Translate

fredag 10 december 2010

Jesus predikade omvändelse

Det var en del starka reaktioner på min förra artikel om 2 sätt att evangelisera.
Men det är ganska klart att Jesus predikade omvändelse.
I går när vi hade våran bibel studiegrupp träff så fastnade jag vid ett bibel ord

matt 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, ty himmelriket är nu här.
tidigare hade vi gått igenom matt 3 där Johannes döparen predikar ett omvändelse budskap.
(vi studerar nämligen bibel kapitel för kapitel).
Det är tydligt att man predikade att man måste omvända sig för att bli frälst.
det handlar alltså inte om vill du tro på Gud?
även satan tror ju på Gud.

När folk kom till jesus och sa att de ville följa honom svarade han aldrig javisst.
han gav ett vilkor först.
till en man som kom och frågade Jesus vad skall jag göra för att ärva evigt liv?
Jesus svarade honom du vet buden.
mannen svarade men jag har hållit alla dem sedan jag var barn.
då svarade Jesus ett fattas dig.
Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga och kom sedan och följ mig!

skall vi nu alltså sälja allt vi äger för att kunna följa Jesus?
nej det beror på i en annan berättelse så kom en annan man till Jesus och sa
Jesus Jag säljer 50 av vad jag äger och ger till de fattiga
och alla jag har lurat ger jag dubbel ersättning.
och jesus svarade honom. I dag har frälsning kommit till denna familj.
alltså behövde han inte sälja allt han hade för att kunna följa Jesus.
problemet var kärlek till pengar.
mannen behövde sälja allt han hade därför att hans kärlek till pengar var stor.
Jesus såg det och visste att han måste sälja allt för att övervinna denna kärleken till pengar.
alltså är det olika för olika människor

Johannes döparen höll ett starkt omvändelse budskap i luk kap 3:7-14

7 Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. 9 Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden."

10 Folket frågade honom: "Vad skall vi då göra?" 11 Han svarade dem: "Den som har två livklädnader* skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt." 12 Det kom också publikaner* för att bli döpta, och de frågade honom: "Mästare, vad skall vi göra?" 13 Han svarade dem: "Kräv inte mer än vad som är fastställt." 14 Även soldater frågade honom: "Och vi, vad skall vi göra?" Han svarade dem: "Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!"

Som vi ser så predikar inte Johannes döparen hur du kan ha ditt bästa liv här och nu.
som Joel Osteen har gett ut en bok om ( Joel Osteen = Falsk Profet)
Utan att omvändelse är nödvändig för frälsning.
Omvändelse från ett liv i synd till ett liv i seger över synd.
det räcker alltså inte bara att fråga vill du tro på Gud?
nej en människa måste omvända sig från synd till ett liv i seger över synden.
och till ett liv i tro på Jesus han som frälser oss från våra synder.

tillägg så att ni inte missförstår:
Människan kan inte frälsa sig själv utan det är helt ett verk av Gud.
Den helige anden överbevisar om synd.