Horoscopes, palm readers, psychics, and astrologists
Liken themselves to havin' knowledge yet it's obvious
Post-modernism is taught in these secular colleges
Science and evolution are tryin' to find the solution
Denyin' the crucifixion, denyin' the resurrection
Denyin' the second comin', they'll die in their destitution
Picture blood drip from His pores hematidrosis
Jesus is God even demons know this
The winds and the waves even they obey yo
Death and the grave even they obey yo
Picture Him dressed in a robe dipped in blood
Eyes like blazin' fire and equipped with love
Ridin' a white horse with many crowns on His head
He's comin' back already resurrected from dead
Now as we partake of the Bread, think of the blood He shed
Picture the Passover the wonderful things that He did

[Hook]

[Verse Three]
According to the Scriptures concerning the day of judgement
A hush will reign and every secret made public
A just God will justify and bring justice
Either the gnashing of teeth but Jesus people will love it
And when you study them Scriptures sin and death are the effects of the Fall
And each aspect is affectin' us all
So while God's looking down we look up and we laugh
But humanity's standing under the cup of His wrath
Since we seem to be so in love with reality shows
Then why is no one open to see what reality shows
Plus it's hard for me to even see the faith of atheists
Who believe we evolved from apes, in place of His Sacredness
Plus without Christ we're a guaranteed casualty
'Cause instead of watchin' our life we'd rather watch our calories
I know the truth will irritate like an allergy
I'm just tryin' to open up hopin' to show you reality

[Hook]

DN

lördag 19 november 2011

Brand i tunnelbana - En dag brand i helvetet

I dagstidningar DN Dagen SvD  i dag läser vi om en olycka som skedde i Stockholms tunnelbanor.
Detta får oss absolut att tänka på livet efter döden.
Hebr 9:27 gör det klart att en skall skall vi alla dö och sedan kommer domen.
Då skall Gud visa sin rättvisa och ge var och en efter sina gärningar.
Fattig och rik, student eller advokat, dum eller smart, narkoman eller polis, svensk eller indier,
cyklist eller baptist. Ja, var och en av oss skal stå inför Gud och redogöra för våra gärningar.
Framför Gud kommer Hitler att stå och redogöra för alla de liv som han dräpte under 2:a världskriget.
Framför Gud skall Khadaffi stå och redogöra för varje människa som han har dödat.
Framför Gud skall varje korrumperad politiker stå och redogöra för sina liv.
Framför Gud skall varje "Svensson" stå och redogöra för varje gång de svor, varje gång de klagade på något i Guds skapelse, varje gång de talade en lögn, varje gång de sökte sitt eget i stället för Gud.
Framför Gud skall varje baptist stå och redogöra för sitt liv och sina gärningar.
Vi kommer att ha massor av vittnen runt omkring oss.
Wesley kommer vara där, Whitefield, Calvin och massor av andra.
Våra stackars ynkliga liv som inte är någonting jämför med dem skall läsas upp framför tronen. 

På denna dagen skall Gud visa sin rättvisa mot var och en och ingen slipper undan.
Inte ens den "minsta" synden skall slippa undan.
Eva syndade mot Gud i världen skapelse och på grund av den synden får varje kvinna lida varje gång de föder barn.
Hur mycket värre skall de inte bli för oss som syndar många gånger per dag?
Vi tillber oss själva. Gud är vi upproriska mot. Vi är själviska, Vi älskar pengar och tillber Mammon.
Vi svär och ljuger, vi förtalar och skvallrar.
Oj du arma syndare du har allt att frukta.
Guds kärlek kommer att förvandlas till Guds vrede.
På den dagen finns det ingen mer nåd och ingen återvändo.
Den sista chansen är förbrukad och bara straff väntar.
Mörka moln kommer att fylla domsalen ur Guds näsa kommer rök och blixtrar kommer från hans tron.
Syndaren skall få sitt straff som de förtjänar.
Hans allmäna nåd mot syndaren är borta
Solen går inte längre upp över både goda och onda utan nu skall rättvisan komma.
Ja, den kunde ha kommit redan i dag i Stockholm
När denna branden bröt ut kunde många ha hamnat framför domaren redan.
Anledningen till att det inte skedde var att Gud visar sin godhet än i dag och befaller var och en av er att omvända er till Gud.
Gud håller dig redan nu över helvetsgropen och du är som en liten spindel som hänger löst i nätet.
Elden blir varmare och varmare ju länge ditt liv går
När som helst kan han dra undan sin hand och då kommer rättvisan att visas mot dig som har syndat mot honom och du faller rakt ner i gropen.
Gud sitter just nu i himlen och förbereder domen.
Han vet precis vad vårat liv innehåller och han är arg och förbittrad på syndarna.
Han är inte skyldig att låta oss leva längre.
Solen och månen är trött på att lysa för dig.
Vinden är trött på att ge dig luft.
För allt som vi gör att att smutsa ner hans skapelse med våra vidriga gärningar.
Därför skall var och en som läser detta frukta honom och omvända sig till honom.
För när som helst kan han välja att ta bort handen och då kommer domen över ditt liv.
Dom över varje förbannelse som du har uttalat mot Honom.
Dom över att du har förtryck honom och varit upprorisk mot honom.
Dom över du ljugit och förtalat.
Dom över allt skvaller och klagande.
Dom över alla dessa mord och aborter.
Dom över alla dessa vredesutbrott och vilda fester.
Dom över all själviskhet.
Domen kommer är du redo att möta Gud?


fredag 11 november 2011

Gudsfruktan

I dag har jag översatt en ny video för min evangelium på svenska videon kommer läggas upp där senare när jag har tid. Videon handlar om att Gudsfruktan är försvunnen ur dagens kyrkor.

Men redan nu finns den på youtube och du kan kolla på den här:


Dagen 2 3

onsdag 9 november 2011

Pröva er själva

Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. - 2 kor 13:5

Bibeln uppmanar oss att pröva om vår tro är sann eller inte, detta för att ingen skall hamna där ökenvandrarna hamnade.
De såg Guds mirakler i sina liv. Han ledde dem genom öknen och gav dem vatten att dricka samt han gav dem manna i från himlen. De fick alla del av Guds lag och Herrens undervisning.
Ändå hade Herren inte behag till de flesta av dem på grund av att de hade begär till det onda alltså på grund av deras otro..

"1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.* 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.*

8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren.* 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss."
1 Kor 10:1-11

I Joh kapitel 8 vers 30-47 ser vi hur många kommer till tro på Jesus.

De tror sig själva tro på honom och vara Abrahams barn.
Men Jesus säger till dem att ni har satan till er fader och gör vad satan vill (v.44)
Jesus säger även att de inte är av Gud (v.47)
De hade alltså ingen sann tro. De trodde på Jesus men det var ingen frälsande tro.

Vi ser samma sak i Joh 2:23-25

"23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

Vi ser i  vers 24 att Jesus inte trodde på dem.
De hade alltså ingen sann tro utan trodde på namnet Jesus men tron i sig var inte frälsande och ledde inte till att deras hjärta blev förändrat.

När Jesus träffade Nikodemus så ser vi åter igen samma sak.

"Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." (v.2)

Nikodemus trodde alltså att Jesus var sänd i från Gud men hans tro var inte frälsande för i nästa vers säger Jesus att man måste bli född på nytt.

" 3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike."

Frank Mangs och många andra väckelsepredikanter talade om en andefödd tro.
Tron måste vara född av anden och inte bara sitta i huvet.

Var och en bör rannsaka sig själv och se om han är i tron.
Bär du biblisk frukt?
Lever du en biblisk livsstil?
Är Kristus verkligen i dig?
Pröva dig själv och se om så är fallet.


lördag 5 november 2011

Orsaken till olyckor

Orsaken till olyckor är våra synder.

Bibeln säger:
"Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? " - Amos 3:6


Vi förstår inte hur syndfulla och upproriska mot Gud vi är och därmed kan vi inte heller förstå varför Gud skulle kunna sända sådana olyckor.
Metodistkyrkans Grundare Charles Wesley verkade förstå och hade en bra predikan om orsakerna till jordbävningar.
Samt de gamla puritanerna förstod orsakerna och tog tillfället att predika evangelium.


Alla människor har syndat och synden är vidrig i Guds ögon.
På grund av en enda människas synd (Evas) så måste alla kvinnor genom tiderna lida när de föder barn.
Detta bara på grund av hennes enda "lilla" synd.
Hur mycket mer borde inte vi förtjäna Guds straff.
Vi som svär och ljuger. Vi som förtalar och skvallrar. Vi som upphöjer oss själva i stället för Gud. Vi som är giriga och själviska. Vi som hatar och stjäl. Vi som tjänar oss själva i stället för Gud. Trots att Gud har skapat oss och vårat samvete vittnar om att det finns en Gud så förtrycker vi det undan och vill inte höra.
Ingen kommer till ljuset för då kommer ens onda gärningar att avslöjas.


Lyssna på dessa gamla predikanter och vänd om till Herren Jesus Kristus så skall han vända sig till dig och ge dig nåd och förlåtelse för dina synder.

Artiklar i tidningar.


DN GP Dagen

torsdag 3 november 2011

Helvetet är nödvändigt

I tidningen Dagen ställs frågan om vi tror på helvetet.

Helvetet är nödvändigt på grund av Guds helighet.
Om inget straff fanns för synden så vore inte Gud helig.
Problemet är att ingen tror att dem är på väg dit.
Många sitter säkra i sina kyrkbänkar och blir inte konfronterade med sina synder och kan därmed inte bli födda på nytt. Om ens 10% av alla som går till kyrkan vore födda på nytt så vore det kanon.
Men med tanke på hur sällsynt evangelium är i Sverige i dag så vore 10% nog att ta i.Mer från Dagen

Lär bibeln att det finns ett helvete och en kommande dom?

I dag är det populärt att säga "Om Gud nu är så kärleksfull varför skulle han då kasta folk i helvetet? Men bibeln lär faktiskt ut att Gud kommer döma var och en efter sina gärningar och kommer skoningslöst att kasta alla onda syndare i helvetet. Faktum är att Jesus predikdea väldigt mycket om helvetet. 

A) Bibeln talar om en kommande dom

Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas

Rom 14:10,12  Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. ;  Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud

2 Kor 5:10  Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Upp 20:11-15 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

B) Bibeln talar om ett helvete

Upp 21:8  Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."
Mark 9:43-49 Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna,* till elden som aldrig släcks.* 45 Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. 47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, 48 där deras mask inte dör och elden inte släcks. 49 Ty var och en skall saltas med eld.

Matt 5:29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.

Upp 14:9-11  "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.

C) Detta sker på grund av Guds helighet

Eftersom Gud är helig kan han inte stå ut med det som inte är heligt. Gud måste straffa allt som är syndigt precis som vilken rättvis domare som helst. Gud är inte korrumperad.
Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt" - Hab 1:13

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN. - Ords 17:15 

D) Vi förtjänar alla helvetet

Rom 3:10-12 Ingen rättfärdig finns, inte en enda,* 11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.* 12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.*

Joh 3:36  Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Vi har som människor brytit mot varje lag som Gud har gett oss vi har aktivt gjort uppror mot honom och hans lag och vi hatar honom aktivt och söker honom. Ingen av oss ville komma till honom för då skulle våra onda gärningar bli avslöjade.
Guds helighet kräver en rättvisa över synden precis som vilken domare som helst är förpliktigad att fälla varje person som bryter mot Sveriges rikes lagbok. Guds vrede vilar aktivt över alla syndare och eftersom han är fruktansvärt förbittrad och arg på dem så kan han när som helst kasta varje vidrig syndare i helvetet. Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där. Gud är inte förpliktigad på något sätt och rädda någon ur helvetets gropp.

Rom 5:7-10 Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

E) Nåd finns hos Jesus Kristus genom tron allena, vi står inte för gärningslära.

Joh 5.24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.
Vänd om till Herren vänd er bort från era onda gärningar och tro på Jesus Kristus så skall han förlåta era synder och ni skall få nåd och kraft att motstå synden!


onsdag 2 november 2011

Svår olycka i Luleå.

I natt var det en svår tragiskt olycka i Luleå som tidningarna uppmärksammar. DN

Vad säger Bibeln om dessa saker?

"Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? " - Amos 3:6


Bibeln säger att Gud vållar olyckorna. 
Man kan ju fråga sig varför sker detta?
Har de syndat mer än alla andra?
-Nej


 "Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Jesus frågade dem: "Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? 3 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. 4 Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? 5 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt."
- Luk 13-1-5


Vad Jesus säger är att vi är alla lika stora syndare. Vi har alla vänt hans lag ryggen.
Vi har alla brytit mot varenda lag som Gud gav oss.
Vi är alla Guds hatare och om vi kunde hade vi tagit bort Gud i från tronen och själva suttit där.
Vi har alla talar lögner, stulit lite grann eller kanske laddat ner lite olagligt i från nätet, 
Vi har nog alla kollat på en kvinna med lusta och därmed begått äktenskapsbrott.
Vi har alla varit själviska medans vi borde ha tänkt på våran nästa.
Vi har alla älskat pengar och tillbett Mammon och gjort oss andra Gudar.

Detta sker som en varning till alla oss andra. 
Om vi inte vänder oss till Gud kan vi gå samma öde till mötes som dess 7 i Luleå.
Gud kommer en dag att döma oss efter våra gärningar. Det är bestämt om oss att vi alla skall dö en dag och sedan kommer domen.
Har du det rätt ställt med Gud?
Är dit samvete renat i från dina synder?
Vänd om medans det finns tillfälle
Tro på Herren Jesus som frälser dig i från dina synder så skall du bli frälst.
Fler tidningar om samma sak:
SVD
GP
Dagen
Dagen2
SVD2
GP2

fredag 28 oktober 2011

Vad säger lagen?

Expressen  finns i kväll en artikel om en som försökte stjäla ur en barnvagn.
Frågan är är det ok att stjäla eller begå andra synder enligt bibeln?


1.  Har du någonsin gjort dig en egen Gud?
t.ex. dig själv, eller målat dig själv en egen bild av Gud som inte är Bibelns Gud?
Du tjänar andra Gudar.

2. Har du någonsin tillbett något skapat som finns i himlen eller på jorden t.ex. fiskar, fåglar, Maria statyer,
ikoner, idoler eller något annat som är skapat?.
Många ser pastorer som gudsmän och blir därmed avgudadyrkare.
Varje ledare skall prövas utifrån skriften
Du är en avgudadyrkare.

3. Har du någonsin använt Guds namn som en svordom ?
något händer du använder Guds namn.
Varför använder du ett namn som du inte ens tror på?
varför inte säga men Zlatan Ibrahimovic då
eller Buddha då?
Varför använder du Guds namn?
Har du använt Guds namn för dina egna syften till att tjäna pengar eller bygga ett eget ministry eller att bli känd?.
Har du samlat in Pengar i Guds namn utan att du verkligen använder dem för Guds sak som är de fattiga de faderlösa eller änkorna?
Du missbrukar Herren din Guds namn.

 4. Har du var lydig mot dina föräldrar och hedrat dem?.
Eller är du den som alltid är upprorisk mot dina föräldrar?
Du är upprorisk!

5. Bibeln säger att om du blir arg på en broder och ens kallar honom dumhuvud kallar bibeln dig en mördare och du riskerar att hamna i helvetet.
Har du på detta sätt mördat någon?
Eller har du kanske fysiskt mördat någon?
Tagit en abort bara för att du inte ville ha barnet?
Du är en mördare


6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Har du kollat på en kvinna med lusta?
Jesus sade att detta är jämställt med äktenskapsbrott.
har du gift dig med en frånskild?
Har du andligt invaderat dig själv med falska läror så som trosrörelse, liberal teologi, emerging church, new age osv.
Du är en äktenskapsbryterska

7. Har du någonsin stulit?
ens något litet?
Har du laddad ner olagliga torrent filer eller copyright skyddat material?
Du är en tjuv


8. Du skall inte ljuga.
Har du alltid talat 100% sanning ?
Har du talat om för folk sanning om dem?
Har du givit ut det sanna rena evangeliet och inte ett falskt?
Har du lurat pengar från folk genom att tvinga dem att ge tionde eller komma med ena grejen efter den andra för att få in pengar?
Sanningen är att folk skall ge av hjärtat inget annat.
Du är en lögnare

9. Har du sett en fin iphone, dator, tjej ,hus , bil eller what ever som din granne eller någon annan människa har men som du inte har och du tänker i ditt hjärta att det vill jag också ha.
Då har du brutit mot alla tio guds bud tillsammans och du är en syndare I Guds ögon
och kan inte ha gemenskap med honom.
Den som bryter mot ett av buden har brutit mot alla.
Synden skiljer dig från att känna Gud.

10. Vad skall då en stackars syndare som Jag ta mig till?, inte har Jag sökt Gud.
mina synder skiljer mig från honom
Alla är vi i samma sits, fördärvade i våran synd och hur mycket goda gärningar eller hur mycket vi än ber eller läser bibeln så står faktum kvar.
synden skiljer oss i från Gud.
Du säger dig vara vis men i Guds ögon är din "visdom" total dårskap.
Din stolhet får dig att skratta åt detta.
Gud står emot den högmodige.
Det finns ingen ursäkt. Hela universum bevisar Guds Existens och vårat samvete.
ändå förnekade vi honom.
Därför är vi alla utan ursäkt och Guds vredes dom ligger över oss alla.

Vad jag då göra?

Vända om och tro på evangelium.
Jesus har dött för att vi kan få seger över synden som snärjer oss så hårt.
Det som var omöjligt genom oss själva är endast möjligt genom Jesus Kristus.
Bär sådan frukt som hör omvändelsen till.
Ni som stjäl skall sluta med det.
Ni som begår äktenskapsbrott skall sluta med det.
Ni som vill ha vad andra har skall nöja sig med det han har.
Ni som ljuger skall börja tala sanning.
För att kunna följa Jesus måste vi förneka oss själva detta innebär:
1. sluta med att söka makt och ära av folk.
2. sluta söka efter pengar
3. sätta andra före dig själv
4. hata synden av hela ditt hjärta själ och förstånd.
5. älska herren din gud av hela ditt hjärta och förstånd
6. göra för andra vad du vill att de skall göra för dig.

Bara genom tro på Jesus Kristus kan vi bli frälsta från Synden.
Vi blir inte frälsta till ett liv i framgång utan till ett liv där vi fostras och i slutänden vinner det eviga livet.
Det kan innebära döden pga av vad vi tror på det kan innebära lidande och förföljelser.
men vad som garanteras är seger över synden och att för alltid få vara med våran frälsare.

torsdag 27 oktober 2011

Frälsningen är ett Guds verk och inte människans.

I dagen finns en artikel om att 1200 döptes på en helg.

Det låter kanon men frågan är om man har en biblisk modell för dessa dopen och är dessa sant frälsta?
Man blir inte frälst av att be en bön och frågar Jesus in i sitt hjärta utan frälsningen är ett verk av Gud.
Ingen kan bli frälst om han inte blir född av Gud ovanifrån och detta sker inte genom en liten frälsningsbön. Pånyttfödelsen resulterar i ett förvandlat liv och en förändrad livstil där man vänder sig bort i från synden. Jag har sett församlingar i Sverige utan att nämn vilka som växer jätte mycket, men jag ser ingen frukt i dessa "ny omvända"

Krisen i europa

Ekonomin är i turbulens och europa i gunging.


"Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig." - Hebr 13:5

En dag skall alla våra pengar förmultna och vi skall stå inför en helig Gud och göra räkenskap för alla våra gärningar både goda och onda.

I dag lever folk för pengar och sitt egna lilla själviska liv men bibeln säger att vi alla har syndat.
Vi har alla levt själviskt istället för att leva för vår nästa.
Vi har alla brutit mot Guds heliga lag och våra samveten vittnar emot oss.
Gud skickar sina varningar redan i dag att om ni inte omvänder er till honom och tror på honom så kommer han att döma er efter era själviska gärningar.Ingen människan kan tjäna två Gudar och den största avguden i dag är mamon.
Jesus sade: "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.- Matt 6:24


Bibeln kallar alltså mammon en Gud och även om du kallar dig ateist så är sanningen att enligt Guds ord om du älskar pengar så tillber du mammon.
Ett av Guds budord är att du skall inte tjäna andra Gudar.
Gud är helig och gör inget orätt eftersom han är helig och inte kan se på synden eller ta på den så måste han straffa den.
Hans rättvisa kräver ett straff för all orättvisa.
Han sitter i domarsättet fruktansvärt förbittrad på dessa arma syndare, hans hand är redo att när som helst slå i klubban och avge domen då skall Guds vrede skoningslöst drabba alla dem som inte lyder Guds bud och tillber honom.


Vem skall hjälpa stackars mig?
Omvänd dig till Gud och vänd om i från dina synder och vidriga avgudar.


Artiklar i ämnet:
SVD
DN
GP


onsdag 26 oktober 2011

Lev inte för pengar!

"Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig." - Hebr 13:5

En dag skall alla våra pengar förmultna och vi skall stå inför en helig Gud och göra räkenskap för alla våra gärningar både goda och onda.

I dag lever folk för pengar och sitt egna lilla själviska liv men bibeln säger att vi alla har syndat.
Vi har alla levt själviskt istället för att leva för vår nästa.
Vi har alla brutit mot Guds heliga lag och våra samveten vittnar emot oss.
Gud skickar sina varningar redan i dag att om ni inte omvänder er till honom och tror på honom så kommer han att döma er efter era själviska gärningar.
Guds vrede skall skoningslöst drabba alla dem som inte lyder Guds bud och tillber honom.
Omvänd er i från era onda gärningar så skall Gud ge er nåd i rätt tid.


DN
Erevna
3

tisdag 25 oktober 2011

Guds Helighet

A) Bibliskt stöd för att Gud är Helig

"Och Mose sade till Aron: "Detta är vad HERREN har talat: På dem som står mig nära skall jag bevisa mig helig och inför allt folket bevisa mig härlig." Och Aron teg stilla." - 3 Mos 10:3

"Ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Orena er inte genom något av de smådjur som rör sig på jorden." - 3 Mos 11:44

"Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig." - 3 Mos 19:2

" Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig - Upp 15:4

B) Det innebär att inget orätt finns hos honom

 Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. - 5 Mos 32:4

" HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör." - Ps 145:17

"Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt" - Hab 1:13

" Gud är ljus och att inget mörker finns i honom." - 1 Joh 1:5

C) Guds helighet visar sig genom lagen.

"HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. 9 HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. " - Ps 19:8-9

"Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott" - Rom 7:12

D) Gud måste därför straffa alla som gör orätt.

*Adam och Eva

" Till kvinnan sade han: "Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig." Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. " - 1 Mos 3:16-17

- På grund av Evas synd måste varje kvinna lida när hon föder barn inte bara en kvinna utan varje kvinna genom varje generation i tusentals år.

"Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat." - Rom 5:12

- På grund av Adams synd dör alla människor en dag. På grund av Adams synd föds varje människan med en syndanatur.

*Mirjam

När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk - 4 Mos 12:10

- På grund av att Mirjam klagade en enda gång mot Mose så slog Herren henne med spetälska.

* Kora gjorde uppror mot Mose.

Just som han hade sagt detta, rämnade marken under dem. 32 Jorden öppnade sitt gap och uppslukade dem och deras hus, allt Koras folk och alla deras ägodelar. 33 De for levande ner i dödsriket med allt vad de ägde, och jorden täckte över dem. Så utrotades de ur församlingen.  4 Mos 16:31-33

*Gehasi blev girig och fick spetälska inte bara han utan även hans barn och hans efterkomlingar.

nu när Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt?" Så gick Gehasi ut från honom, vit som snö av spetälska. - 2 Kung 5:27

*David låg med Bat Seba och lät hennes man dö för att dölja sin synd.

Varför har du då föraktat HERRENS ord och gjort det som är ont i hans ögon? Hetiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. 10 Så skall nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru till hustru åt dig. 11 Så säger HERREN: Jag skall sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag skall ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han skall ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. 12 Du har gjort sådant i hemlighet, men jag skall låta det ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen."
13 Då sade David till Natan: "Jag har syndat mot HERREN." Natan sade till David: "Så har också HERREN förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. 14 Men eftersom du genom denna handling har kommit HERRENS fiender att förakta honom, måste den son som just har fötts åt dig dö." - 2 Sam 12:9-14

- På grund av denna synd så dödade Gud ett av Davids barn samt att han lät andra män ligga med Davids fruar mitt framför ögonen på David mitt på ljusa dagen.

*Simson 

På grund av simsons synd att låta klippa sitt hår vilket en nasir inte fick göra så utlämnade Gud honom åt filisteérna och de tog ut hans ögon - Dom 16:21

*Ökenvandrarna

1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.* 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.*

8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren.* 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. 12 Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. 13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. - 1 Kor 10:1-13Det finns hur många exempel som helst.

Med allt detta i baktanken borde vi inte frukta Gud?

torsdag 20 oktober 2011

Guds vrede

A) Guds vrede vilar över varje syndare i gamla testamentet.

Då skalv jorden och bävade, bergens grundvalar darrade,
de skakade, ty hans vrede var upptänd.
Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun,
eldsglöd ljungade från honom.
Han sänkte himlen och for ner, mörka moln var under hans fötter.
Han for på keruben och flög, han svävade fram på vindens vingar.
Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom:
mörka vatten, tjocka moln.
Ur glansen framför honom bröt molnen fram
med hagel och klot av eld.
HERREN dundrade i himlen, den Högste lät höra sin röst
med hagel och klot av eld.
Han sköt sina pilar och skingrade dem,
med blixtar i mängd förvirrade han dem.
 Vattnens bäddar kom i dagen, jordens grundvalar blev synliga
för din näpst, HERRE, för din vredes stormvind.
Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig,
han drog mig upp ur de stora vattnen.
 Han räddade mig från min starke fiende,
från dem som hatade mig, ty de var starkare än jag.
-Ps 18:7-18

Utgjut din vrede över dem, låt din vredesglöd hinna upp dem
ps 69:25

Människors vrede skall då bli dig till pris,
vad som finns kvar av vrede skall du ikläda dig
ps 76:11

Främmande kvinnors mun är en djup grop,
den HERREN är vred på faller i den
Ords 22:14

Jag skall förgöra människor och djur,
jag skall förgöra fåglarna under himlen och fiskarna i havet
och de som blir andra till fall, tillsammans med de ogudaktiga,
ja, jag skall utrota människorna från jordens yta,
säger HERREN.
Sef 1:3

Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet,
ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet,
sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade
på HERRENS vredes dag
Sef 2:3

HERREN är en nitälskande Gud och en hämnare.
HERREN tar hämnd och vredgas, HERREN tar hämnd på sina ovänner,
han har vrede i förvar åt sina fiender.
HERREN är sen till vrede men stor i kraft,
han låter ingen gå ostraffad
Nah 1:2-3

Varför klagar en människa här i livet,
när hon straffas för sin synd?
Klag 3:39

All deras ondska finns i Gilgal, det var där jag fick hat till dem.
För deras onda gärningars skull skall jag driva ut dem ur mitt hus.
Jag skall inte längre bevisa dem kärlek,
alla deras furstar är upproriska.
Hos 9:15

B) Gud är vred varje dag

Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.
Ps 7:12

C) Guds vrede vilar över syndaren även i nya testamentet (nutiden) 

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom
Joh 3:36

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen
Rom 1:18


Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen?
Luk 3:7


Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.
Upp 19:15


I flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.  Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt
2 Thess 1:8-9


Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?
Rom 9:22


Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.
Rom 11:22


D) Gud hatar inte bara synden utan även syndaren.

Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos dig.
De övermodiga består inte inför dina ögon,
du hatar alla ogärningsmän.
Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska.
Ps 5:6-7

HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld,
dem hatar hans själ.
Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,
en glödhet vind är den kalk de får dricka.
Ps 11:5-6

Skulle jag inte hata dem som hatar dig, HERRE?
Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot?
Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit.
Ps 139:21-22

HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade
Ords 16:5

Ni skall inte följa sederna hos de folk som jag driver undan för er, ty just därför att de handlat så som de har gjort, avskyr jag dem.
3 Mos 20:23

All deras ondska finns i Gilgal, det var där jag fick hat till dem. 
För deras onda gärningars skull skall jag driva ut dem ur mitt hus.
Jag skall inte längre bevisa dem kärlek,
alla deras furstar är upproriska.
Hos 9:15

Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig
5 mos 18:12

För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt.
5 mos 25:16

Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk,
och han avskydde sin arvedel.
Ps 106:40

Ty HERREN avskyr den som är falsk,
men han är förtrogen med de rättrådiga.
Ords 3:32

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig
är båda styggelser för HERREN.
Ords 17:15

E) Samma sak gäller under nya testamnetets tid


Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag
Rom 9:13

Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse.
1kor 16:22

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.
Jak 4:4

 Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga,
och hans öron är öppna för deras böner.
Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.
1 Petr 3:12

Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.
Upp 14:9-11


F) En predikan av charles Wesley om Guds vrede.


Charles Wesley- Earthquakes are set forth by the inspired writers as God’s proper judicial act, or the punishment of sin.

Then the earth shook and trembled;
The foundations of the hills also quaked and were shaken,
Because He was angry. (Psalm 18:7).

So also the Prophet Isaiah:

I will punish the world for its evil…
And will lay low the haughtiness of the terrible.
Therefore I will shake the heavens,
And the earth will move out of her place,
In the wrath of the LORD of hosts
And in the day of His fierce anger. (Isaiah 13:11, 13).

And again,

You will be punished by the LORD of hosts
With thunder and earthquake and great noise. (Isaiah 29:6).

We cannot conceive that the universe would have been disturbed by these furious accidents before sin. Therefore reason, as well as faith, sufficiently assures us that such disasters must be the punishment of sin, and the effect of that curse which was brought upon the earth by the original transgression.


Judgment and repentance

Nothing can be so affecting as this judgment of earthquakes when it comes unexpectedly as a thief in the night, when there is no time to flee, or method to escape, or possibility to resist; when no sanctuary or refuge remains, when the earth opens suddenly, and becomes the grave of whole families, streets, and cities.

There is only the difference of a few hours or minutes between a famous city and none at all!

When God makes the mountains tremble, and the earth shake, shall not our hearts be moved? “‘Do you not fear Me?’ says the LORD. ‘Will you not tremble at My presence?’” (Jeremiah 5:22).

Will you not fear Him who can thus suddenly turn a fruitful land into a barren wilderness; an amazing spectacle of desolation and ruin?

O that His fear might this moment fall upon all you who hear these words; constraining every one of you to cry out, “My flesh trembles for fear of You, and I am afraid of Your judgments” (Psalm 119:120).

Repent, and bring forth fruits meet for repentance; let us break off our sins this moment.

“‘Now, therefore,’ says the LORD” — who is not willing any should perish:

“Turn to Me with all your heart,
With fasting, with weeping, and with mourning.”

So rend your heart, and not your garments;
Return to the LORD your God,
For He is gracious and merciful,
Slow to anger, and of great kindness;
And He relents from doing harm.
Who knows if He will turn and relent,
And leave a blessing behind Him? (Joel 2:12-14)


Will you heed the warning?

God waits to see what effect His warnings will have. He has no pleasure in the death of him who dies.

God warns you of the approaching judgment, that you may take warning, and escape it by timely repentance. He lifts up his hand and shakes it over you, that you may see it and prevent the final stroke.

He tells you, “Now is the axe laid unto the root of the trees” (Matthew 3:10).

Therefore repent; bring forth good fruit; and you shall not be hewn down, and cast into the fire. O do not despise the riches of His mercy, but let it lead you to repentance!

How slow is the Lord to anger! How unwilling to punish! By what leisurely steps does He come to take vengeance! How many lighter afflictions before the final blow!

If we provoke Him to lay waste our earth, and turn it upside down, and overthrow us, as He overthrew Sodom and Gomorrah, shall we not have procured this unto ourselves? If we perish at last, we perish without excuse; for what could have been done more to save us?

Yes, you have now another call to repentance, another offer of mercy. In the name of the Lord Jesus, I warn you once more, as a watchman over the house of Israel, to flee from the wrath to come!

The Lord was in the earthquake, and He put a solemn question to thy conscience: “Are you ready to die?” “Is your peace made with God?”

If the earth just now were to open its mouth and swallow you up, what would become of you? Where would you be?


Repent and believe the gospel

Believe on the Lord Jesus, and you shall yet be saved. Confess with a broken heart your unbelief; your having rejected, or not accepted, Jesus Christ as your only Savior.

Until you repent of your unbelief, all your good desires and promises are vain, and will pass away as a morning cloud. The vows which you make in a time of trouble, you will forget and break as soon as the trouble is over and the danger past.

But if you repent and believe, then you are justified by faith. You will have peace with God, and will rejoice in hope of His glorious appearing.

He who believes has the earnest of heaven in his heart; he has love stronger than death. Death to a believer has lost its sting. Therefore he will “not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea” (Psalm 46:2).

For he knows in whom he has believed; and that “neither life nor death shall be able to separate him from the love of God which is in Christ Jesus his Lord.”

Come, then, to the Author and Finisher of faith, confessing your sins, and the root of all — your unbelief — so that He can forgive your sins and cleanse you from all unrighteousness. Come to the Friend of sinners, and he will give you pardon! Enter into the rock, the ark, the city of refuge!

He has spared you for this very thing; that your eyes might see His salvation. Whatever judgments are yet to come, those who call on the name of the Lord Jesus shall be delivered.

Call upon Him now. Your life, you soul, is at stake! Cry mightily unto Him, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”Jaktlund håller inte med